Vtíravé otázky

otazky e1637068889921

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

To je zase téma! Okolnosti, které plynou z výpovědí v poradně, mě vedou k zamyšlení. Dodržuji základní pravidlo, že je důležité pojmenovat podstatu a příčinu nemoci. Lidé se totiž svěřují se svými problémy, chronickými nemocemi a jsou to skutečně stavy, které jsou následky dlouholetého procesu, například degenerativního z opotřebování, dlouhodobého vystavování se škodlivému prostředí, kouření, dlouhodobého užívání  hormonální antikoncepce, stavy po odnětí různých orgánů s nutností užívat doživotně udržovací léky, stavy po mrtvičkách, infarktech, transplantacích, chemoterapiích kvůli rakovině, stavy po psychických traumatech, rozvodech, stavy s dlouholetou léčbou antidepresivy apod. Medicína vyčerpala své možnosti. Pacient je dán do invalidního důchodu, umístěn na vozík, zajištěn denním rozpisem udržovacích léků.

A v této pozici píše do poradny: Co mám dělat? Jsem z toho zoufalý. Můj lékař ztratil zájem o mé léčení, jen mi posílá recepty na léky. Trpím bolestmi, únavou, nemohu spát… Prosím o pomoc.

Jen si tedy představte, jak mohu z této pozice pomáhat. Poradna nemůže nahrazovat ordinaci lékaře, a dokonce nesmí zasahovat do léčebného procesu, jejž lékař stanovil.

Poskytnout návod

Zkouším tedy alespoň poskytnout návod, jak se může dotyčný dopátrat k příčině této situace. Předně jej směruji k lékaři, který jej zná, protože on tam od toho je, má k dispozici chorobopis, lékařské zprávy, nálezy, měl by znát pacientovu rodinu, prostředí… Dále doporučuji, aby si každý vytvořil svou životní časovou osu, na které pak může pozorovat, co se v jeho životě odehrálo, které faktory se podílely a většinou se stále podílejí na rozvoji jeho nemoci. A je jasné, že pokud budou stále působit, tělo nemá moc šancí ke zlepšení zdraví. A konečně ho vybízím, aby do hledání příčiny a řešení situace zapojil i členy své rodiny, protože se nutně jeho problém celé rodiny týká. Řešení situace je v této zmíněné fázi invalidity nad síly jedince.

Stesky lidí

Lidé píšou do poradny, která je od začátku vytvořena k potřebám e-shopu s potravními doplňky. Jenže naznačené stavy nejsou prioritně o potravních doplňcích, dokonce často ani o chemických lécích. Dostávám zpětné reakce, kde se projevuje smutek nad danou situací. Chápou, co jsem jim tím chtěl naznačit, i když si onen rozbor s lékařem ani sami ani s rodinou neudělali. Mysleli si, že jim doporučím nějaký potravní doplněk. A dodávají: Žiju sám, jsem rozvedený, děti jsou ve světě, k lékaři se snadno nedostávám, pak u něj čekám hodinu v čekárně, a když přijdu na řadu, jsem u něj deset minut se závěrem, že to patří k věku a nedá se s tím nic dělat. Tedy onen člověk nemá perspektivu, je naprogramován, že to nelze změnit, je sám a opuštěn.

Řada otázek

Pátrání po příčině je vždy ´detektivka´, a pokud se máte dostat ke kořenu problému, musí přijít dlouhá řada otázek. A pak jen doufejme, že na ně dostaneme odpověď.

Jste sám. Proč?

Jsem rozveden. Proč?

S manželkou jsme si nerozuměli. Proč?

Byl jsem 16 hodin v práci? Proč?

Měli jsme hypotéku na dům. Proč?

Potřebovali jsme bydlet a nechtěli jsme společně žít u rodičů.

Čekali jsme dítě. Proč? Myšleno, proč jste si pořídili dítě, když jste neměli zabezpečené podmínky pro založení rodiny?

Přišlo to nečekaně, bylo nám 17 a 18 let, potkali jsme se na diskotéce, něco jsme popili, byli veselí a stalo se.

Myslíte, že mohou přicházet další otázky…? Například: Proč jste nedostali poučení od vašich rodičů? Proč jste je nerespektovali? Jste věřící, jste pokřtěni? Pokud ano, proč jste tedy porušili základní přikázání?

A vidíte, že otázky jsou méně a méně příjemné, lidé je nechtějí moc slyšet.

Nicméně, dozvídám se, že jeho rodiče se také rozvedli, v rodině nebyl klid, přetrvávaly hádky, takže dotyčný raději chodil mezi kamarády, začal kouřit, opíjet se, měl problémy ve škole, dostal zhoršenou známku z chování, nedostal se na školu, vyučil se v oboru, který jej nebavil… Jen ta diskotéka jej dokázala uspokojit.

Předávaný program

Je zde vidět, že vlastně pokračoval v programu svých rodičů, pak se v nově založené rodině objevily stejné prvky, které také vedly k rozvodu, jeho děti, jak lze zjistit dalšími otázkami, odešly z rodiny ze stejného důvodu, a když budete v otázkách pokračovat, dozvíte se, že také rodiny jeho dětí na tom nejsou dobře, kopírují generační vzorec a již mají také zdravotní potíže.

A tak je dotyčný sám, na vozíčku, opuštěn a je z toho smutný. Udřel se, aby uživil rodinu, a ta se posléze rozpadla. Může mu pomoci nějaký lék? Nebo snad doktor? Lze mu pomoci přes internet?

Uvedl jsem jen ukázku možných otázek. Takových variant je nespočet, ale pokud je dotyčný ochoten je vyslechnout, zpracovat a sám si na ně odpovědět, vykreslí se téměř vždy jeho příčinný řetězec.

Podstata

V uvedeném případě je fyzická podstata nemoci jasná. Opotřebování, málo funkční buňky bez kyslíku, tělo „otrávené“ vnitřními jedy, udržované při životě chemickými léky. V této rovině nejsou velké perspektivy. Lze však za každé situace a v každém věku a čase pracovat s duchovní podstatou problému. Jde o pokání, vzájemné odpouštění, smíření se, rozhovor s dětmi, každý se může vrátit k víře, pokud ji opustil, posílit ji a postavit se přímo k Bohu čelem. Jde o to, aby odpadl těžký kámen ze srdce, tehdy může jeho život pokračovat v lepší rovině navzdory tomu, že jeho tělo pojede stále na vozíčku.

Těžké téma, že?

MUDr. P. Šácha