Terapeutické metody – NUMEROLOGIE, PSYCHOSOMATIKA A PENTAGRAM

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

POTŘEBA SEBEPOZNÁNÍ

Poznání sama sebe, všech svých světlých i temných stránek, je velmi důležité. Jen díky tomu jsme schopni žít podle vlastních představ. Ne podle rodičů, učitelů, partnera nebo obecných společenských pravidel. Umět přijmout sebe samého v jakékoliv situaci, v jakémkoliv čase, v dobrém, ale i ve špatném období svého života. Umět přijmout každé své zklamání, selhání, strach či hněv. Neznamená to souhlas, jen přijetí a následné zvážení, zda to takto chci nebo ne. Pokud to chci jinak, je důležité umět rozhodnout, co mohu změnit, aby se situace děla jinak. A hlavně přijmout důležitý fakt, kterým je zodpovědnost, že všechno kolem mě se děje podle toho, co se děje ve mně. Jen tehdy to umím uchopit do svých rukou a začít si tvořit vlastní život. Čím více a lépe poznáte a pochopíte sebe, tím lépe dokážete pochopit každého, kdo se ve vašem životě objeví. Bez posuzování, kritizování a pohrdání. Sebepoznání naučí pokoře a úctě vůči sobě i svému okolí. Takže otevřete oči a začněte se poznávat. Začít můžete svým datem narození, které vám dá základní odpovědi, odhalí dosud skrytá zákoutí vaší osobnosti, ale také predispozice na fyzické a psychosomatické úrovni. Nemějte strach, nic není definitivní, ani čísla neukazují neměnný osud. Ukážou, jaké máte dary i úkoly, co se musíte naučit, a tím se často i osvobodit z rodových linií. Vše je propojeno, všechny cesty vedou do cíle. Stačí chtít a udělat první krok.

NUMEROLOGIE JAKO ÚČINNÝ NÁSTROJ

Kdo jsem? K čemu jsem tady? Proč přemýšlím tak, jak přemýšlím? A proč moje kamarádka nebo můj partner přemýšlejí úplně jinak a vyznávají úplně jiné životní hodnoty? Proč jim nedokážu porozumět, a i když se snažím nejlépe, jak umím, vždy to skončí v můj neprospěch? Pokud neberete život zcela povrchně, určitě jste si někdy položili tyto otázky. Lidé byli už velmi dávno schopní pomocí čísel mnohé vypočítat, včetně charakteru člověka. V určitém stadiu se čísla stala nástrojem exaktních věd a studia člověka, konkrétně psychologie, psychosomatiky, etiky, rozvoje společnosti a podobně, zacházejí až do oblasti medicíny a humanitních oborů. Numerologii používáme i v současnosti jako způsob rychlé, kvalitní, dostupné a přesné diagnostiky osobnosti. Každé základní číslo od 1 do 9 má svoji vibraci, frekvenci, na níž se nachází a ovlivňuje naši životní cestu a smysl naší duše. Znalost osobnosti člověka je základním předpokladem, aby se daly použít další metody psychologické pomoci. Jsme velmi rozdílní a každý člověk musí sám pochopit, která metoda osobního rozvoje mu vyhovuje.

KDYŽ DUŠE PŘICHÁZÍ NA SVĚT

Když se Duše rozhodne přijít na Zem, má k tomu svoje důvody. Přesně ví, co chce zažít, zkusit, pochopit a samozřejmě, má i konkrétní lekce, které jí mají pomoci ke správnému, a hlavně potřebnému vývoji. Duše nechodí na Zem z nudy, je to součást vývoje přes pochopení hmoty, emocí, fyzična, vztahů a vesmírných zákonů v praxi. Příchodem na svět a výchovou se mnoho věcí, informací z vědomí Duše uloží do podvědomí. Aby měla Duše možnost vzpomenout si, vytvořila si tzv. připomínky. Vše, co si Duše zadala, je zakódováno v datu narození. Jsou tam danosti, slabosti, životní lekce i poslání Duše. Můžeme klidně říci, že v datu narození jsou zapsány nejdůležitější informace z vědomí Duše, potřebné pro aktuální život. Dokonce i informace z minulosti, dávné či nedávné, jsou v něm zakódovány. Ne nadarmo se říká, že vše potřebné z minulosti je „otištěné“ do přítomnosti. Minulost slouží jako pomůcka k pochopení a řešení přítomnosti. Ne na to, abychom se v minulosti zamotali. Přítomnost je důležitá, protože tehdy si uvědomujeme své pocity, emoce i myšlenky. Jen přes přítomnost dokážeme slyšet hlas Duše a reagovat tak, abychom s ní byli v souladu. A realizovat svůj vysněný život.

