ADHD

Hodně rodin trápí tato čtyři písmena… Vyjadřují poruchu pozornosti s hyperaktivitou, lékaři ji označují také jako hyperkinetická porucha.

Ovlivňuje děti a mládež, může pokračovat do dospělosti. ADHD je nejčastěji diagnostikovaná duševní porucha dětí. Jsou hyperaktivní a nedovedou ovládat své impulzy, mají problém s udržením pozornosti, a to je v rozporu s řádem školy, učiliště a silně zasahuje do normálního chodu rodiny. Častější je u chlapců než u dívek, neznámo, proč.

Pokud se diagnóza nestanoví již v období návštěvy školky, s větší pravděpodobností se objeví v začátku školních let, kdy dítě začne mít problémy s udržením pozornosti.

Dospělí s ADHD mohou mít problémy s tím, že si nedokáží organizovat časový program, stanovit si cíle, udržet si práci. Mohou mít také problémy se vztahy, sebeúctou a snadno se dostávají do spletitých závislostí.

Projevy nemoci

Psychologové rozdělují projevy nemoci u dětí přibližně do tří kategorií:

 1. Nepozornost – Dítě se snadno rozptýlí, neřídí se pokyny učitele, vše vykonává nedbale, vypadá, jako by neslyšelo, nevěnuje pozornost událostem kolem něho a dělá chyby z nepozornosti. Zapomíná úkoly, nedovede si zorganizovat pracovní postup pro plnění úkolů, nemá rádo činnosti, při nichž se musí sedět a nehýbat se. Je zasněné, ztrácí věci.
 2. Hyperaktivita – Nemůže být v klidu, potřebuje být v neustálé aktivitě, všechno střídá a u žádné věci dlouho nevydrží. Výčet projevů může být dlouhý a rozmanitý.
 3. Impulsivita – Nedokáže čekat, až na ně přijde řada. Vyhrkne odpověď, přeruší ostatní, skáče do řeči.

Příznaky u dospělých

Jak dotyčný jedinec dospívá, mění se jeho projevy a problém se plíživě dostává do chronicity.
Nepřetržitě se zpožďuje, zapomíná, je z toho v úzkostech, snižuje se mu sebevědomí. Jeho reakce ovládá hněv, impulzivnost. Je trvale v konfliktu se zaměstnavatelem, samozřejmě i přichází o práci. Je z toho ještě více frustrovaný. Své povinnosti a plnění úkolů odkládá do budoucnosti (prokrastinace), pak se nudí a snadno sklouzne k užívání léků a návykových prostředků. To jej může přivést na šikmou plochu a ke konfliktu se zákonem. Má změny nálady, deprese, problémy ve vztazích s kýmkoliv.

Příčiny ADHD

Výzkumníci pouze poukazují na určité oblasti v životě, patřící do pozornosti pro vývoj této nemoci:

 • rodinná dědičná tendence
 • komplikace během porodu
 • poranění mozku, nebo onemocnění mozku
 • poškození přední části mozku (čelního laloku) – může způsobit problémy s impulzy a emocemi
 • biochemická mozková nerovnováha
 • anatomické zvláštnosti v té oblasti mozku, která řídí pozornost
 • kouření rodičů
 • pití a užívání návykových látek během těhotenství
 • špatná výživa
 • infekce
 • potravinová alergie
 • toxiny, těžké kovy
 • reakce na očkování, ale jsou zde i
 • tzv. moderní rizikové faktory, jako je vysedávání u počítačových her, sledování televize, tzv. chudý domácí život, sladkosti.

Terapie

ADHD je porucha, která patří do oboru dětské psychiatrie. Po hloubkovém rozboru celkové rodinné situace, vývoje nemoci a po správně stanovené diagnóze stanovuje lékař léčebný program, který může obsahovat medikamenty zvané stimulanty, jež mohou pomoci kontrolovat hyperaktivní a impulzivní chování a zvýšit rozsah pozornosti. Ovšem stimulační léky nefungují pro každého, je to přísně individuální. Do léčebného programu patří práce s rodinou, psychoterapie (poradenství specialistů), spolupráce se školními psychology.

Zpět nahoru

CHCETE SE PŘIHLÁSIT K ODBĚRU MAGAZÍNU CELOSTNÍ MEDICÍNY?

Přihlaste se k odběru novinek z webu Celostnimedicina.cz a už Vám neunikne ani jedna zajímavost ze světa celostní a alternativní medicíny.