Co jste o alkoholu možná nevěděli

cm pivo

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Alkohol se zařazuje mezi sedativa. Alkohol má tlumivé účinky na centrální nervovou soustavu, proto lidé tuto návykovou látku s oblibou užívají, aby zmírnili své stavy úzkosti, stresu apod. Tlumivý účinek alkoholu má však i své negativní vedlejší účinky – odbourání zábran, snížení kontroly nad svým chováním. Tlumivý efekt postihuje zejména mozeček, takže se snižuje taky schopnost pohybové a svalové koordinace (hrozí úrazy, pády, poranění).

Vzájemné užití alkoholu společně s některými léky může způsobit závažné vedlejší účinky a komplikace. Kombinace alkoholu např. s antidepresivy a anxiolytikami (což jsou léky zmírňující projevy deprese a úzkosti) mohou způsobit vedlejší účinky, jako je riziko předávkování (protože alkohol jakožto sedativum znásobuje tlumivý účinek těchto léků), hrozí prohloubení stavů deprese a úzkosti, pocity beznaděje až myšlenky na sebevraždu. Z fyzických komplikací kombinace léků a alkoholu způsobuje poškození jater, krvácení do žaludku, krevní sraženiny, má tlumivý efekt na srdce a oběhový systém, hrozí potíže s funkcí srdce a dýcháním, zástava, křeče až smrt.

Nebezpečí hrozí taky v případě, že se alkohol užívá na legálně předepsané léky. Některá léčiva obsahují alkohol nebo zvyšují jeho se-dativní účinek. Jde např. o různé léky proti kašli, proti bolesti, na chřipku a nachlazení nebo proti alergiím. Je proto nutné pozorně přečíst příbalový leták nebo se poradit s lékařem či lékárníkem.

Alkohol může mít na různé lidi různé účinky. Existují krátkodobé účinky (změny nálady, poruchy koordinace, pohybů, paměti apod.) ale i projevy, které se objevují až po delší době. To, jaký vliv má užití alkoholu na daného člověka, závisí také např. na množství požitého alkoholu, hmotnosti jedince, na tom, co jedl (protože potrava v žaludku zpomaluje přechod alkoholu do krevního řečiště a tedy se i pomaleji dostává do celého organismu). Taky je zde vliv toho, jak rychle osoba alkohol vypila, protože lidské tělo dokáže odbourávat alkohol z krve jen velice pomalu. Na ženy působí alkohol silněji, protože se víc váže na vodu a té mají ženy v porovnání s muži v těle méně. Tím, že mají v organismu méně vody a mají obvykle nižší tělesnou hmotnost než muži, tak u žen dochází rychleji ke stavům opilosti a negativním vlivům pití na organismus.

Dlouhodobé a pravidelné požívání alkoholu může vést k závažným zdravotním potížím. Krátkodobé projevy předávkování alkoholem (jako např. nucení na zvracení, zvracení, ztráta svalové koordinace a rovnováhy, problémy s řečí a chůzí, zmatenost, zhoršení až poškození zraku, ztráta vědomí aj.) se můžou překlenout do chronických potíží a nemocí, jako je např. cirhóza a rakovina jater či jiné nádorové onemocnění. Zde je riziko v tom, že příznaky těchto onemocnění se můžou objevit až v době, kdy je už daný orgán nevratně poškozen.

U dětí a mladistvých může i stejná dávka alkoholu, jakou by vypil dospělý, způsobit vážné a nezvratné poškození tělesných orgánů. Je to zapříčiněno tím, že organismus dítěte a nezletilého jedince se ještě pořád vyvíjí a tělo se neumí s alkoholem natolik vypořádat, nedokáže jej metabolizovat a odbourat natolik a tak rychle a v takové míře, jako u dospělého. Proto pro děti a mladistvé nemůžeme mluvit o žádném bezpečném množství dávky alkoholu.

Jelikož játra nedokáží odbourat a zpracovat větší množství alkoholu najednou, organismu trvá delší dobu, než se s větším množstvím alkoholu vypořádá. Tyto stavy dobře známe zejména pod termínem „kocovina“. Právě z tohoto důvodu je konzumace velkého množství alkoholu najednou škodlivá. I když se často používají různé „babské recepty“ na překonání stavů kocoviny (silná káva, sprcha apod.), organismus a játra potřebují čas na to, aby mohli z těla odbourat všechen alkohol. K tomu je potřeba pít hodně vody, dostatek klidu a oddechu.

Alkohol ovlivňuje centrální nervovou soustavu a duševní rozpoložení jedince. Dochází ke zhoršení a ztrátě pozornosti, reakčního času a zejména ke kvalitativním poruchám emocí. Lidé pod vlivem alkoholu hůř ovlivňují svoje chování a jednání, můžou ohrožovat druhé. Podle statistik má alkohol nejen neblahé důsledky na procento dopravních nehod a úmrtí při dopravních nehodách, ale alkohol taky sehrává roli při násilné trestné činnosti (vražda, znásilnění). Alkohol může v těchto případech zvyšovat emocionální rozpoložení (hněv, podráždění, strach) a vyústit do stavů afektu (kdy jedinec ztrácí kontrolu nad svým jednáním, neví, co v danou chvíli koná).

Pro své silné fyzické účinky je alkohol nebezpečný zejména v profesích, které vyžadují nepřetržitou pozornost nebo svalovou koordinaci. Alkohol je z tohoto důvodu nebezpečný při řízení motorového vozidla, ale také např. při pracích ve výškách (na stavbách, lešeních; ale třeba i při domácím mytí oken). Pro plavce (rekreační nebo sportovní, profesionální) je požívání alkoholu také z tohoto hlediska velice nebezpečné.