Jak změní život meditace? Lék a životadárný nektar

meditace jako lek

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

„Meditace je lék. Jedinečný lék. Zapomeňte na své problémy a začněte meditovat,“ říká indický mistr Osho. Já dodávám: Pokud alespoň na pár vteřin zakusíte tu extázi ticha, ten mír bez hranic, tu nekonečnou radost bez příčiny, tak uděláte vše proto, abyste v meditaci byli co nejčastěji.

Meditace může být zábava

Asi vůbec poprvé jsem se o meditaci dověděl začátkem 90. let z Oshovy Oranžové knihy meditačních technik. Ihned jsem poté doma praktikoval Oshovu meditaci smíchu, a tuto techniku jsem poté ukazoval často i na veřejnosti. A už to se mnou zůstalo: „Pozdravuj toho smějícího se psychologa,“ byl mi nedávno vyřízen pozdrav od jednoho primáře z PL Opava.

Tím vším se však chci především dostat k tomu, že byť většina mých meditací probíhá se zavřenýma očima v tichu, tak pro lidi, kteří mají v sobě velké množství napětí a obtěžujících myšlenek, nemusí být tento klasický typ meditace na začátku vhodný. Právě zmiňovaný Osho je známý tím, že zpopularizoval spoustu tzv. dynamických technik meditace. Meditující se může několik minut nejenom smát, ale také třeba třást, bzučet, vyluzovat nesouvislé zvuky, tančit, bouchat do polštáře, a vynikající meditací (při které se v určitém bodě též vyčistí mysl) je také běh nebo jakýkoliv další druh pohybu.

Za myslí leží ztracený ráj

Myšlení má jistě svou psychologickou funkci, ale nechat se zcela svými myšlenkami ovládat a ztotožňovat se s nimi, je něco, co z nás lidí činí nesvobodné jedince, kteří žijí v mentálním vězení. „Vaše mysl je čímsi nepřirozeným; nikdy se nemůže stát vaším přirozeným stavem. Meditace však vaším přirozeným stavem je – stavem, o který jsme přišli. Je to ztracený ráj, avšak tento ztracený ráj lze znovu získat,“ píše Osho (2019: 15). Podle Osha pobývají přirozeně všechny malé děti v meditaci. Pak jsou jim vštípena společenská pravidla a diamant zmizí pod horou odpadků. Naštěstí o svůj největší poklad nemůžeme nikdy přijít, můžeme na něj jen zapomenout. Takže kdykoliv s meditací „začínáme“, spíše se rozvzpomínáme, než že se učíme vyloženě něčemu novému.

Léčba ohněm

„Meditace je oheň,“ popisuje Osho. „Jeho žár spaluje vaše myšlenky, touhy i vzpomínky; mění na prach vaši minulost i budoucnost. Spaluje vaši mysl i vaše ego. Bere vám všechno, čím podle sebe jste. Je to smrt i znovuzrození, ukřižování a zmrtvýchvstání. Rodíte se jako nový člověk. Ztrácíte starou identitu a objevujete novou životní perspektivu“ (2019: 94).

Nemeditovat znamená podle Osha nežít. Teprve meditací život začíná. Staneme-li se vědomými a vnímáme-li, že jsme součástí celku, je to vpravdě radikální proměna. Pak nelze odolat, abychom začali projevovat svou radost, svou blaženost. Pak se před námi začne postupně odhalovat skutečné mystérium, naše pravá podstata. Osho říká: „Najdete-li svou vnitřní oblohu, budete žít věčně“ (2019:16).

Osobně znám spoustu technik a terapeutických postupů, které pomáhají. Jako by však opravdová léčivá síla začala proudit teprve tehdy, když ji přestaneme blokovat svou myslí. Když spočineme v existenci samé. Pak přichází Milost, Energie, Láska. Už tu není lékař ani léčitel. Tím, kdo léčí, je Bůh/Vědomí v nás.

Literatura:

Osho (1991): Oranžová kniha. Meditační techniky. Praha: Pragma.

Osho (2019): Kurz meditace. Praha: Euromedia Group.