Deprese – jak se přestat „léčit“ a začít se konečně uzdravovat s pomocí přírodních postupů

cm deprese4

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Z dlouhodobě recidivujících depresí (spojených ze sebevražednými úmysly) jsem před mnoha lety uzdravil sám sebe. Pak jsem začal klientům pomáhat radami z vlastních zkušeností, co všechno musí člověk pro sebe udělat, aby jeho deprese nejen odešly, ale aby jeho psychika dokonce přešla zcela na druhou stranu – do stavů převelikého štěstí.

Jako u každé jiné chronické nemoci je nezbytné najít a natrvalo odstranit zdroj problémů. U depresí jsou to jsou často NENÁPADNÉ chybné myšlenky a nevhodné životní postoje, které klienta postupně k depresi přivedou fenoménem nabalující se sněhové koule.

Nemá žádný velký smysl jen dočasně potlačovat příznaky nějakou chemií, která dle novějších studií (nepodplacených chemickým průmyslem) zvyšuje riziko nevyléčitelné chronicity se všemi dalšími negativnímu důsledky. (viz články uvedené níže)

A) Co je pro odstranění psychické nerovnováhy úplně nejlepším řešením.

První krok je zjistit, které životní postoje a myšlenky jsou ty chybné – někdy je to snadné a již samo svědomí člověku napovídá, kde dělá chybu ve svých reakcích na různé životní podněty.

Především jsou to všechny negativní myšlenkové stereotypy – to jsou takové myšlenky, tvrzení a postoje, kterými si (většinou neuvědoměle a nechtěně) zhoršujeme svoji životní situaci. Především jsou to všechny myšlenky, které začínají slovy „nenávidím“ „nesnáším“, „mám strach z …“

Druhým krokem je najít a do jednoduchých srozumitelných vět si zapsat takové nové myšlenky a životní postoje, které by měly nahradit ty nevhodné původní.

Tyto jednoduché nové formulace (zpočátku stačí jen jedna jediná) se naučit nazpaměť a v průběhu dne si je co nejčastěji opakovat – tak dlouho, až mozek podle nich začne reagovat tím, že jimi nahradí to, co má být z duševních procesů odstraněno.

Často se pro tato nová a správná tvrzení používá označení „pozitivní AFIRMACE“. Například „Nejsem sice dokonalý, ale už teď jsem naprosto úžasný.“ = skvělá afirmace pro lidi s nezdravě malým sebevědomím.

B) Jenže lidé většinou nemají zájem o práci na změně své osobnosti a raději dají přednost užívání nějakých tablet, které nepříjemný příznak alespoň na nějaký čas potlačí – což dělají nejen všechny chemické léky, ale i přírodní produkty – jenže ty mají velkou výhodu, že místo negativních vedlejších důsledků spíše různým způsobem napomáhají upevňovat zdraví.

Z vlastních nejlepších zkušeností doporučuji speciálně upravený kořen polygonum multiflorum, prastarou čínskou bylinku – pokud možno dlouhodobě.

Kořen této bylinky – po speciální úpravě (nikoliv jen sušený!!!) patří k produktům zvyšujícím šanci na zdravou dlouhověkost, protože doslova zpomaluje procesy stárnutí.

Úplně nejvíce na něm oceňuji to, jak vytvořením klidnějšího nadhledu a odstupu usnadňuje práci s přestavbou osobnosti – proto se velmi hodí i v kombinaci s prací na změně chybných duševních stereotypů, které jsou skutečnou příčinou deprese – viz výše.

To je jen výtečná první pomoc, která Vám uleví, dodá energii, a hlavně zajistí objektivnější a klidnější nadhled nad životem. To usnadňuje nácvik nových duševních postupů – a teprve ty jsou cestou k přechodu od deprese k blaženosti – viz článek:

V článku mimo jiné uvádím, že chyby v duševním vybavení jsou skutečnou příčinou depresí a nikoliv snížená sekrece serotoninu v mozku – ta je pouze průvodním měřitelným projevem, což chemický průmysl nemůže přiznat, protože pak by se přišlo na to, že předepisování jejich „léků“ není nejlepší řešení.

Pokud již klient užívá chemická antidepresiva předepsaná oficiální medicínou, v první fázi přechodu na přírodní léčbu bych je rozhodně nevysazoval.

Někdy bývají psychogenní potíže projevem tzv. evoluční nebo psychospirituální krize = diagnóza, s níž se pracuje převážně jen na Západ od nás…

Další informace na toto téma najdete zde:

Tohle je velmi poučné čtení o chemickém „léčení“ psychiky:

Podrobněji je totéž téma uvedené zde:

Zajímavým poznatkem je, že na vzniku depresí se může částečně podílet i chronické překyselování organismu. Sumář informací a odkazů k tomuto tématu najdete zde:

Pokud pro Vás není problém věřit v „cosi vyššího“, přidávám ještě jednu osobní zkušenost:

Od té doby jsem ochoten stejný postup praktikovat s kýmkoliv, kdo by měl zájem pomoci si k lepšímu životu touto efektivní psychosomatickou technikou. Třeba při nějakém zdravotně-meditačním víkendu či týdenní dovolené u mne v Písku.

Když člověk vykročí na cestu za novým zdravějším životním stylem, jde to většinou jen pomalu. Jsme rádi za každého člověka, který se s naší pomocí na tuto cestu vydal.