Alkoholizmus

cm pivo

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Alkoholizmus poškozuje mozek, a zvláště silně pak postihuje paměť, jak tvrdí lékaři na základě svých studií prováděných např. v USA v národní laboratoři v Uptonu. Zkoumali mozky mladých alkoholiků pomocí PET = pozitronové emisní tomografie – což je technika z oblasti nukleární medicíny – a pomocí zobrazení magnetické rezonance viditelně zaznamenali poškození včetně smrštění mozkové kůry, poškození mozkových struktur a sníženou metabolickou činnost.

Dr. Gene-Jack Wang z oné laboratoře uvádí: „Mají sníženou metabolickou aktivitu v celém mozku, ale zejména v přední části mozkové kůry a v částech mozku, které mají co do činění s pamětí“.  Byla u nich zaznamenána přítomnost zvýšené hladiny karbohydrát deficientního transferinu (CDT), který se v moderní diagnostice stává ukazatelem chronického nadužívání alkoholu.

Alkoholici bývají také častěji a již v nižším věku postihováni důsledky špatného prokrvování mozku a nedostatečné funkčnosti, což se u nich projevuje ischemickými i hemoragickými mozkovými cévními příhodami.

Často přítomným projevem alkoholismu jsou třesy, zvláště rukou. Postižený člověk pozoruje, že se jeho třes zmírní po požití alkoholu, ale to je jen dočasné zlepšení, které ve druhé fázi účinky alkoholu prohlubuje. Je to velký omyl a zrada! Jeho zhoubnost se zhoršuje špatným přesvědčením o blahodárném působení alkoholu na vlastní kondici. Dotyčný si to jenom namlouvá a zakrývá tím svou slabost a neschopnost přestat pít.

Mnozí odborníci doporučují omezit příjem alkoholu jen na situace příležitostné a nedoporučují pravidelnou konzumaci alkoholu. To podle nich vede ke stavům zmatenosti, prostorové dezorientace a neklidu. Přidávají se i vegetativní příznaky (pocení, tachykardie, zarudnutí obličeje), poruchy výslovnosti, psychomotorický neklid, optické nebo akustické halucinace, agresivita, epileptické záchvaty a další symptomy organické psychózy…

Zájemce o tuto problematiku nalezne hodně informací na speciálním webu www.alkoholik.cz/zavislost/ nebo v našem článku, jak se zbavit závislosti z pohledu psychologa.