Vysoká hladina cholesterolu (hypercholesterolémie)

cm tepna

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Konvenční medicína považuje cholesterol za hlavního viníka kardiovaskulárních nemocí a farmaceutický průmysl tuto teorii bezhlavě podporuje celou plejádou léků, které mají hladinu cholesterolu snižovat. Cholesterol je však ve skutečnosti přirozeně se vyskytujícím tukem, který je pro zdraví naprosto esenciální.

Pro detailnější info

Cholesterol je snad jednou z nejkontroverznějších živin v historii lékařství. Konvenční medicína považuje cholesterol za hlavního viníka kardiovaskulárních onemocnění. Cholesterolová hysterie je zodpovědná za démonizaci celých skupin potravin (na příklad vajec) a za obchody přeplněné potravinami s nízkým obsahem cholesterolu a tuku. Cholesterol je považován za původce epidemie kardiovaskulárních nemocí, která propukla v posledních padesáti letech. Urputní zástupci boje proti cholesterolu už dokonce navrhovali, aby se léky na snížení jeho hladiny přidávaly k fast food jídlům, aby se upravily do podoby žvýkaček pro děti nebo aby o ně byla obohacena pitná voda.

Ve skutečnosti je cholesterol přirozeně se vyskytujícím tukem, který je pro zdraví zcela nezbytný. Cholesterol je důležitou součástí buněčných membrán, je prekurzorem mužských i ženských pohlavních hormonů a steroidních hormonů, účastní se tvorby žlučových kyselin, které jsou nezbytné pro trávení tuků, a v kůži se po slunečním ozáření přeměňuje na vitamín D. Cholesterol je produkován játry vždy právě v takovém množství, které je nezbytné pro okamžité splnění všech funkcí v organismu.

A co ten cholesterol, který ucpává cévy?

Příčinou boje proti cholesterolu byl masivní nárůst počtu srdečně cévních onemocnění, ke kterému došlo v průběhu 20. století. Vyšetření zemřelých na srdečně cévní nemoci prokázala ucpání cév tukovými pláty s vysokým podílem cholesterolu. Od těch dob zkoušejí lékaři nejrůznějšími prostředky snižovat množství cholesterolu v krvi, ale příliš se nezabývají otázkou, proč k jeho zvýšení vůbec došlo. Vedle farmaceutického podávání anticholesterik doporučuje potravinářský průmysl konzumaci potravin s nízkým obsahem cholesterolu a tuků – i přes to, že právě takové potraviny většinou obsahují nadbytek nezdravých jednoduchých cukrů a trans tuky. V obou případech se jedná o složky potravy, které výrazně zvyšují riziko vzniku srdečně cévních onemocnění.

Proč se cholesterol usazuje v arteriích?

Jedna ze zajímavých teorií říká, že jsou cévní stěny (podobně jako všechny ostatní buňky v organismu) vystaveny působení volných radikálů a jsou v neustálém stavu obměny a oprav. Díky těmto opravám potřebují konstantní dodávky nového kolagenu na obnovu poškozených tkání. Kolagen se skládá z celé řady živin včetně vitamínu C. V případě nedostatku vitamínu C v organismu (nedostatek zeleniny ve vašem jídelníčku) se nemůže tvořit dostatek kolagenu, a tím pádem ani opravovat poškozené cévní stěny. Organismus při nedostatku kolagenu používá náhradní řešení, při kterém využívá cholesterolu, který se váže k poškozeným místům na cévách. Tím také zabraňuje potenciálně vážným krvácením se všemi jeho konsekvencemi. V případě chronického nedostatku vitamínu C a dalších antioxidancií pokračuje i ukládání cholesterolu v cévách. Průchodnost cév se snižuje, dokonce může dojít k jejich úplnému ucpání a úmrtí tkání kvůli nedostatku zásobení kyslíkem.

