Zvětšená prostata: příznaky, důvod, byliny a celostní léčba

prostata muzi hory

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Prostata je malá žláza, která hraje zásadní roli v mužském reprodukčním systému. Její zdraví a správná funkce jsou úzce spjaty s hormonální rovnováhou, která ovlivňuje mnoho aspektů mužského zdraví. S věkem se však může prostata zvětšit, což vede k benigní hyperplazii prostaty (BHP) – stavu, který postihuje značnou část mužské populace.

Zaměřuje na to, jak hormonální změny ovlivňují prostatu, co způsobuje její zvětšení, a jaké kroky můžete podniknout k udržení zdravé prostaty a hormonální rovnováhy pohledem celostní medicíny.

I muži mají hormony: co je to prostata?

Prostata je jako všechny orgány v našem těle řízena centrální mozkovou soustavou a její funkce závisí na hormonech. Skládá se z hladké svaloviny a vaziva (stroma). Najdeme v ní estrogenní i androgenní receptory. Vzájemná hormonální rovnováha těchto dvou skupin představuje předpoklad pro fyziologickou a vyrovnanou funkci prostaty. V případě hormonální nervovnováhy dochází u mužů ke změnám, např. benigní hypertrofie prostaty (jejímu zvětšení).

Příznaky zvětšené prostaty

Stádium 1

 • Zpočátku časté nucení na moč (zvláště v noci), ochabování nebo přerušování močového paprsku.
 • Později musí pacient chvíli čekat než akt močení začne a má potíže s jeho ukončením (ukapávání moče)

Stádium 2

Za několik týdnů, někdy až za několik let se začnou příznaky zhoršovat.

 • Obtížnější močení, doba opožďování začátku močení se prodlužuje, frekvence močení v noci se zvětšuje a pacient musí vyvinout čím dále větší úsilí, aby se vymočil.
 • Často má pocit, že po vymočení není močový měchýř vyprázdněný (oprávněně).
 • Většinou nejpozději v této době vyhledá většina pacientů lékaře.

Stádium 3

 • Pouze u takových nemocných, kteří mají sníženou schopnost vnímat bolest, se vyvine stádium III:
 • Zadržování moči se zvětšuje, svalovina měchýře ochabuje a moč v močových cestách stagnuje.
 • To porušuje činnost ledvin.
 • Pacient začne trpět žízní, osychá mu jazyk, ztrácí chuť k jídlu, celkově chátrá – vyvíjí se u něj urémie.

K vyloučení rakoviny prostaty se běžně používá test na PSA (prostatický specifický antigen), který rozliší BHP od karcinomu prostaty.

Funkce testosteronu

Testosteron se přeměňuje účinkem enzymu 5-alfa-reduktázy na jeho aktivnější formu dihydrotestosteron (DHT), podporuje tvorbu růstových faktorů pro epiteliální a svalovou tkáň prostaty a také se projevuje ve žlázkách nadledvinek a na pokožce. A zde je aktivita 5-alfa-reduktázy vyšší na místech hlavy s vlasovým porostem. Vlasové folikuly jsou v těch místech méně citlivé na působení DHT, a tak se zde nabízí jisté vysvětlení, proč vypadávání vlasů u mužů vytváří na hlavě známou „podkovu“.

TIP Celostní medicíny: Více o ovlivnění hladiny testosteronu v našem článku: Jak zvýšit testosteron.

Prostata a hormony po šedesátce

S přibývajícím věkem klesá kolem šedesátého roku hladina dihydrotestosteronu, avšak postupně přibývá množství estrogenů. A tímto obráceným působením hormonů dochází k růstové stimulaci prostaty. Estrogeny pak mimo účinek na prostatu mohou ovlivňovat kostní denzitu, hladinu krevních tuků, vody a metabolizmus solí, stejně tak některé mozkové funkce, třeba paměť.

 • Situaci může navíc zhoršit ještě nedostatek zinku: To se může projevit únavou, popraskanou kůží, špatným hojením ran, vyrážkou, lámáním nehtů, padáním vlasů, nechutenstvím, celkově sníženou imunitou, šeroslepostí, neplodností.
 • Na nerovnováhu špatně spolupůsobí vysoký krevní tlak: Přidá se bolest hlavy, bolest na hrudi, bušení srdce, otoky končetin, poruchy ledvin, krvácení z nosu, dušnost, závratě, nespavost, šumění v uších, poruchy zraku.

Mezi celostní příčiny pak patří: celkově nepříznivý zdravotní stav, plynoucí z dlouhodobých nežádoucích životních návyků – kouření, nadměrná konzumace alkoholu, nadměrná konzumace tuků a další dietní chyby, vysoká hladina stresu, sedavý způsob života. Potíže s prostatou mají i určité psychické a emocionální příčiny: mentální obavy oslabující potenci, sexuální tlak a vina, přesvědčení, že člověk musí zestárnout, kapitulace. K bezproblémové funkci prostaty přispívá pravidelná, věku přiměřená sexuální aktivita.

