Afirmace pro zvýšení sebevědomí a sebehodnoty

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Na zvýšení sebevědomí nejčastěji pomáhá akce. Když překonám strach a jdu za svým srdcem. Když začnu opakovaně dělat to, čeho se nejvíce bojím – např. vystupovat před celou třídou nebo mluvit cizím jazykem, i když si v něm nejsem jistý. Afirmace by na cestě k vyššímu sebevědomí neměly být jedinou používanou metodou (protože akci se v tomto případě nic nevyrovná). Afirmace nás však k akci mohou motivovat a celkově dopomoci k větší odvaze a vytvoření lepšího obrazu o sobě.

Toto je již třetí článek z letošního letního miniseriálu o afirmacích. První díl si můžete připomenout zde: Nehřešit slovem aneb jak správně používat afirmace a mít z nich největší prospěch.

Zkuste si představit svět, kde níže vyřčené je realitou.

Smyslem těchto afirmací není povyšovat sebe nad druhé – smyslem je zdravá sebeúcta a rovnováha. Stojím si za tím, že i když některé věty mohou vypadat přehnaně, tak například pro člověka, který celý život zažíval druhý extrém (ponižování, pohrdání, ubíjející kritiku), může být čtení či poslouchání těchto vět nesmírně terapeuticky ozdravné.

Někdy nám i jedna afirmace může doslova otevřít dveře k novému uvažování o sobě a o své realitě. Text si můžete vytisknout a pročítat si afirmace opakovaně. Tam, kde budete cítit, že jsou příliš obecné, můžete je po čase nahradit afirmacemi vlastní. Afirmace jsou opět psány v ženském rodě:

Zvýšení sebevědomí a sebe-hodnoty

Svět je lepším místem, protože i JÁ … (doplň, prosím, v duchu celé své jméno)… jsem v něm.˟˟˟

Kamkoliv přijdu, pouhou svou přítomností měním dané místo k lepšímu.

Nemusím o nic usilovat.

Jsem dokonalá taková, jaká jsem.

Všechno, co potřebuji, již mám.

Mohu se na sebe spolehnout.

Jsem požehnáním pro druhé.

Jsem velmi vážená žena. Druzí si musí mou pozornost zasloužit.

Jsem šťastná, aniž bych potřebovala uznání od okolí.

Já vytvářím svou realitu.

Vím, že mám v sobě sílu uskutečňovat zázraky.

Zasloužím si v životě jen to nejlepší.

Zasloužím si lásku.

Byla jsem stvořena pro lásku.

Mám právo cítit se skvěle a žít život svých snů.

Mé sebevědomí každým dnem roste.

Věřím si.

Vím, že mám na vše dostatek času.

Vím, že si mohu dovolit zcela se uvolnit.

Těším se na to, jaký zázrak mi dnešní den přinese.

Jsem prosta všech očekávání, baví mě stále více vnímat čirou krásu přítomnosti.

Miluji mou vlastní otevřenost a vnímavost k zázrakům.

Vím, že se mi bude dařit skvěle.

Kvetu.

Cítím neochvějný klid.

Cítím se nepřemožitelná.

Věřím ve svou vlastní sílu; vím, že dokáži cokoliv.

Vážím si sama sebe za každodenní pokroky, které dělám.

Jsem (tak) krásná!

Jsem (tak) jedinečná!

Jsem naprostý originál. Pro každého jsem výhra.

Čím více naslouchám svému srdci, tím lepší pocit ze sebe mám.

Miluji život, miluji druhé, miluji sebe.

Každý den si všímám svých kladných stránek.

S láskou o sebe pečuji.

Má sebeúcta roste.

˟˟˟Autorem první afirmace je rodinná terapeutka Virginie Satirová.

Další afirmace jsou „mé“ autorské. Jak jsem psal již v předchozích článcích, za svůj život jsem přečetl spoustu afirmací i jiných autorů. Těžko někdy odlišit, odkud se v mém podvědomí při psaní zrovna vzaly 🙂

Doporučujeme knihy o osobním rozvoji.