Hranice stresu

Slýchávám od svých pacientů tuto větu: Potřebuji stres k tomu, abych se přinutil k větší…

Nedejte stresu šanci

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Toto přísloví platí…

Diagnóza – probuzení

Onemocnění je možno brát jako dopravní prostředek k přesunutí se z místa kde jsem –…

Znovu ADHD

V roce 2016 jsem uvedl v krátkém článku základní informace o tomto fenoménu dnešní doby….

Vyvážená hladina kortizolu

Málo platné, všichni lidé prožívají nějakou formu stresu. Nikdo nemůže říkat, že stresy nemá. Existuje…

Zpět nahoru