Jak meditace ovlivňuje mozek?

klid meditace

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Výzkum meditace a mozku probíhá nepřetržitě již řadu let. Neustále vycházejí nové studie, které potvrzují staro-nové výhody meditace pomocí fMRI nebo EEG. Meditační praxe má širokou paletu neurologických výhod. Mění se objem šedé kůry mozkové, snížuje se aktivita v „já“ centrech v mozku, zlepšuje se propojení mezi jednotlivými mozkovými oddíly. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější studie, které ukazují, že efekt meditace není jen placebo. Můžeme jej změřit, a hlavně – změnu cítíme uvnitř nás. Pomáhá zmírnit naši subjektivní úroveň úzkosti a deprese a zlepšuje pozornost, koncentraci a celkovou psychickou pohodu.

Základní fakta o meditaci a nervovém systému

Jednoduše, meditace uklidňuje sympatický nervový systém (aktivační), a tím snižuje množství stresových hormonů i emoční reaktivitu. Způsobů, jak meditovat, je celá řada. Klíčem, které jednotlivé techniky spojuje, je snaha o bytí v přítomnosti a ukotvení/ovládání myšlenek, které se nám honí hlavou.

Mění struktury a objem mozku

Meditace všímavosti (Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)) může měnit strukturu mozku. Harvardský tým prokázal, že po osmi týdnech praxe se zvětšila hippocampu, části mozku, která řídí učení a paměť. Celkově lidé lépe regulovali své emoce a došlo ke zmenšení objemu amygdaly, mozkového centra, které zodpovídá za strach, úzkost a stresové reakce. Účastníci experimentu si pochvalovali větší psychickou stabilitu a pohodu.

Já centrum – Výchozí režim sítě (DMN)

Tuto síť považujeme za systém částečně odpovědný za vnitřní vědomí, tedy za toulání po myšlenkách. Zahrnuje zadní a přední kortikální střední čáry, zadní cingulární kůru, mediální prefrontální kortex a gyrus cinguli. (Andrews-Hanna et al., 2014). Bloumání v myšlenkách je spojováno s menší pohodou. Zpravidla lidem přináší obavy z minuloísti i budoucnosti. Mindfulness tuto část mozku zklidňuje a učí nás neulpívat na myšlenkách (rychleji si bloumání uvědomit a vystoupit z něj). Prostě být tady a teď.

Stop závislosti díky meditaci

Meditační trénink rozvíjí oblasti sebekontroly v mozku, a proto je velmi účinnou pomocí pro lidi se závislostmi. To můžeme snadno vysvětlit. Všímavost vůči sobě, myšlenkám a emocím pomáhá mít větší vhled do situace a nenechat se ovlivnit každým popudem k podlehnutí závislosti, ať už mluvíme o kouření, alkoholu či jiným svodům. Ideální je kombinace meditace a kognitivně behaviorální terapii.

Studie ukazují, že kuřáci, kteří v rámci odvykání kouření začali s meditační praxí, s kouřením opravdu skončili s daleko větším úspěchem než kontrolní skupina.

Meditace proti depresi

Meditace je aktivní forma, jak trénovat náš mozek. Studie ukazují, že pravidelná meditace má v některých případech porovnatelný efekt na symptomy emočních obtíží jako antidepresiva, proto je skvělou metodou volby pro motivované a spolupracující pacienty.

Zajímavé výsledky ukazuje i práce harvardské vědkyně Desbordes, která přišla s objevem, že u depresivních pacientů meditace pomáhá se zlepšením interocepce (vnímání vnitřního prostoru těla a tělesných funkcí), a to vede k větší vnmavosti vůči sobě samému, bytí v přítomnosti a sebeovládání.

mozek kreativita

Zastavit stárnutí mozku

Meditace pomáhá chránit mozek. Tím, že meditace zvětšuje objem šedé kůry mozkové, mají meditující lidé menší riziko kognitivního úpadku. Starší meditující měli větší objem mozku než mladí nemeditující. Vědce přitom překvapilo, že se nejednalo pouze o některé zmíněné mozkové oblasti, ale opravdu o komplexní vliv meditace na celý mozek.

Meditace zlepšuje soustředění

Problémy se soustředěním nejsou jen dětskou záležitostí, týkají se i dospělých. Nejspíš vás nepřekvapí, že jednou z výhod meditace je lepší pozornost a koncentrace. Meditace je o tréninku naší pozornosti, a proto lidem pomáhá i při práci nebo studiu. K citelné změně přitom stačí jen pár týdnů.

Další benefity: proč meditovat?

Meditace může poskytnout mnoho výhod, včetně:

  • snížení krevního tlaku
  • snížení stresu
  • zvládání úzkosti
  • ovládání bolesti
  • zlepšení pozornosti
  • posílení paměti
  • zlepšení sebeobrazu
  • posílení sebeuvědomění
  • zlepšení spánku

Studie ukazují pozitivní vliv i na řadu dalších obtíží: syndrom dráždivého tračníku, fibromyalgie, psoriáza, posttraumatické stresové poruchy, chronická bolest.

Meditace však není pilulka. Vyžaduje pravidelnou praxi a disciplínu. Může nám ale do života přinést mnoho krásného a vést nás směrem, kde je nám hezky a příjemně, kde nejsme zmítaní reaktivitou, stresem a strachem z hyperaktivní amygdaly.

...