Schizofrenie nebo puberta?

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které se projevuje širokou varietou symptomů, mezi které patří:

 

  • zkreslené vnímání, např. zrakové nebo sluchové halucinace,
  • poruchy myšlení, např. různé typy bludů a zkresleného myšlení, paranoia apod.,
  • nezvyklé chování, např. silné stažení se do sebe a do svého vnitřního světa, nebo taky iritabilita, podrážděnost,
  • dále se vyskytují taky poruchy emocí a afektů, poruchy pozornosti, vůle. Některé typy schizofrenie zahrnují pohybové potíže (tzv. katatonie), projevující se v motorické stránce a v projevech jedince (např. dlouhé ustrnutí bez pohybu, nebo naopak výrazná pohybová aktivita).

 

Příznaky schizofrenie se u každého pacienta můžou v různých stupních a projevech lišit. Proto i u dvou pacientů se stejnou nemocí se můžou vyskytovat zcela jiné projevy a příznaky, což může být dáno multifaktoriálními příčinami vzniku nemoci, osobností pacienta apod.

 

Specifickým typem schizofrenie, vyskytujícím se v období dospívání, je hebefrenní schizofrenie, která se projevuje především příznaky, jako je apatie, ztráta zájmu, neschopnost prožitku radosti (tzv. anhedonie), potíže začít a vytrvat v činnosti (např. člověk není schopen dokončit začatý úkol, kde tyto potíže s vůlí a motivací vyústí i do problémů ve škole či práci, ze které pak jedinec odchází nebo je vyloučen či propuštěn. Hebefrenní schizofrenie se taky projevuje nevhodným až necitlivým chováním vůči okolí, náladovostí; typickými jsou různé filozofické až absurdní pseudofilozofické úvahy, mudrlantství, vlastní mluva a slovní novotvary srozumitelné pouze pacientovi samotnému. Jeho odpovědi na otázku nedávají smysl, nesouvisí s tématem nebo jedinec přeskakuje z jednoho tématu na druhý (tzv. slovní salát).

 

Nebezpečí hebefrenní schizofrenie spočívá v tom, že zmiňované projevy, zejména v jejich mírné podobě, velice silně můžou připomínat klasické projevy dospívání a puberty a tedy být bagatelizovány a přehlídány. Postupem času však mladý člověk víc a víc selhává ve svých denních aktivitách (škole, práci, ve vztazích, sebeobsluze).

 

Dalším rizikem je, že k původním projevům hebefrenie (apatie, smutek, neschopnost radovat se, poruchy emocí), kterým se zprvu nevěnuje pozornost a zaměňuje se s pubertou, se můžou později přidružit vážnější symptomy – např. různé typy bludů („někdo mě pronásleduje“, „oni po mně jdou“), halucinací apod. a rozvine se pak některá z jiných typů schizofrenie, např. paranoidní schizofrenie.

 

Léčba představuje spolupráci všech složek systému člověka jako bio-psycho-sociální bytosti, a tedy:

  • léčbu medikamentózní – prostřednictvím medikace se zmírní bludné myšlení, halucinace či poruchy afektivity apod.;
  • léčbu psychologickou a psychoterapeutickou – ve smyslu práce se svým myšlením, vůli, psychickými funkcemi, podpora zapojení se zpět do sociálních vztahů (s blízkými, do pracovního života apod.)
  • socioterapie – výzkumy ukazují, že pacienti, kteří jsou vsazeni do harmonického prostředí a sociálních sítí (rodina, škola, práce, blízké vztahy), mají lepší prognózu léčby.
Zpět nahoru

NOVÉ ČLÁNKY KAŽDÝ TÝDEN ZDARMA NA VÁŠ E-MAIL?

Přihlaste se zdarma k odběru novinek z webu Celostnimedicina.cz a už Vám neunikne ani jedna zajímavost ze světa celostní a alternativní medicíny.