Fibromyalgie: léčba a příznaky

fibromyalgie svaly

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nepříjemné a vlemi bolestivé stavy, které ovlivňují kvalitu života pacientů. Chronická bolest svalů, velká únava, poruchy spánku. Často i samotní odborníci chápu fibromyalgický syndrom špatně. Někteří obtíže bagatelizují, jiní je mylně mají za depresy.

Co je to fibromyalgie?

Fibromyalgie je porucha charakterizovaná bolestí pohybového aparátu, hlavně svalů. Má však řadu dalších nepříjmných projevů. Pokud si přeložíme latinské pojmenování fibromyalgie, zjistíme, že je to složenina latinského fibro – pojivová tkáň a dvou řeckých výrazů myo – sval a algos – bolest. Mnohdy se nemoc neprojevuje jen bolestivými problémy svalovými, ale projevuje se celou řadou dalších potíží rozmanitého charakteru.

Revmatologové pečují o pacienty s fibromyalgií tehdy, když mají formu takzvaného mimo-kloubního revmatizmu, nebo pokud je fibromyalgie součástí některých zánětlivých systémových onemocnění, jako je revmatoidní artritida, lupus, roztroušená skleróza.

Dispozice a příznaky

Pozorujeme dědičnou dispozici v rodině. Náchylnější jsou obvykle ženy ve středním věku, výjimkou však nejsou ani fibromyalgické děti. Praxe ukazuje, že trvá dlouhou dobu, než dojde ke stanovení diagnózy. Příznaky nemoci někdy začínají po fyzickém traumatu, operaci, infekci, nebo významném psychickém otřesu. Nicméně většinou není začátek dobře rozpoznán, onemocnění patří mezi tzv. plíživé nemoci.

Jak se projevuje fibromyalgie?

Pacienta trápí různé nespecifické potíže, bolestivé stavy, které nelze objektivně registrovat. Pacient se do ordinace lékaře vrací a dignostik snadno zařadí pacienta mezi hypochondry, nebo simulanty.

Kromě bolestivých stavů zad, nohou, krku a hrudníku se projevuje:

 • únava a celková slabost
 • poruchy spánku
 • fyzické napětí a bolesti hlavy
 • ztuhlost čelistního kloubu (temporomandibulárního kloubu)
 • ztuhlost kloubů a svalů podél páteře
 • nadměrný výskyt spoušťových bodů (TrPs – trigger pointů), jejich nadměrná citlivost a z nich přenesená bolest
 • poruchy polykání
 • poruchy svěračů (funkční zácpa, pálení žáhy, inkontinence)
 • poruchy metbaolismu, hormonálního systému i imunity
 • suché oči
 • bolesti břicha
 • vyrážky, svědění
 • úzkost
 • mozková mlha, poruchy paměti, poruchy koncentrace

Vědecké poznatky a epigenetický trend

Vědci se domnívají, že fibromyalgie zesiluje bolestivé pocity tím, že ovlivní způsob, jakým mozek zpracovává signály bolesti (= zvýší celkovou bolestivost). A to je diagnosticky velmi nesnadná věc, kdy se má současně rozlišit psychiatrické onemocnění – deprese a úzkost od poruch spojených se stresem.

Nadměrná bolestivá stimulace

Opakovaná nervová stimulace vede v mozku lidí s fibromyalgií k abnormálnímu zvýšení hladiny některých chemických látek, které signalizují bolest (neurotransmitery). Receptory bolesti v mozku se stávají citlivějšími, což znamená, že mohou reagovat na signály bolesti “přehnaně“. Zdravý člověk si takovou situaci neumí představit, a tak nemocnému fibromyalgií nevěří.

Fibromyalgie nebo autoimunita?

Příznaky bolestivého svalového syndromu se mohou překrývat se symptomy dalších AI onemocnění (systémový lupus). Odlišit je od sebe je pro odborníky velmi náročné, proto se v zahraniční literatuře setkáme s přesvědčením, že i fibromyalgický syndrom je autoimunitou. Některé studie ale ukázaly, že vysoké autoprotilátky mohou příspět k rozvoji FMS.

Začarovaný kruh fibromyalgie

Spánek je často narušen bolestí, mnozí pacienti s fibromyalgií mají poruchy spánku, např. syndrom neklidných nohou a spánkové apnoe. Bolest a nedostatek spánku spojené s fibromyalgií naruší schopnost fungovat doma nebo v práci. Přidává se k tomu frustrace z jednání rodinných příslušníků, spolupracovníků. Frustrace z nepochopení jejich potíží, a to v důsledcích vede k depresi a úzkosti, a tím se jejich bludné kolo uzavírá. Charakteristika nemoci je pro každého pacienta individuální a přísně pro něj specifická.

