Jak se držet novoročních předsevzetí?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Může být velmi demotivující, když si napíšeme seznam našich novoročních předsevzetí dlouhý jak nákupní lístek a postupně, jak postupují dny, týdny nebo dokonce už v lednu propadáme panice nebo stavům úzkosti z toho, že nejsme s to v těchto našich plánech a předsevzetích setrvat. Ať už se jedná o permanentku do fitness centra, naučit se anglicky a podobně, můžou různé podobné záměry narazit jako kosa o kámen. Ve výsledku to často dopadne tak, že nestihne roztát ani poslední sníh a my už zažíváme frustraci, jsme demotivovaní, bezradní a úzkostní nad naším „selháním“.

Je potřeba si uvědomit to, že Nový rok neslouží jako nějaký katalyzátor našich osobnostních nebo charakterových změn. Nemůže způsobit to, že úderem půlnoci se jakoby švihnutím zázračného proutku změníme v námi požadovaný ideál. Ani Řím nebyl postaven přes noc, natož přes Silvestra a Nový rok. Nemůžeme proto očekávat, že zvládneme změnit ve své povaze nebo návycích něco, co se strádalo měsíce či léta. Nový rok ale můžeme pojímat jako čas pro reflektování, poohlédnutí se nad tím, jaký byl předchozí rok a jak jsme se v něm chovali (kouřili jsme mnoho?, necvičili, nehýbali se?, málo se věnovali rodině, koníčkům, sami sobě?, cokoli). Při předsevzetí změny životního stylu, ke kterým v tomto novoročním období máme často tendence, je důležité si pamatovat, že je potřeba si stanovovat malé, dosažitelné cíle místo jednoho, který je zahlcující, nerealistický a těžce dosažitelný.

 

Důležitější než samotná velikost změny, kterou chceme dosáhnout (vůbec nekouřit, umět anglicky, odmaturovat, najít si zaměstnání apod.), je při stanovování si předsevzetí důležitý pouhý akt rozpoznání toho, že existuje nějaká potřeba zavedení životní změny jako takové – a postupovat k tomuto cíli pak už krok po kroku, nikdy ne najednou.

 

Tím, že novoroční předsevzetí budou realistická, zvýší se tím pravděpodobnost toho, že je dodržíme v průběhu roku. Podle psychologů nám při začleňování novoročních předsevzetí do našich životních změn můžou pomoci následující triky, rady, návody, jak setrvat v našich plánech a záměrech dosáhnout nějaké životní změny, kterou jsme si prvního ledna předsevzali:

 

1. Stanovujte si menší cíl

Vytvořte si předsevzetí, o kterém se domníváte, že je dosažitelné a které spíše můžete dodržet. Když  jste si kupříkladu stanovili, že v novém roce chcete zhubnout do letních plavek a předsevzali jste si chodit každý den do fitness centra, příhodnější bude stanovit takový rozsah, který je víc dosažitelný (místo sedmkrát za týden třeba jednou nebo dvakrát), místo „už nikdy nepůjdu do cukrárny“ si stanovit jiný typ odměny a místo kalorické bomby si v cukrárně dát jiný pamlsek, který máme stejně nebo téměř stejně rády, ale není natolik nezdravý, např. ovocný nápoj, jogurt apod.

 

2. Změny zavádějte postupně

Nezdravé návyky se rozvíjejí v průběhu času. Proto nemůžeme očekávat, že jejich odstranění nebo nahrazení zdravým životním stylem půjde „přes noc“, ale vyžaduje to čas. Jeden velký cíl je potřebné „rozměnit“ na menší kroky a části a postupovat pomalu, jeden za druhým. Místo „chci si najít práci“ je potřebné tento jeden velký zahlcující cíl přetavit na několika menších – napsat životopis a průvodní dopis (víc verzí pro jednotlivá odvětví), každý den projít alespoň deset nových pracovních nabídek., apod.

3. Povídejte si s lidmi

Je důležité udržovat kontakt s blízkými, s rodinou a přáteli. Když máme někoho, s kým můžeme sdílet to, s čím se potýkáme, může nám to pomoct k dosažení změny životního stylu. Tato změna nebude pro nás natolik ohrožující, protože ji máme s kým probrat, s kým se připravit na různá úskalí, získat od druhých různé úhly pohledu, nebo zkrátka jen „pouhé“ „dobití baterek“.

 

4. Nebuďte na sebe přísní

Dokonalost je nedosažitelná. Pamatujte si, že drobné nedostatky a chyby při dosahování našich cílů jsou zcela v pořádku a normální. Je potřebné se nevzdávat při prvním selhání nad čokoládovým dortem v cukrárně a porušení diety, nebo že jsme vynechali den v posilovně. Některé dny jsou horší, jiné lepší. Důležité je se otřást, poučit a znovu naběhnout do původních kolejí.

 

5. Požádejte o pomoc či podporu

Přijetí pomoci od druhých, kterým na nás záleží, posílí naše schopnosti zvládat stres způsobený v důsledku našeho novoročního předsevzetí. V případě, že se cítíte převálcovaní nebo neschopní dostát svého cíle sami, můžete požádat svoje nejbližší okolí o radu, podporu, rozhovor nebo kontaktovat – podle povahy novoročního předsevzetí – i odbornou pomoc (nutriční terapeut, kondiční trenér, lektor jazykového kurzu apod.). Obecně při vnitřních potížích úzkosti, která se při nedosahování předsevzetí může objevovat, je taky dobré popřípadě zvážit i kontaktování psychologa. Psychologové jsou odborníci kromě jiného vyškolení k porozumění pochodů a propojení mezi tělem a duší (myslí) a můžou být skvělými facilitátory (zlehčovateli) při získávání strategií, jak se přizpůsobit změnám, jak si nastavit cíle, které jsou dosažitelné a při pomoci změnit nežádoucí chování a zaměřit se na prožívání a emocionální dopady.

Zpět nahoru