Zázračná otázka: Jak vyřešit (skoro) každý problém

otazka2 e1617789125879

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Slyšeli jste někdy o tzv. zázračné otázce? O terapii zaměřené na řešení? Patříte-li mezi lidi, kteří tvrdošíjně trvají na určitém způsobu myšlení a vidění světa, není tato „zázračná cesta“ pro vás a raději dále nečtěte. Pokud vás ale doopravdy a upřímně láká najít řešení vašeho problému, pak v dnešním článku naleznete možná až překvapivě jednoduchý a kreativní způsob.

Samozřejmě mějte, prosím, už od začátku na paměti, že žádný článek nemůže nahradit odbornou terapii s psychologem. Jak však ve vynikající knize Zázračná metoda píší S. D. Miller a I. K. Berg, existuje určitá skupina lidí, která k psychologovi stejně nikdy nepůjde, a proto i tzv. svépomocné knihy (nebo články) mohou někdy vykonat velké dobrodiní.

Svět problémů vypadá jinak než svět řešení

Obzvláště, když něco řešíme nebo se tím trápíme roky, jsme svým způsobem ve svém problému uvězněni. Opakovaně selháváme či používáme strategie, které nefungují. Zde malá odbočka od psychologie k mé oblíbené dvojici Esther a Jerry Hicks – ti tvrdí, že frekvence problému je úplně jiná než frekvence řešení (a chceme-li se dobrat úspěchu, musíme změnit právě frekvenci z problému na řešení). 

Jak píší v další knize věnované terapii na řešení, Zázračné otázce, S. D. Shazer a Y. Dolan, „jazyk problémů je obvykle negativní, zaměřuje se na minulost (aby popsal vznik problému) a často sugeruje trvalost problémů. Avšak jazyk řešení bývá pozitivnější, je v něm více naděje, zaměřuje se na budoucnost a sugeruje pomíjivost problémů (2011: 18).“ Autoři též citují Wittgensteina, který kdysi řekl, že „svět šťastných je zcela jiný než svět nešťastných“.

Jde o to, že když jsme příliš vtaženi do svého problému, nemáme mnohdy šanci vidět pomyslné světlo na konci tunelu (řešení).

Síla leží v přítomnosti a budoucnosti

Jak jsem psal v úvodu, pro některé jedince tento přístup není. Někdo, kdo například léta skrýval své hluboce zasunuté trauma, často nejprve potřebuje svou minulost uzavřít, zpracovat a přijmout. A přestože v psychoterapii má zabývání se minulostí své místo, v praxi se ukazuje, že pro mnohé lidi je naopak právě zaměření na budoucnost úlevné a stimulující. I já sám dlouhodobě věřím, že sílu můžeme čerpat především z přítomnosti (když jsme vděční a milujeme) a budoucnosti (těšením se na to, co přijde). Právě proto mi je sympatické, že v terapii zaměřené na řešení je důraz kladen na to, co bude jinak, až bude problém vyřešen – ne na minulost, zkažené dětství apod.

A pokud jste již netrpěliví a zvědaví, jak zní ona zmiňovaná zázračná otázka, tak jdeme na to.

Zázračná otázka

Efektivnost zázračné otázky spočívá v tom, že motivuje ke změně myšlení. Díky tomu můžete opustit ty strategie řešení problémů, které nejenže k řešení nepřispívají, ale možná vaše problémy udržují (Miller, Berg, 2014).

Udělejte si na chvíli pohodlí a uvolněte se. Dopřejte si dostatek času na vstřebání otázky (klidně si ji přečtěte vícekrát a pomalu). A pak si také dejte dostatek času na vlastní odpověď…

Zázračná otázka tedy zní (2014: 72):

„Dejme tomu, že až dnes půjdete spát a usnete, stane se během vašeho spánku zázrak.

Ten zázrak spočívá v tom, že problém nebo problémy, s nimiž zápasíte, jsou najednou vyřešené! Je to tak jednoduché! Vzhledem k tomu, že spíte, však nevíte, že se děje zázrak.

Celou tu událost jste prospali.

Když se druhý den ráno probudíte, co vám prozradí, že se stal zázrak a že váš problém byl vyřešen?“


Pokud jste byli roky zvyklí myslet na problém, a ne na řešení, může být pro vás zpočátku velmi obtížné si zázrak představit. Zde autoři doporučují to nevzdávat, zapojit fantazii a dovolit si začít uvažovat a jednat v životě úplně jiným způsobem.

U svého terapeuta nebo v dnes dvou zmiňovaných knihách najdete spoustu dalších stimulujících podnětů. Ze skvělé knihy Zázračná metoda vybírám ještě pár otázek na ukázku (Miller, Berg, 2014: 82):

Jaké budou první známky toho, že se zázrak stal?

Jaká bude nejmenší změna, které si ještě všimnete?

Jaké bude nejmenší změna, s níž budete spokojeni?

Nebo (s. 85):

Co budete podle svého názoru dělat jinak v den po zázraku, a co vám tedy napoví, že jste na správné cestě?

Jaké vaše chování ostatním prozradí, že se udál zázrak? Čeho přesně si na vás všimnou, co jim to prozradí?

Předpokládejme, že vás den po zázraku sledujeme v televizi – co na obrazovce prozradí, že se udál zázrak?

A ještě (s. 99–101):

Kdo bude první člověk, který si všimne, že se stal zázrak? Co tato osoba zpozoruje?

Jaké změny si vaši blízcí na vás po zázraku všimnou?

Jaké změny si po zázraku vy všimnete na svých blízkých?

Kdo bude nejvíce překvapený, až se váš problém vyřeší?

A mimochodem, autoři publikace Zázračná metoda mají rozsáhlé zkušenosti s léčbou závislosti na alkoholu. Metoda se dá aplikovat v podstatě na jakýkoliv problém, ale pokud trpíte jakoukoliv závislostí, může mít pro vás kniha navíc i tuto přidanou hodnotu.

Literatura:

Shazer, S., Dolan, Y. (2011): Zázračná otázka. Praha: Portál.

Miller, S. D., Berg, I. K. (2014): Zázračná metoda. Praha. Portál.