Ruku v ruce jde s narůstajícím problémem i nadváha, samozřejmě obezita, cukrovka: V tomto případě se posílí únava, ospalost, přidá se žízeň, hlad, nadměrné močení, necitlivost, brnění končetin, svědění kůže, průjem, záněty močových cest, afty, zápach z úst a z moči.

Vědecké cesty pomoci

Věda zná umělou cestu, jak popsanou nerovnováhu upravit: Je spatřována v zablokování příslušných receptorů chemikáliemi zvanými alfa-adrenergní blokátory. Další cesta je ve snížení aktivity enzymu 5-alfa-reduktázy: Dojde tím k zamezení či omezení správného průběhu enzymatické reakce. Látky s takovým účinkem se nazývají enzymatické inhibitory. Obě cesty lze ve farmakologické praxi kombinovat.

Vědci však hledají i přírodní cestu pomocí známých fytopreparátů. Vyrábějí lipofilní extrakty různých částí rostlin rostoucích ve volné přírodě, těch, které obsahují vitaminy, stopové prvky a další látky, působící na prostatickou tkáň. Velký význam je přisuzován přírodnímu sitosterolu a volným mastným kyselinám.

Mechanizmus účinku těchto látek není dosud přesně znám, hypotéza naznačuje protizánětlivý efekt blokádou produkce prostaglandinů a také právě výše uvedeným snížením aktivity (inhibicí) enzymu 5-alfa-reduktázy, ovlivněním metabolizmu cholesterolu a jinými efekty.

Tradiční zkušenost: byliny na prostatu

Američtí indiáni používali listy z nízké plazivé palmy serenoa repens (Saw Palmetto) a jejich muži neznali problémy s prostatou. Až později se vypozorovalo, že serenoa repens podporuje průtok moči a udržení normální funkce močového měchýře zejména pro muže ve věku od 45 let výše a že příznivě působí na zdraví močových cest při benigní hyperplazii prostaty. Kromě toho je zdrojem mastných kyselin pro udržení funkce rozmnožování a podporou pro přirozený růst vlasů.

Symptomy benigní hypertrofie prostaty mohou být sníženy extraktem ze serenoa repens a také extraktem z pylu jilku a extraktem z rostliny pygeum africanum (africká švestka). Tato fytofarmaka jsou tělem dobře tolerována, bez nežádoucích účinků a jsou „lékem volby“ u nemocných s lehkým a středním stupněm prostatických obtíží.

 • Extrakt z plodů uvedené palmy snižuje vazbu dihydrotestosteronu na receptory, jak bylo uvedeno výše u chemických léků. Je prokázáno, že extrakt z plodů této rostliny redukuje noční močení a zvyšuje míru toku moči na 50 %.
 • Dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie zhodnotila hormonální účinky extraktu serenoa repens, když byla během tří měsíců podávána dávka extraktu mužům s benigní hypertrofií prostaty. Ukázalo se, že extrakt z bobulí má antiandrogenní vlastnosti, a to inhibici enzymu 5-α-reduktázy.

Z pohledu přírodní medicíny je tento výzkum významný, protože máme možnost sáhnout k přírodnímu zdroji a omezit používání syntetické látky. Má to ovšem své omezení, takový postup můžeme použít spíše u lehkých forem benigní hypertrofie prostaty.

Celostní medicína dodává: V Rakousku a Německu lékaři využívají ve více než 90 % všech případů léčby BHP (zvětšení prostaty) fytoterapii.

Potraviny pro zdravou prostatu

Pití zeleného čaje s obsahem flavonoidů, konzumace soji pro obsah genisteinu redukujícího růst prostaty, pojídání dýňových semínek pro vysoký obsah zinku. Zařazení kvalitních probiotik, brukvovité zeleniny (I3C – indol-3-karbinol), případně některé z čínských bylin může být velmi nápomocné.

TIP Celostní medicíny: Odvážní mohou vyzkoušet i fyzioterapii pánevního dna. Pozor však na škodlivou posilovací techniku: zastavování proudu moči. Terapie pánevního dna totiž není pouze o posilování. Vydejte se za odborníkem.

Prevence zvětšení prostaty

V naší poradně však klademe důraz na to, aby se pozornost soustředila především na prevenci. Je mnohem lepší, když si muž naplánuje program rekreačního sportování, bude si vytvářet podmínky pro relaxaci, pro pobyt v přírodě, podmínky, aby se mohl věnovat rodině, aby si v ní utvářel dobré vztahy, také aby věnoval čas pro své okolí, v zaměstnání, snažil se, aby nebyl ve stresu.

Měl by si programově vytvořit správnou prioritu mezi materiálními a duchovními hodnotami. Bude se věnovat přiměřené dietě, doplňovat antioxidanty, stopové prvky, enzymy, bude pečovat o symbiózu ve střevu. Pokud vznikne potřeba napravit rovnováhu mezi hormony, sáhne spíše k přírodnímu produktu.