Proanthokyanidiny

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V přírodních přípravcích obsahujících výtažek z brusinek se můžeme setkat s tajuplnou zkratkou PAC. Tato zkratka, na kterou často odkazuje výrobek, znamená proanthokyanidiny. O jaké látky se vlastně jedná?

Proanthokyanidiny

Proanthokyanidiny patří do skupiny flavonoidů, rostlinných metabolitů, které se mohou nacházet v různých částech rostlin. Byly objeveny v roce 1948. Někdy jsou označovány jako vitamin P, ačkoliv se o žádné vitamíny nejedná. Navíc si je můžeme tak splést s vitamínem PP neboli nikotinamidem ze skupiny vitamínů B.

Jejich hlavní význam spočívá v tom, že se jedná o silné antioxidanty. Z dalších pozitivních účinků je zapotřebí uvést jejich působení proti bakteriím Escherichia coli při infekcích močových cest. Mechanismus tohoto působení spočívá v tom, že adherují (lidově bychom řekli asi, že se „přilepí“) na baktérie, znemožní jim tak usadit se na stěnách sliznice močových cest a tam škodit. Jedná se o vazbu na specifické molekuly na povrchu baktérií, pomocí kterých se tyto bakterie vážou k specifickým sacharidovým receptorům na povrchu uroepiteliálních buněk močového traktu. Pokud se baktérie nemohou uchytit, jsou vyplavovány močí. Tuto aktivitu potvrzují i některé studie. Proto jsou přírodní přípravky s extrakty z brusinek doporučovány jako prevence proti vzniku infekcí močových cest.

V dávkách 36 mg PAC a více je možné je užívat i jako doplněk při léčbě již probíhajících infekcí urogenitálního traktu. Jako nejvýznamnější se uvádí proanthokyanidin A. Takto působí i u bakteriálních kmenů rezistentních na antibiotika. Obsah PAC je standardizovaný a farmakologicky změřitelný, takže se dají porovnat různé přípravky s extraktem z brusinek mezi sebou.

Z dalších pozitivních účinků je možno ještě doplnit, že přispívají k lepší elasticitě cév, mají příznivý vliv na trávení a všeobecně dobře působí na zdravý stav močového ústrojí a ledvin. Jako zajímavost lze uvést, že právě proanthokyanidiny dodávají brusinkám jejich trpkou chuť. Vzhledem k tomu, že se jedná o antioxidanty, přispívají ke zvýšení nespecifické imunity organismu. Je také důležité, že brusinky kromě proanthokyanidinů obsahují navíc ještě kyselinu chinovou. Tato látka se vylučuje močí a zabraňuje vzniku ledvinových kamenů.

Veroval – Domácí test na zánět močových cest naleznete v naší nabídce.