Alkohol: vliv nejen na játra, odbourávání, léčba

alkohol ucinky

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

O tom, že alkohol je pro naše játra škodlivý, snad nepochybuje nikdo, ale jak vlastně v našem těla působí? Přečtěte si náš velký článek, kde se podíváme:

 • Odbourávání alkoholu, za jak dlouho vyprchá alkohol
 • Jaký je efekt alkoholu na hormonální rovnováhu, mikrobiom, střevo i potenci?
 • Jaké jsou stupně poškození jater?
 • Jak rychle se alkohol vstřebává?
 • Léčbu jaterních onemocnění (vlivem alkoholu)
 • Význam antioxidantů v ochraně jater
 • Alkoholismus – jak přestat pít alkohol?

Jak probíhá odbourávání alkoholu?

Odbourávání alkoholu se děje výhradně v játrech, pouze malé procento je vyloučeno v nezměněné podobě ledvinami, plícemi a kůží.

Tři cesty odbourávání alkoholu

To, jak se vstřebává (neboli absorbuje) alkohol, záleží na vypitém množství, jeho koncentraci v nápoji, ale rovněž na složení potravy, kterou konzumujeme k alkoholu. Z těla játra odstraňují alkohol pomocí enzymu alkoholdehydrogenázy. Není to ale jediná možnost. Rovněž dochází k odbourávání pomocí tzv. mikrozomálního systému oxidace (MEOS) ethanolu nebo pomocí enzymu katalázy z peroxizomů (buněčné organely vyskytující se v eukaryotických buňkách a sloužící buňce k likvidaci jedovatých substancí, jako je právě alkohol).

Po reakci s alkoholem a MEOS vznikne produkt acetylaldehyd, který se ovšem musí dále oxidovat alkoholdehydrogenázami na kyselinu octovou. Vzniká při tom NADH, který společně s acetyl-CoA povzbuzuje tvorbu mastných kyselin.

Stoupá spotřeba antioxidantů

Při odbourávání alkoholu alkoholdehydrogenázou vzniká acetaldehyd. Acetaldehyd je ve srovnání s alkoholem mnohem toxičtější a reaktivnější, má mutagenní účinky a reaguje s mnoha produkty metabolismu. Acetaldehyd je následně odbouráván enzymem acetaldehyddehydrogenázou a glutathionem na netoxický acetát.

Bohužel tělo má ale zásoby glutathionu omezené, čímž dochází k hromadění toxického acetaldehydu v těle. Navíc glutathion je významný pro játra také tím, že likviduje škodlivé volné radikály a chrání tak integritu hepatocytů (jaterních buněk). 

Jak rychle se vstřebává alkohol v našem těle? 

Alkohol (neboli ethanol) se po požití rychle vstřebává do krve. Děje se to už v dutině ústní, ale také v žaludku a duodenu (dvanáctníku, část tenkého střeva navazující na žaludek). Nejvyšší koncentrace v krvi alkohol dosahuje půl hodinu až hodinu po vypití. Je dobré vědět, že rychle se vstřebávají alkoholické nápoje teplé (nebo obsahující kysličník uhličitý, CO2), zatímco nápoje sladké a chladné se vstřebávají pomaleji. 

rychlost vstřebávání alkoholu
Zdroj: besip.cz

Jaký je význam jater v našem organismu? 

Játra hrají klíčovou a nezastupitelnou hlavní roli v metabolických dějích, které neustále probíhají v našem těle. Vytvářejí se v nich bílkoviny, nezbytné pro fungování našeho těla. V játrech se podle potřeby ukládá či uvolňuje glukóza (krevní cukr). A především v játrech probíhá přeměna a odstraňování většiny toxických látek, které se dostanou do našeho organismu. K dalším důležitým činnostem patří vytváření žluče nebo převádění živin z potravy do buněk. 

Kdy a proč dochází k poškození jater alkoholem? 

Poškození jater nesouvisí příliš s druhem alkoholického nápoje, záleží především na množství „čistého alkoholu“ v něm obsaženém. Zvýšené riziko jaterního poškození existuje při konzumaci více než 30 g čistého alkoholu za den (bez ohledu na pohlaví) nebo více než 7 drinků týdně u žen a 14 drinků u mužů.

Záleží také na frekvenci pití alkoholu, protože každodenní konzumace neposkytuje játrům žádný čas na regeneraci. Neboli jinými slovy, občasná konzumace alkoholu je pro játra přijatelnější, protože jim poskytuje čas k “oddechu”, tedy regeneraci.

alkohol důsledky

Negativní důsledky konzumace alkoholu

K rozvoji negativních důsledků dochází při nadměrné a časté konzumaci. U žen dochází k tomuto jevu, pokud denně konzumují více než 20 g alkoholu, u mužů 60 g. Jiné odborné zdroje však uvádí 30 g bez rozdílu pohlaví.

Společně se podíváme na důsledky mimojaterní, jako hormonální nerovnováha, rakovina, demence či impotence, i přímo jaterní.