Cholesterol a nedostatek vitamínu C

Podle uvedené teorie je zvýšená hladina cholesterolu a jeho usazování v cévách pouhým projevem problému, ale ne jeho příčinou. Příčinou je nedostatek vitamínu C. Tato teorie vedla držitele Nobelovy ceny dr. C. Paulinga k prohlášení, že srdečně cévní onemocnění jsou v podstatě projevem chronického nedostatku vitamínu C a mohou být léčeny jeho suplementací. Paulingova teorie byla lékařskou veřejností odmítnuta, upřednostněna byla jednoduchá rovnice, při které platí, že cholesterol ve stravě znamená cholesterol v krvi. Ten má být příčinou srdečně cévních onemocnění, která je nezbytné řešit léky, které snižují hladinu cholesterolu.

Cholesterol a zánět

Zvýšený krevní cholesterol je alespoň z části způsoben zvýšenou zánětlivostí v organismu, v terapii je třeba jeho hladinu snižovat cestou řešení příčin zánětů. Většina anticholesterik účinně snižuje hladinu krevního cholesterolu, ale tyto léky současně nedělají člověka zdravějším. Je dokonce velmi diskutabilní, jestli jejich užívání omezuje riziko vzniku srdečně cévních onemocnění. Léky na snížení hladiny cholesterolu (statiny) fungují na principu inhibice jaterních enzymů potřebných při tvorbě cholesterolu, ale současně ochuzují organismus o koenzym Q10 (CoQ10), jehož nedostatek vede k únavnosti, svalové slabosti a bolestem, popř. až srdečnímu infarktu. Užívání statinů je spojováno také se zvýšením rizika výskytu polyneuropatie (bolestivé poškození nervů v končetinách s následkem zhoršení pohyblivosti), závratí, poškození kognitivních funkcí včetně ztrát paměti, snížení funkce imunitního systému, deprese a jaterních potíží. Statiny neovlivňují velikost LDL částic, přitom právě tato vlastnost rozhoduje o případné škodlivosti LDL cholesterolu. Menší LDL částice se snadno shlukují a jsou příčinou chronické zánětlivosti, zatímco větší LDL částice takto nepůsobí. Velikost LDL částic může být ovlivňována dietou.

Pro zánětlivé cukry a oleje

V průběhu posledních třiceti let došlo k poklesu příjmu nasycených tuků, ale současně se podstatně zvýšila konzumace vysoce technologicky upravovaných rostlinných tuků včetně trans tuků a cukrů, zvláště takzvaného high fructose corn syrup (HFCS, vysoce koncentrovaný fruktózový kukuřičný sirup) – z výživového hlediska těch nejriskantnějších složek potravin. Právě taková strava podporuje zánětlivé prostředí, následně i zvyšování hladiny cholesterolu v těle. Chronický zánět je způsoben celou řadou příčin, jakými jsou oxidovaný cholesterol (cholesterol poškozený vysokou teplotou, například smažená vejce), vysoký příjem cukrů a bílé mouky, jídla poškozená příliš vysokou teplotou úpravy, trans tuky, sedavý způsob života, kouření anebo nadbytek stresu. Při řešení chronické zánětlivosti je třeba brát v úvahu všechny tyto možnosti.

Co dělat při zjištění vysoké hladiny krevního cholesterolu?

Rozhodnutí je na vás. Příklady i studie dokazují, že kombinací přírodních terapeutik, pravidelného pohybu a zdravé stravy je možné dosáhnout zásadních změn v množství LDL cholesterolu a snížit až úplně vyloučit potřebu užívat léky. American Heart Association doporučuje množství celkového cholesterolu nižší než 5,16 mmol/l (200 mg/dl), ale celková hladina cholesterolu není v případě, že nepřesahuje až 7,76 mmol/l (300 mg/dl), nijak vhodným parametrem pro určení rizika vzniku srdečně cévních onemocnění.

