Jak se zbavit závislosti na alkoholu (psychologické postupy)

cm alkohol1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Alkohol je sakra těžký soupeř. Jen málokomu ze závislých se povede nad svou neřestí zvítězit (už nikdy nepožít žádnou sklenku alkoholu). Ideální je, když závislý může absolvovat tříměsíční protialkoholní léčbu. I pak ale není vyhráno a většina pacientů začne pít znovu. Co dělat, aby se šance na úspěch zvýšila?

Hlavním, všeobecně rozšířeným lidovým mýtem je, že bez pevné vůle to nepůjde. Opak je pravdou. Pokud člověk nemá jakoukoliv jinou motivaci, proč přestat pít, a prostě si jen říká: „musím přestat pít, musím to dokázat,“ tak takové sebe-bičování vydrží vždy jen po určitou dobu – na jejím konci bývá většinou následné velké opití se.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ: PRO NĚCO NOVÉHO SE NADCHNOUT – NAJÍT SI NOVÝ SMYSL ŽIVOTA

Ano. Toto jsou příběhy úspěšných. Lidí – je jich nemnoho, bohužel jen hrstka – kteří pochopili, že aby nad alkoholem zvítězili, musí mít přímo obří motivaci – něco mnohem víc, než je pouhá vůle. Pro jednu ženu, kterou jsem v léčbě zažil, byla touto motivací dcera (uvědomění si toho, jak pacientka moc své dceři ublížila a že už jí nikdy nechce způsobovat podobné utrpení), pro druhou „tím něčím velkým“ (životní výzvou) bylo jít znovu studovat a splnit si svůj dětský sen, a pro třetí angažovat se v dobrovolnickém projektu, a začít pomáhat potřebným. Velká pomoc a milost přichází i tehdy, když člověk uvěří v Boha. Na duchovních a psychoterapeutických základech je postaveno hnutí anonymních alkoholiků (působící i v ČR), které určitě patří k tomu lepšímu, co je možné závislým nabídnout.

Musíte udělat něco jinak

Klíčová myšlenka celé tříměsíční léčby zní: „Pokud nic v sobě nezměníte, nezmění se nic ani s vaší závislostí.“ Někdy je třeba opustit své „povedené přátele“, kteří mě k pití dohnali nebo se kterými piji. Někdy není zbytí a je nutné změnit práci. Nebo se rozvést. Přestěhovat. Prostě mít odvahu učinit bolestný krok (identifikovat, pojmenovat a odstranit ze života to, co pití předcházelo). Ale to se málokomu chce.

Pojmenujte své spouštěče a rozpoznejte bažení včas

Důležité je uvědomění, v jakých situacích k pití dochází. Co spouští neodolatelnou chuť na alkohol. A těmto spouštěčům a situacím se pokud možno příště vyhnout. Nevhodné jsou například i cukrovinky, které v sobě obsahují byť jen aroma či nepatrné množství alkoholu.

Mějte doma „suchý dům“

Pokud nemusíte, nemějte alkohol zbytečně na očích a v dosahu.

Strukturujte svůj čas, vyplňte ho zajímavou aktivitou

Podstatou tzv. režimové léčby (u hospitalizovaných pacientů) je, že znovu získávají ztracený smysl pro povinnost, řád a pořádek. Učí se znovu plánovat svůj čas a naplňovat ho smysluplnými aktivitami. Snažte se vždy mít nějaký program, úplně vypudit ze života nudu. Často se odměňujte; buďte hrdí na to, že jste už „čistí“; radujte se z maličkostí.

A konečně: Věnujte pozornost něčemu jinému než alkoholu

Snažte se, aby alkohol nadále nebyl středobodem vašeho života. Pořád o něm nemluvte. Jak jsme si říkali: naplňte raději svůj život úplně novým obsahem. Protože znáte jistě poučku tolikrát opakovanou v knihách osobního rozvoje: To, čemu věnujete pozornost, to roste, sílí a kvete. Kéž tedy ve vašem životě kvete raději místo alkoholu láska, štěstí a vnitřní mír.