Statiny, nebo nutraceutika? 

nutraceutika

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Popisované zdravotní téma nemůže být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře, který vás zná.

Mezi civilizační nemoci patří kardiovaskulární choroby, které bývají podmíněny poruchou tukového metabolismu. Zkráceně lidé označují tento problém: ´Mám vysoký cholesterol´.

Logický krok lékaře

Ten spočívá v poučení, že dotyčný člověk musí změnit postoj ke svému stravování. Pokud stravovací opatření nestačí a hladina cholesterolu se stále drží ve zvýšených hodnotách, navrhuje farmakoterapii pomocí statinů. Přirozeným trendem je narůstající počet lidí, kteří by dali přednost raději „přírodní“ léčbě. A mají tím na mysli nutraceutika.

Nutraceutika

Nutraceutika mají jako složky potravy vliv na metabolismus plazmatických lipidů a lipoproteinů. Jsou to takové složky potravy, které ovlivňují hladinu krevních tuků. Roku 2019 vyšel v AtheroReview článek „Nutraceutika s hypolipidemickým účinkem“. Popisuje, že primárním léčebným cílem je LDL cholesterol, dále non-HDL cholesterol a koncentrace apolipoproteinu B.

A pak je podstatné, aby zvolený prostředek měl prokazatelný vliv na uvedené parametry. Podle této zprávy však podmínku splňuje jen minimum nutraceutik. Neznalost účinku a zarputilé užívání takového prostředku pak působí, že se nedosáhlo žádaného zlepšení lipidových parametrů a nebyl zastaven výskyt kardiovaskulárních příhod.

Funkční potraviny

Synonymem pro nutraceutika jsou funkční potraviny. Ty by měly být vyrobeny z přirozeně se vyskytujících složek tak, aby měly kromě výživové hodnoty i příznivý zdravotní účinek na fyzickou výkonnost a duševní stav. Mohou být obohaceny o vitaminy, probiotika ad.

Varianty

Jak neustále zdůrazňuji, základem úspěšného léčebného postupu má být hloubkový rozbor, který má odhalit specifika pro každého jedince, protože ta jsou u každého jiná. Společný je pak zvýšený cholesterol jakožto následek. Následují opatření ve smyslu změny stravovacího režimu a farmakoterapie jako reakce na následek. Ale pokud tím není ovlivněna skutečná podstata vysokého cholesterolu, pak se efekt takového opatření nemusí dostavit. Nicméně, ve velké většině případů je podkladem této poruchy právě chybný stravovací režim a hektický způsob života.

Uvedený článek považuji za jistý posun nové doby, protože v minulosti byly lékařské zprávy uzavírány ve smyslu, že hlavním léčebným krokem je užívání statinů. A zde se diskutuje o variantě, že pokud pacient farmaka odmítá, je možnost nabídnout jiný osvědčený způsob pomoci, třebaže míra této metabolické pomoci není taková jako u klasických léčiv.

 

Z tohoto pohledu zkoumaných nutraceutik jsou přijatelné např. produkty z červené fermentované rýže, jako je monakolin K, látka identická s lovastatinem. Monakolin K je tu obsažen minimálně, takže riziko nežádoucích účinků je zanedbatelné, ale efekt je přece jen výraznější než u mnoha dalších nutraceutik, deklarujících účinky na cholesterol.

Účinné jsou také rostlinné steroly, jejichž vyšší dávky kolem 2 g denně mají skutečně dokumentován klinický efekt snížení LDL.

Objevily se pozitivní zprávy, které potvrzují, že omega-3 mastné kyseliny mají snižující efekt na triglyceridy a že kyselina eikosapentaenová (EPA) má vliv na výskyt cévních příhod. Hodí se pro jedince, kteří dle rozboru nemají vysoké kardiovaskulární riziko, ale mají nálezy s vyšší koncentrací hladin krevních tuků. Ti mohou společně s důsledně prováděnými režimovými změnami profitovat z nutraceutik.

A měla by být prováděna i pravidelná kontrola. Vychází totiž najevo, že nutraceutika pozitivně působí jen na přechodnou dobu. Cévní riziko stoupá navíc s věkem a v určitém okamžiku již nutraceutika k dosažení cílových hodnot nestačí.

Informace čerpané ze zdroje www.prolekare.cz ve spojení s vlastními zkušenostmi z praxe popsal

MUDr. P. Šácha

Tip celostní medicíny:

Problematika doplňků stravy je velmi široké a mnohdy kontroverzní téma. Je vhodné doplňky užívat či nikoli? Pokud ano, jaké a jaká jsou vhodná dávkování při konkrétním zdravotním problému?

Na tyto otázky a spousta dalších naleznete odpovědi v jednodenním on-line semináři Institutu funkční medicíny a výživy  Doplňky stravy v klinické praxi.

Lektor: MGR. EVA HÁJKOVÁ, MPH, MBA

VÍCE INFO ZDE 

eva-small