ACH, TY VZTAHY…

Nikdy nekončící a vděčné téma kdekoliv a s kýmkoliv. Vztahy se přebírají, odkdy si lidé uvědomili, že jim je lépe ve dvojici, ve společenství. Nebylo by na tom nic špatného, pokud bychom rozebírali sebe ve vztahu k dotyčnému. My ale rozebíráme více toho druhého, jaký je, jak se chová, co a jak říká, dělá. Jaký je nezodpovědný, neslušný, arogantní, lhostejný, nechápající, nemilující, bezohledný, nekomunikující a podobně. Takové přemýšlení ale nic nezmění, naopak, konflikty se budou jen prohlubovat. Nevědomost o vlastních nezpracovaných nastaveních, vzorcích či zraněních a současně nepochopení jejich příčin, které vedou ke konkrétním reakcím, přivádějí partnerství do krize a krachu. Takové ukončení vytváří znovu jen další nepochopení a pocit viny či křivdy. Je třeba o sobě vědět co nejvíce, abychom uměli pochopit i druhé, bez ohledu na to, v jakém vztahu jsme. Každý vztah nám něco ukazuje, něco nás učí. Je zrcadlem našeho nitra, ať už na vědomé, ale častěji na podvědomé úrovni.

NAŠE ZDRAVÍ V DATU NAROZENÍ

Když vepíšete svoje datum narození do numerologické mřížky, věřte nebo ne, jsou zde zapsány predispozice k oslabení (přetížení) orgánů. Každý orgán je propojen s konkrétním číslem. Podle toho, zda toto číslo chybí nebo je v nadměrném počtu, jsou zřejmé predispozice k orgánovým poruchám. V celém kontextu mřížky se ukazuje organismus jako celek se všemi vzájemnými vztahy: to, jak orgány spolu komunikují, jak se dokáží navzájem podpořit, ale také omezit. Odkud vychází primárně oslabení a co vám chce říci. Funkčnost orgánů je propojena s psychosomatikou a následnou odpovědí, proč se cítíte tak, jak se cítíte. Na tomto základě se dá krásně postavit podpora doplňky stravy. V praxi máme odzkoušené a potvrzené, že například lidé, kterým chybí číslo 5, velmi inklinují k doplňkům pro podporu jater, protože číslo 5 je propojené s játry. Stejně, když chybí číslo 8, nejefektivnějším se stanou doplňky pro podporu žaludku a trávení, protože číslice 8 patří k žaludku. Pokud by bylo čísel 5 více než jedno, jsou ideální zelené potraviny, u vícero čísel 8 bude potřebný rakytník, černucha setá či rakytníkový olej. Takto bychom mohli pokračovat celým organismem s použitím číslic z data narození a jejich vsazením do numerologické mřížky.

S využitím dávno známých informací o numerologii a propojením s poznatky čínské medicíny a psychosomatiky se nám podařilo vytvořit velmi efektivní nástroj sebepoznání. Každý díky němu najde odpovědi na otázky v různých oblastech života včetně zdraví a dokáže si pomoci na preventivní úrovni i při akutních stavech. Může najít ten nejvhodnější přípravek, a tím zefektivnit léčbu.

ZUZANA KRAJČÍKOVÁ-MIKULOVÁ a DÁŠA ŠVANČAROVÁ (Slovensko)

zdroj: www.energy.cz

Zpět nahoru

NOVÉ ČLÁNKY KAŽDÝ TÝDEN ZDARMA NA VÁŠ E-MAIL?

Přihlaste se zdarma k odběru novinek z webu Celostnimedicina.cz a už Vám neunikne ani jedna zajímavost ze světa celostní a alternativní medicíny.