Moje doporučení

 • Pro prevenci i terapii již přítomných srdečně cévních onemocnění je zásadní zdravá výživa a pravidelný pohyb.
 • Ve stravě je nejdůležitější omezovat oxidací poškozený cholesterol a tuky, cukry a výrobky z bílé mouky, jídla připravovaná za příliš vysokých teplot a trans tuky.
 • Nevhodný je sedavý způsob života, kouření a nadměrný stres.
 • Strava má být založena na příjmu zdravých přirozených potravin včetně tuků. Mezi nejvhodnější tuky patří tepelně nepoškozené tuky a oleje, například olivový olej, kokosový tuk, organické nepasterované mléčné výrobky (včetně másla, smetany a sýrů), avokádo, ořechy, semínka a vejce (krátce vařená).
 • V případě konzumace masa je třeba upřednostňovat organický chov, ve kterém jsou zvířata navíc krmena trávou, a tak mají i odlišné složení masa i tuků v porovnání se zvířaty, která jsou nepřirozeně vykrmována obilovinami.
 • Zkuste po domluvě s lékařem a pod jeho dohledem nahradit užívání statinů vysokými dávkami postupně se uvolňujícího vitamínu B3, niacinu. K terapii je obvykle třeba 1000 mg denně podle individuální snášenlivosti. Je také možné jej rozdělit do více denních dávek. Užívání je třeba zahájit nižší dávkou, na příklad 100 mg denně, a dávku postupně zvyšovat.
 • V případě, že se rozhodnete užívat statiny, určitě přidejte i doplněk stravy koenzym Q10, nebo ještě lépe jeho přirozenou formu.
 • Před nasazením léků, je při vysoké hladině cholesterolu vhodné nejdříve vyzkoušet několikatýdenní suplementaci omega 3 mastnými kyselinami, popřípadě rybím tukem.

Vysvětlení pojmů

 • High-density lipoprotein (HDL), často označovaný jako dobrý cholesterol, je cholesterol, který je odváděn z cév a snižuje riziko vzniku srdečně cévních nemocí.
 • Low-density lipoprotein (LDL), nazývaný zlý cholesterol, je podle tradiční medicíny cholesterol, který se usazuje a ucpává cévy (je příčinou aterosklerózy). V případě ucpání koronární arterie vede k srdečnímu infarktu. LDL částice se vyskytují v různých velikostech a zdá se, že větší z nich nejsou problémem. Pouze takzvané menší LDL částice o vyšší densitě snadno procházejí cévami a usazují se v jejich stěnách a v případě zoxidování zánětlivě poškozují cévy.
 • Triglyceridy jsou tuky, jejichž zvýšená hladina je spojována s výskytem srdečně cévních onemocnění a diabetu. Množství triglyceridů se zvyšuje následkem zvýšeného příjmu cukrů a bílé mouky, fyzickou nečinností, kouřením, nadměrným příjmem alkoholu a nadváhou.
 • Hladina samotného cholesterolu není nejlepším ukazatelem rizika srdečně cévních onemocnění a dokonce ani hodnoty LDL a HDL nejsou příliš vypovídající. Mnohem užitečnější je sledovat:
 • Lipoprotein (a) nebo Lp(a), který je složen z LDL cholesterolu a bílkoviny. Zvýšená hladina Lp(a) je významným rizikovým faktorem pro srdeční onemocnění, a proto mnohem důležitější při vyhodnocování rizika vzniku nemoci.
 • C-reactive protein (CRP) je základním ukazatelem zánětu cévních stěn. Hodnoty CRP pod 1 mg v litru krve znamenají nízké riziko. Mezi jedním až třemi mg jde o středně vysoké riziko, hodnoty CRP nad 3 mg znamenají vysoké riziko vzniku srdečně cévních onemocnění.
 • Poměr HDL/Cholesterol, který zjistíme vydělením HDL hodnoty hodnotou cholesterolu. Ideální je hodnota nad 24%.
 • Poměr TG/HDL, který zjistíme vydělením hodnoty triglyceridů hodnotou HDL. Výsledné procento má být pod hodnotou 2.

Přečtěte si knihu Velmi osobní kniha o zdraví od Margit Slimákové, která je v naší nabídce.