1. Paměť

Alkohol patří mezi psychoaktivní látky, a tedy ovlivňuje činnost a fungování centrální nervové soustavy. Může vést k zapomětlivosti nebo dokonce ke Korzakově psychóze. Přečtěte si více o tom, jak alkohol ničí paměť.

2. Zvýšené riziko rakoviny

Chronický alkoholismus je nejčastějším a současně nejdůležitějším rizikovým faktorem pro rozvoj rakoviny jazyka, hltanu, hrtanu a jícnu, ale také vede také k refluxní chorobě jícnu. Odborné studie rovněž naznačují vztah mezi nadměrnou konzumací alkoholu a vývojem kolorektálního karcinomu. 

3. Alkohol a žaludeční sliznice 

Alkohol dráždí žaludeční sliznici a poškozuje ji: způsobuje nevolnost, pálení žáhy, nadýmání, křeče nebo průjem. Většina alkoholických nápojů také zvyšuje kyselost žaludku, proto dochází k jeho podráždění, až ke vzniku gastritidy (zánětu žaludku) – akutní/chronické. Kyselost žaludku lze snížit kombinací alkoholu s potravou nebo čistou vodou. Obzvlášť u alkoholiků dochází zpravidla ke komplikovanému průběhu gastritidy.

Zhoršené vstřebávání živin

Alkohol může také přispět ke vzniku trhlin ve sliznici u napojení jícnu na žaludek a ke hemoragické (krvácivé) erozi žaludku nebo dvanáctníku. Při konzumaci může dojít k poškození sliznice horní oblasti tenkého střeva, což může vést k poškození špiček klků. I pokud je alkoholu méně, dochází k narušení vstřebávání glukózy, aminokyselin, lipidů, vody, sodíku a vitamínů.  

Změny v mikrobiomu a endotoxiny

Pokud je konzumace alkoholu chronická, může dojít k přemnožení bakterií v tenkém střevě. Následkem toho je zvýšená propustnost pro makromolekuly, jako jsou endotoxiny nebo jiné bakteriální toxiny, pronikající do krve či lymfy. Výsledkem je poškození buněk toxiny až buněčná smrt – apoptóza, nekróza v játrech i ostatních orgánech. 

4. Hladina krevního cukru: cukrovka a alkohol

Právě pro diabetiky je velmi důležité si dát pozor. Pití alkoholických nápojů v případě této nemoci škodí, protože zhoršuje schopnost organismu udržovat stálou hladinu cukru v krvi (glykémie).

TIP Celostní medicíny: Netýká se to však pouze diabetiků! Víte, proč se po alkoholu tloustne? Podívejte se, jak je kalorický panák nebo sklenička vína!

Játra při odbourávání alkoholu zanedbávají jednu ze svých úloh, tedy udržování stálé hladiny cukru v krvi. Pokud je vše v pořádku, játra skladují nadbytek glukózy ve formě zásobního sacharidu glykogenu (odborně glykogeneze).  V případě potřeby (mezi jídly nebo v noci) ji uvolňují do oběhu (glykogenolýza). Pokud toto nemohou játra kontrolovat vzhledem k odbourávání alkoholu, je hladina krevního cukru rozkolísaná.

Navíc, pokud alkoholický nápoj obsahuje cukr, hrozí přechodná hyperglykémie krátce po jeho vypití. O několik hodin později (v závislosti na tom, kolik alkoholu bylo vypito) hrozí hypoglykémie, a to nezávisle na obsahu cukru v nápoji. 

Proto diabetici, pokud to považují za nezbytné, musí konzultovat příležitostné pití alkoholu se svým ošetřujícím lékařem. V některých případech může lékař v souvislosti s konzumací alkoholu doporučit úpravu dávkování inzulinu nebo změnu ve složení jídelníčku.

5. Hormonální nerovnováha

Alkohol může ovlivňovat hladinu některých hormonů v těle. 

 • Snižuje hladinu mužského pohlavního hormonu testosteronu.
 • Zvyšuje hladinu ženského pohlavního hormonu estrogenu.
 • Může snížit hladinu růstového hormonu až o 70 %.
 • Hladina stresového hormonu kortizolu se může po požití alkoholu po čtyřech hodinách zvýšit až o 150 %.  

Alkoholová impotence

Alkohol ohrožuje testosteron hned v několika směrech. Dochází k poškození Leydigových buněk, které se nacházejí ve varlatech a starají se o produkci a vylučování testosteronu. Dále dochází k problémům také v souvislosti s koenzymem NAD (nikotinamidadenindinukleotid – podílí se na řadě různých reakcí v těle). Tuto látku využíváme pro metabolizaci alkoholu i pro produkci testosteronu. Jakmile tedy dojde k pozření alkoholu, NAD se zaměří na metabolickou práci namísto produkce testosteronu.

Alkohol může způsobit přeměnu testosteronu na estrogen, který působí dosti odlišně. Je samozřejmě nezbytné, aby i muži měli určitou hladinu estrogenu v těle. Pokud ovšem dojde ke vzniku nerovnováhy mezi testosteronem a tímto hormonem, pak se objeví zdravotní problémy:

 • gynekomastie
 • snížené libido
 • problémy s erekcí
 • psychické problémy

Jak alkohol poškozuje játra? 

