Co jsou biopotraviny?

xvyziva srdce11

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Biopotraviny jsou produktem ekologického zemědělství, ve kterém se hospodaří šetrným způsobem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě vůbec. Nepoužívají se pesticidy, umělá hnojiva a geneticky modifikované organismy (GMO). Zvířata se chovají s možností výběhu nebo pastvy, krmí se přirozenými krmivy bez stimulátorů růstu či hormonálních přípravků. Při jejich zpracování nejsou použita umělá barviva, aromatické a konzervační látky, ochucovadla a další cizorodé přídavné látky.

Produkce surovin a celý výrobní proces biopotravin je kontrolován a následně certifikován a podléhá přísným pravidlům Zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. a Nařízení rady EHS č.2092/1991. Dozor nad systémem vykonává Ministerstvo zemědělství ČR.

Jak si můžete být jisti, že je biopotravina pravá?

Nezávislou a národně i mezinárodně akreditovanou inspekční a certifikační organizací v ČR je KEZ o.p.s.- české biopotraviny tedy poznáte podle jejího kódu „CZ-KEZ“. Tento kód zaručuje nepřerušený kontrolovaný řetěz dohledatelných článků ve výrobě bioproduktu, od farmy až po prodej zákazníkovi. Biopotraviny jsou označeny známkou BIO-produkt ekologického zemědělství, dovážené biopotraviny obsahují také zahraniční či evropskou BIO známku.

Proč jsou biopotraviny dražší?

Nákupní cena biopotravin odráží opravdové náklady na výrobu výživných, vysoce kvalitních potravin a zohledňuje vyšší náklady na maloprodukci bez použití chemických „pomocníků“ (pěstování a chov s velkým podílem ruční práce).

Ekologické zemědělství vychází z principů trvale udržitelného rozvoje zemědělství, které neplní pouze produkční funkci, ale také mimoprodukční- ochranu přírodní rozmanitosti, přirozené zvyšování půdní úrodnosti, lepší život pro hospodářská zvířata a další. Správně by otázka měla znít: „Můžeme si dovolit biopotraviny nejíst?“.


Jaké potraviny můžou být BIO a kde je možné biopotraviny kupovat?

BIO může být jakákoli potravina, vyrobená dle pravidel o ekologickém zemědělství, tedy i maso, uzeniny, mléko a mléčné výrobky, vejce, pivo, víno, ovoce a zelenina nebo dětská výživa.

Biopotraviny můžete běžně nakupovat ve většině prodejnách zdravé výživy, specializovaných bioprodejnách, přímo na ekologických farmách, tržnicích či dokonce na internetu.

Chutnají biopotraviny lépe?

Mnoho lidí tvrdí, že přirozeně vypěstované bioprodukty a maso z ekologických chovů chutnají lépe než obdobné konvenční produkty. Za pravdu jim dává také nejen řada testů, ale především miliony lidí po celém světě, kteří biopotraviny s chutí jedí. Přirozeným pěstováním bioprodukty obvykle obsahují méně vody, více sušiny, nutričních látek a vitamínů než obdobné konvenční. Kvalita krmiva, volný pohyb zvířat a bez-stresová porážka pozitivně ovlivňují konzistenci, chuť a barvu masa.