Onemocnění způsobované bakterií E. coli

Přinášíme odpovědi na nejčastěji kladené dotazy související s onemocněním způsobeným bakterií E.coli (EHEC).

Jak se může člověk nakazit EHEC?
Lidé jsou infikováni především orálním příjmem, např. ze znečistěné vody, potravin nebo přímým kontaktem s infikovaným člověkem nebo zvířetem. Nákaza je snadná, protože v případě EHEC O157:H7 stačí  10 až 100 zárodků.

Studie, které byly v Německu provedeny, ukazují, že cesty přenosu souvisejí s věkem. U kojenců a malých dětí do 3 let působí pravděpodobně největší riziko přímý kontakt se zvířaty, s  osobami trpícími průjmem, hraní na pískovišti a konzumace syrového mléka. Nebezpečné je také koupání v bazénech znečistěných fekáliemi nebo v přírodních vodách znečistěných hnojem z obhospodařovaných ploch. Děti nad 9 let a dospělí se na rozdíl od toho nejčastěji nakazí z potravin.

V jakých potravinách se EHEC vyskytují?
Za primární zdroje EHEC jsou považováni přežvýkavci, především skot, ovce a kozy, ale také srnčí  a jelení zvěř. Infikovaní přežvýkavci sami neonemocní, ale vylučují původce trusem. EHEC mohou v půdě a vodě přežívat několik týdnů. Z hospodářských zvířat se bakterie mohou dostat do potravin např. při porážce, při dojení. EHEC jsou zjišťovány v tepelně neošetřených potravinách pocházejících ze zvířat, jako je:

 • syrové mléko,
 • výrobky ze syrového mléka (sýry),
 • syrové nebo nedostatečně tepelně upravené maso (i mleté) z přežvýkavců,
 • tepelně neopracované masné výrobky.

Prostřednictvím kontaminované vody a kontaktem s fekáliemi mohou být kontaminovány i rostlinné potraviny (ovoce, zelenina). Bakterie se mohou dostat i dovnitř rostliny. Konzumace syrové rostlinné stravy může být zdrojem EHEC.

Nákaza může vzniknout i po konzumaci nepasterované jablečné šťávy, syrové listové zeleniny a výhonků. V Německu dosud nebyl znám výskyt nákazy z rostlinných potravin.
Kromě toho se nákaza může šířit tzv. křížovou kontaminací. Bakterie se mohou přenášet přímým kontaktem potravin nebo prostřednictvím rukou, náčiní, ploch. Křížová kontaminace je např. možná, použije-li se tentýž nůž nejprve na syrové maso, a potom na salát.


Jak lze bakterie usmrtit?
EHEC lze usmrtit vařením, pečením, pasterací za předpokladu, že teplota v jádru nejméně 70 °C trvá aspoň 2 minuty. Na rozdíl od jiných, jsou tyto bakterie poměrně odolné vůči kyselosti, chladu, vysušení a vysokým koncentracím soli. Ani zmrazení je spolehlivě neusmrtí.

Za jakých podmínek se bakterie pomnožují?
EHEC se mohou rozmnožovat při teplotě 7 až 50 °C, pokud má substrát dostatek živin a vody a nepůsobí proti nim  jiné vlivy (kyseliny, soli). Optimální teplota je 37 °C; bakterie se množí tím rychleji, čím je teplota blíže té optimální.

Jaká je ochrana před infekcí EHEC vyvolanou potravinami?
Nejúčinnější opatření k ochraně před infekcí EHEC  v domácnosti jsou:

 • Syrové mléko před konzumací převařit; pasterované a UHT-mléko je považováno za bezpečné.
 • Před přípravou jídla a po kontaktu se syrovým masem umýt ruce důkladně vodou a mýdlem a pečlivě osušit.
 • Syrové maso uchovávat a zpracovávat odděleně od ostatních potravin, a to i při grilování (používat přitom různá prkénka, talíře, náčiní).
 • Plochy a předměty po kontaktu se syrovým masem, obaly nebo vyteklou vodu po rozmrazení okamžitě dokonale vyčistit a osušit.
 • Hadříky a utěrky po úpravě syrového masa vyměnit a vyprat nejméně při 60 °C.
 • Syrovou zeleninu a ovoce před konzumací oloupat nebo alespoň důkladně omýt.
 • Protože se  bakterie EHEC mohou vyskytovat i v tepelně neopracovaných masných výrobcích a sýrech ze syrového mléka, měly by být osoby z ohrožených rizikových skupin opatrné.

Jak se může  spotřebitel chránit před infekcí EHEC z kontaktu?
Aby se předešlo infekci EHEC přímým kontaktem s infikovanými zvířaty, je třeba dodržovat následující hygienické zásady:

 • sledovat malé děti při zacházení se zvířaty,
 • po kontaktu se zvířaty nebo se zemí nebo před konzumací potravin a nápojů umýt pečlivě ruce mýdlem a osušit,
 • potraviny a nápoje konzumovat  jen mimo prostory se zvířaty.

Přenos infekce je možný také z člověka na člověka. Zvláště pro malé děti mohou být zdrojem infekce infikovaní dospělí a starší sourozenci. Proto je třeba dbát na pečlivou osobní hygienu a pravidelně si mýt ruce. Dezinfekce alkoholickými prostředky může být žádoucí, především po použití toalety, a pokud to doporučuje lékař. Totéž platí pro použití dezinfekčních prostředků při čištění v domácnosti. Plochy potřísněné tělesnými tekutinami a výkaly nemocných osob by měly být okamžitě řádně vyčištěny a dezinfikovány. Doplňkovou ochranou přitom jsou jednorázové rukavice.

Jak si zvýšit obranyschopnost organismu proti střevním infekcím – o tom můžete získat pro Vás individuálně přizpůsobené rady v naší internetové poradně, pokud nám poskytnete dostatek informací o svém současném zdravotním stavu.

 

Zpět nahoru