Vstoupit do diskusního fóra

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Každý ví, že na internetu může najít, co hledá. Ať už hledá věci, prodej, nákup, informace, nebo si chce jen tak popovídat… Vstupovat do diskusního fóra je dneska „in“. Pokud si člověk s něčím neví rady, vstoupí do některého „fóra“ a sdílí se. Diskusní fóra jsou dalším pokrokem, který nám přináší komunikační technika.

Od objevu telegrafu jsme se posunuli dnes až k počítačové technice, která je vlastní nejen organizacím a podnikům, ale i domácnostem. S internetem do nich pronikly i vyhledávače a sociální sítě. Přijímáme signál z družice a téměř všechno je na čipy.

 

Technika nám výrazně zkrátila vzdálenosti, odstranila potíž časového posunu. Také ale došlo k negativním jevům, jako je manipulace, odosobnění, dezinformace i vznik závislostí, např. na internetu (netolizmus), ale také jev zvaný kyberšikana, využívající právě elektronickou poštu pro zasílání obtěžujících, urážejících či útočných e-mailů…

 

Moderní technika přináší s sebou i další stinné jevy, třeba narušení soukromí, nebo příspěvek k nemocem na psychické i fyzické rovině.

 

Vraťme se zpět k možnosti diskutovat na sociálních sítích. Někdy se na diskusní fóra weby dokonce specializují, probírají se tam různá obecná i specifická témata. Podívejme se na ta, která se týkají zdravotních potíží.

 

Bez účasti lékaře

Většinou jsou to fóra bez účasti lékaře – taková „lidová“, jak by asi debatovali pacienti v čekárně lékařské ordinace. V tomto směru je na místě čtenáře upozornit i varovat, aby nedávali těmto „dobrým“ zkušenostem velkou vážnost. Vysvětlím, proč.

 

Zdravotní problém je věcí individuální, mívá svou individuální příčinu, a tak bude i léčení rozdílné. Třebaže se obtíž jeví stejně a byla stanovena stejná diagnóza, nemusí probíhat stejné ošetřování nemoci či problému. Lék předepsaný konkrétnímu pacientovi nemusí fungovat u druhého člověka, ba naopak, nesprávná indikace z neznalosti specifických podmínek pacienta mu může dokonce ublížit. Existuje na to množství dokladů.

 

Člověk, který dává svůj koncept jiným lidem k dispozici, nemusel uvést všechna relevantní fakta, nebo mohl informaci přenést zkresleně. Někdy také dotyčný rádce zatají určitý fakt, o němž si myslí, že se problému až zase tolik netýká a který je natolik intimní, že se mu ho nechce veřejně ventilovat. Informace je tedy maskována, zachycuje pouze „hlavičku na špendlíčku“.

 

Naopak se někdy jeví tento způsob komunikace a lidského zvídání docela prospěšným, jestliže člověku naznačí správný směr, kterým je možno se ubrat dál.

 

Pak je na každém, zda informaci zužitkuje.

 

Fóra s účastí lékaře

Pokud se podobného fóra účastní lékař, bývají zpravidla orientační a obecná. Tam si bývá lékař vědom krátkosti a neosobní stránky diskuse. Neví, kdo je tazatelem a jaká je podstata diskutovaného problému. Proto jeho příspěvek končívá obvyklou větou: Raději ještě navštivte svého lékaře v ordinaci. Je to pochopitelné.

 

Internetová poradna nenahrazuje ordinaci lékaře, ani léčbu. Prostřednictvím internetu se nestanovuje diagnóza. Tento fakt však nebývá brán na zřetel.

 

Lidé si vyhledají fórum, když jim návštěva u lékaře nestačila. Například nedostali u lékaře odpověď na svou otázku, nedostalo se jim léčby, kterou očekávali, někdy neuslyšeli ani utěšující slova. Odcházeli s receptem, letáčkem s návodem, s kartičkou, kde je napsáno datum kontroly.

 

Někdy lidé ve fórech diskutují proto, aby nemuseli k lékaři jít. Očekávají od někoho neznámého povzbuzení i útěchu. Mají pocit úlevy, že v tom nejsou sami a že jsou na tom jiní lidé ještě hůře.

 

Do více poraden

Někdo napíše dotaz a rozesílá ho do více poraden naráz. Domnívá se, že z více míst se i více dozví. Ve výsledku se ale zmýlil: Dostane množství nejrůznějších informací, které si mohou i protiřečit, a dospěje k informačnímu chaosu. Je v podobné situaci jako na začátku, ba možná hůř, protože vzroste jeho beznaděj.