Rozlišujeme tři stadia alkoholem způsobených jaterních onemocnění:

 1. čistě tuková játra bez zánětu
 2. alkoholový zánět jater
 3. jaterní cirhóza

První dvě stadia mají šanci na zlepšení a návrat do původního stavu, pokud nastane úplná abstinence do konce života. Třetí stadium však neposkytuje valné šance k uzdravení. Hrozí totiž mnohé komplikace včetně selhání základních funkcí jater. Nepochybně patří toto téma mezi ta závažná.

Jak vznikají alkoholické ztučnění játra?

Velká konzumace alkoholu vede ke zvýšené tvorbě NADH, které dále tlumí oxidaci mastných kyselin. Vzniklý acetaldehyd v procesu odbourávání alkoholu tak omezuje tvorbu lipoproteinů a tím je blokováno odvádění triacylglycerolů z jater. To je základní princip, proč u chronických konzumentů alkoholu dochází k alkoholickému ztukovatění jater, odborně ke steatóze jater. Kapacita alkoholdehydrogenázy je u žen nižší než u mužů.

Ztukovatěním (ztukovatění = steatóza) se poškodí  buněčná struktura – trámčina jaterních buněk a uvnitř buněk důležité mitochondrie, což vede dalším působením acetaldehydu k buněčné nekróze. Tento důsledek, stejně jako zmnožení lymfocytů a tuků v játrech, jsou známkami alkoholového zánětu jater, který je nejčastější příčinou jaterní cirhózy.

Jaterní cirhóza

Při pravidelném pití alkoholu dochází ke chronickému poškození jater a změně jejich struktury. To se projevuje zánětlivou reakcí v játrech a k následnému ukládání vaziva (fibróza) a posléze vzniku cirhózy.

Jaterní fibrózu definujeme jako strukturální změnu jaterní tkáně s nadměrným ukládáním vazivové hmoty, kdy došlo k poruše regulace její syntézy a degradace ve prospěch tvorby. Z jater se stává postupně nepotřebná, tuhá a vazivová hmota…  To vše se může dít v průběhu let až desetiletí! Vznik jaterní cirhózy znamená velké riziko výrazného zkrácení života. 

Steatohepatitida

Příbuzným onemocněním je steatohepatitida. Je to, stejně, jako steatóza, možný předstupeň jaterní cirhózy. Pokročilost jaterní cirhózy se stanovuje podle přítomností komplikací, ke kterým patří portální hypertenzí s krvácením z jícnových varixů, ascites či jaterní encefalopatie. Průměrná doba přežití pacienta s pokročilou jaterní cirhózou jeden až dva roky. 

Může dojít také k akutnímu poškozením (akutní alkoholová hepatitida).  V takovém případě je riziko úmrtí až 50 %. 

TIP Celostní medicíny: Jak se na důsledky alkoholu v těle dívá ajurvéda?

Léčba

Zásadní podmínkou léčby alkoholového poškození jater je absolutní abstinence. Jiné léčebné metody jsou pouze podpůrné, a někdy až sporné. V léčbě těžké akutní alkoholové hepatitidy lékaři někdy předepisují kortikoidy. Léčba ve stadiu jaterní cirhózy se neliší od léčby cirhózy jiného původu. U pacientů s pokročilou cirhózou, kteří prokazatelně abstinují, lékaři zvažují transplantaci jater, která ve svém důsledku vede k výraznému prodloužení života. 

ostropestrec jatra alkohol

Antioxidanty a ochrana jater 

Při metabolických procesech, které probíhají v játrech, dochází ke vzniku volných radikálů, které mohou být pro náš organismus škodlivé. Antioxidanty volné radikály vychytávají a v játrech udržují oxidační rovnováhu. Když je tato funkce narušená, vzniká negativní oxidační stres. Je vhodné zařadit do jídelníčku potraviny obsahující antioxidanty: borůvky, brusinky, grapefruit nebo hroznové víno. 

Alkohol jako závislost

Závislost na alkoholu (alkoholismus) je nemoc s těžkými následky. Jak přestat pít alkohol? V léčení hraje důležitou roli včasné zahájení abstinence. Do procesu léčení se musí zapojit celá rodina a blízké okolí pacienta. Jde o totální změnu života se všemi atributy. Z přírodních prostředků můžeme pomoci například extraktem ostropestřce mariánského, usnadňuje návrat do normálu.

Zásadní je psychologická pomoc. Jak zmiňuje psycholog Jiří Hamerský, alkohol je sakra těžký soupeř. Přečtěte si, jak se zbavit závislosti na alkoholu pohledem psychologa. Rozhodně se však boj vyplatí, protože alkohol se nepodepíše jen na zdraví alkoholiků, ale také na zdraví a psychice jejich dětí.

Při odvykání od různých závislostí se našim klientům opakovaně osvědčil přírodní produkt. Prokazatelně snižuje pocit závislosti nejen na alkoholu, ale i na nikotinu a pravděpodobně i na jiných návykových látkách. Navíc má i jiné zdraví prospěšné účinky – viz článek Kudzu pomáhá proti alkoholismu a současně detoxikuje a regeneruje.