Podklady pro diagnózu

Diagnostika se opírá o multifunkční mozaiku příznaků, o detekci bolestivých bodů v různých svalových oblastech. Sleduje se kompletní krevní obraz, ratesedimentace erytrocytů, funkce štítné žlázy. Jde také o sledování sérových enzymů, minerálů (magnezia), namístě je podrobné imunologické vyšetření, sledování revmatoidních faktorů, protilátek, pohyb lymfocytů CD4 a hodnot poměru CD4:CD8, zánětlivé markery.

Sleduje se množství neurotransmiterů serotoninu a tryptofanu, aby jejich hladina neklesala. Tento ukazatel může směřovat pozornost k průzkumu epigeneticky, neboť mnoho genů se podílí na příčinách fibromyalgie a na potenciální predispozici. Epigenetika může být také zapojena do progrese tohoto onemocnění. A to je dnešní trend, aby se při léčbě fibromyalgie upravovala jejich aktivita. Bývá také vyšší hladina endogenního hormonu substance P.

Sleduje se hormonogram, protože někteří pacienti mají hormonální poruchy osy hypotalamus – hypofýza – nadledviny. Bývají zvýšené hodnoty CRH (Corticotropin Releasing Hormon) v hypotalamu.

V neposlední řadě se používá zobrazovací technika včetně magnetické rezonance, při níž se sleduje tloušťka mozkové kůry. Soudí se, že jeden rok prožitý s fibromyalgií odpovídá třem rokům zestárnutí mozku u zdravé osoby. Svalové postižení se jeví spíše jako druhotné.

TIP Celostní medicíny: Se stresovými hormony můžete pracovat. Víte, jak meditace ovlivňuje strukturu mozku?

Individuální léčba

Léčba je přísně individuální, je závislá na potřebě stavu a momentální situaci. Volba léčby se orientuje na mírnění bolesti, úpravu depresí a úzkosti, zlepšení spánku, zlepšení funkce  neurotransmiterů.

Fibromyalgii léčí revmatologové ve spolupráci s dalšími specialisty (rehabilitační specialista, balneolog, psycholog, psychiatr, neurolog), což vyplývá z povahy choroby.

Směr životní změny

Mnohem podstatnější je však totální změna životního stylu. Mělo by zasedat rodinné shromáždění a vypracovat plán, jak zabránit nebo omezit přetížení a emocionální stres.

Základem je pochopení problému nemocného fibromyalgií. On potřebuje prostor a čas k odpočinku. Ale pozor, tím není myšleno, že nebude nic dělat. Lidem, kteří přestanou pracovat, nebo kteří zruší všechny aktivity, se jejich situace zhorší, příjemná aktiva musí zůstat. Na místě jsou praktiky zvládání stresu, např. hluboké dechové cvičení. Podstatnou roli hraje modlitba u lidí věřících v Boha a u nevěřících uvolňující techniky.

Pravidelně cvičte, zpočátku cvičení může zvýšit bolest. Ale  pravidelná pohybová aktivita postupně snižuje příznaky. Chůze, Nordic Walking, plavání, jízda na kole a vodní aerobik. Vytvořte si při konzultaci s fyzioterapeutem domácí cvičební program. Strečink, správné držení těla a relaxační cvičení jsou také užitečné.

Používejte různé manipulativní techniky, jež umožňují hýbat svaly vašeho těla a měkkých tkání. Masáž může snížit tepovou frekvenci, uvolnit svaly, zvýšit rozsah pohybu v kloubech a zvýšit i produkci přirozených látek proti bolesti vašeho těla. Hledejte techniky smíchu, abyste se tak uvolňovali a masírovali nejen bránici, ale i bolavé svaly.

Další TIPY Celotní medicíny: V terapii fibromyalgie také může pomoci tai chi, akupunktura, kognitivně-behaviorální terapie, pravidelné cvičení, byliny bohaté na 5-HTP a vyvážená bohatá dieta.

Udržujte zdravý životní styl obecně

Jezte zdravé potraviny. Omezte příjem kofeinu. Alkoholu se vyhýbejte, nekuřte. Podnikejte aktivitu, která je vám příjemná, a plňte si jí každý den.

Zdroje: https://www.healthline.com/health/fibromyalgia (Aktualizováno 10. 4. 2024)