Fibromyalgie

cm svalnaty muz

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pojem fibromyalgie

Fibromyalgie je porucha charakterizovaná bolestí pohybového aparátu, hlavně svalů. Pokud si přeložíme latinské pojmenování fibromyalgie, zjistíme, že je to složenina latinského fibro – pojivová tkáň a dvou řeckých výrazů myo – sval a algos – bolest. Mnohdy se nemoc neprojevuje jen bolestivými problémy svalovými, ale projevuje se celou řadou dalších potíží rozmanitého charakteru.

Revmatologové pečují o pacienty s fibromyalgií tehdy, když mají formu takzvaného mimo-kloubního revmatizmu, nebo pokud je fibromyalgie součástí některých zánětlivých systémových onemocnění, jako je revmatoidní artritida, lupus, roztroušená skleróza.

Dispozice a příznaky

Jsou popisovány dispozice v rodinách, kde mají vyšší náchylnost k rozvoji tohoto onemocnění. Praxe ukazuje, že trvá hodně dlouhou dobu, než se stanoví  tato diagnóza. Příznaky nemoci někdy začínají po fyzickém traumatu, operaci, infekci, nebo významném psychickém otřesu. Nicméně většinou není začátek dobře rozpoznán, onemocnění patří mezi tzv. plíživé nemoci.

Pacienta trápí různé nespecifické potíže, bolestivé stavy, které nelze objektivně registrovat. Pacient se do ordinace lékaře vrací a dignostik snadno zařadí pacienta mezi hypochondry, nebo simulanty.

Kromě bolestivých stavů se projevuje únava, slabost, poruchy spánku, napětí – bolesti hlavy, ztuhlost čelistního kloubu (temporomandibulárního kloubu), ztuhlost různých jiných kloubů, ztuhlost páteřních svalů, a to může ovlivňovat mnohé funkční stavy, jako je polykání, práce žaludku, funkce různých svěračů, což vede k projevům dráždivého tračníku, neudržení stolice, moči. A tyto stavy se podílejí na rozladění metabolizmu  tuků, cukrů a na rozladění hormonů, imunity…

Vědecké poznatky a epigenetický trend

Vědci se domnívají, že fibromyalgie zesiluje bolestivé pocity tím, že ovlivní způsob, jakým mozek zpracovává signály bolesti. A to je diagnosticky velmi nesnadná věc, kdy se má současně  rozlišit psychiatrické onemocnění – deprese a úzkost od poruch spojených se stresem.

Opakovaná nervová stimulace vede v mozku lidí s fibromyalgií k abnormálnímu zvýšení hladiny některých chemických látek, které signalizují bolest (neurotransmitery). Receptory bolesti v mozku se stávají citlivějšími, což znamená, že mohou reagovat na signály bolesti přehnaně. Zdravý člověk si takovou situaci neumí představit, a tak nemocnému fibromyalgií nevěří.

Spánek je často narušen bolestí, mnozí pacienti s fibromyalgií mají poruchy spánku, např. syndrom neklidných nohou a spánkové apnoe. Bolest a nedostatek spánku spojené s fibromyalgií naruší schopnost fungovat doma nebo v práci. Přidává se k tomu frustrace z jednání rodinných příslušníků, spolupracovníků, frustrace z nepochopení jejich potíží, a to v důsledcích vede k depresi a úzkosti, a tím se jejich bludné kolo uzavírá. Charakteristika nemoci je pro každého pacienta individuální a přísně pro něj specifická.

Výskyt fibromyalgie se odhaduje na 2–4 procenta populace, ženy jsou postiženy častěji než muži. Fibromyalgii léčí revmatologové ve spolupráci s dalšími specialisty (rehabilitační specialista, balneolog, psycholog, psychiatr, neurolog), což vyplývá z povahy choroby.

Diagnostika se opírá o multifunkční mozaiku příznaků, o detekci bolestivých bodů v různých svalových oblastech. Sleduje se kompletní krevní obraz, ratesedimentace erytrocytů, funkce štítné žlázy. Jde také o sledování sérových enzymů, minerálů (magnezia), namístě je podrobné imunologické vyšetření, sledování revmatoidních faktorů, protilátek, pohyb lymfocytů CD4 a hodnot poměru CD4:CD8, zánětlivé markery.

Sleduje se množství neurotransmiterů serotoninu a tryptofanu, aby jejich hladina neklesala. Tento ukazatel může směřovat pozornost k průzkumu epigeneticky, neboť mnoho genů se podílí na příčinách fibromyalgie a na potenciální predispozici. Epigenetika může být také zapojena do progrese tohoto onemocnění. A to je dnešní trend, aby se při léčbě fibromyalgie upravovala jejich aktivita. Bývá také vyšší hladina endogenního hormonu substance P.

Sleduje se hormonogram, protože někteří pacienti mají  hormonální poruchy osy hypotalamus – hypofýza – nadledviny. Bývají zvýšené hodnoty CRH (Corticotropin Releasing Hormon) v hypotalamu.

V neposlední řadě se používá zobrazovací technika včetně magnetické rezonance, při níž se sleduje tloušťka mozkové kůry. Soudí se, že jeden rok prožitý s fibromyalgií odpovídá třem rokům zestárnutí mozku u zdravé osoby. Svalové postižení se jeví spíše jako druhotné.

Individuální léčba

Léčba je přísně individuální, je závislá na potřebě stavu a momentální situaci. Volba léčby se orientuje na mírnění bolesti, úpravu depresí a úzkosti, zlepšení spánku, zlepšení funkce  neurotransmiterů.

Směr životní změny

Mnohem podstatnější je však totální změna životního stylu. Mělo by zasedat rodinné shromáždění a vypracovat plán, jak zabránit nebo omezit přetížení a emocionální stres.

Základem je pochopení problému nemocného fibromyalgií. On potřebuje prostor a čas k odpočinku. Ale pozor, tím není myšleno, že nebude nic dělat. Lidem, kteří přestanou pracovat, nebo kteří zruší všechny aktivity, se jejich situace zhorší, příjemná aktiva musí zůstat. Na místě jsou praktiky zvládání stresu, např. hluboké dechové cvičení. Podstatnou roli hraje  modlitba u lidí věřících v Boha a u nevěřících uvolňující techniky.

Únava je jednou z hlavních charakteristik fibromyalgie, proto tu hraje nezbytnou úlohu spánek. Zajistěte pro něj dostatek času a dobré spánkové návyky: Choďte spát a vstávejte ve stejnou dobu každý den.

Pravidelně cvičte, zpočátku cvičení může zvýšit bolest. Ale  pravidelná pohybová aktivita postupně snižuje příznaky. Chůze, Nordic Walking, plavání, jízda na kole a vodní aerobik. Vytvořte si při konzultaci s fyzioterapeutem domácí cvičební program. Strečink, správné držení těla a relaxační cvičení jsou také užitečné. Používejte různé manipulativní techniky, jež umožňují hýbat svaly vašeho těla a měkkých tkání. Masáž může snížit tepovou frekvenci, uvolnit svaly, zvýšit rozsah pohybu v kloubech a zvýšit i produkci přirozených látek proti bolesti vašeho těla. Hledejte techniky smíchu, abyste se tak uvolňovali a masírovali nejen bránici, ale i bolavé svaly.

Udržujte zdravý životní styl obecně

Jezte zdravé potraviny. Omezte příjem kofeinu. Alkoholu se vyhýbejte, nekuřte. Podnikejte aktivitu, která je vám příjemná, a plňte si jí každý den.