Souvislosti s fenoménem padání vlasů

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Na našem webu najdete řadu článků od různých autorů, které se zabývají alopecií nebo obecně problémem kolem padání vlasů. Fakta jsou jasná, je mnoho teorií o příčinách, mnoho popisovaných způsobů léčení, které se týkají aplikací různých šampónů, mastí, sprejů, léčebných fyzikálních metod, ale také se týkají hormonální či imunologické podstaty této nemoci. Do naší poradny dostáváme dotazy na toto téma dost často.

Souvislosti vypadávání vlasů

Vybral jsem ze svého archivu 63 dotazů za několik posledních měsíců, kde lidé žádají o radu, co s tímto problémem mohou dělat, a pokusil jsem se zpracovat dotazy klientů z pohledu souvislostí s touto nemocí. Není to žádná vědecká práce, nelze z ní činit žádné závěry, podobné statistiky byly již mnohokráte provedeny, ale chtěl jsem si je ověřit sám a výsledky našim tazatelům zde ukázat.

Vlastně bych měl spíše napsat tazatelkám než tazatelům, neboť 61 dotazů se týkalo žen. Z tohoto čísla vyjmu 4 děti, protože jejich případy zasluhují samostatnou kapitolu, a tak tuto statistiku upravím jen na ženy od 18 let a sledovaný počet 57.

Stres – Rubrika s nejvyšším číslem souvislostí patří stresu. Ten v dotazech uvedlo 29 žen, což činí 50,8 %. Předmětem stresu jsou zkoušky, partnerské konflikty, často zazněly stresy po rozvodech, úmrtí v rodině, ale také stresy ze zaměstnání, či z podnikání… Do tohoto počtu je zahrnuto 6 žen (10,5 %), které vysloveně popisují psychické potíže, jež musejí řešit pomocí psychiatrických léků…

Hormonální poruchy – Na druhém místě jsou uváděny hormonální poruchy. Tento fakt uvedlo 18 tazatelek (31,5 %). Do této kategorie jsem zařadil pouze ty hormonální poruchy, které se týkaly menstruačního cyklu; šlo o různé nepravidelnosti, cysty, myomy.

Poruchy funkce štítné žlázy – Mezi hormonální poruchy také patří poruchy funkce štítné žlázy, ale pro tuto nemoc jsem vyčlenil samostatnou rubriku. 15 žen uvedlo, že současně s vypadáváním vlasů mají problém s poruchou funkce štítné žlázy – a to je 26,3 %.

Hormonální antikoncepce – A je ještě jedna rubrika, která souvisí s hormonálním systémem, a to je užívaná hormonální antikoncepce. 16 žen uvedlo, že užívaly anebo stále užívají hormonální antikoncepci (28 %). Nelze rozlišit, zda tím řeší již výše uvedené hormonální poruchy, anebo užívají hormonální antikoncepci z důvodů plánovaného rodičovství…

Porod – 7 žen (12,2 %) uvedlo nápadnou souvislost, že vypadávání vlasů se objevilo po porodu.

Toto je pouhá suchá statistika, která jen registruje výskyt ženami udávaných souvislostí. Ale zdá se, že souvislosti týkající se hormonální činnosti organizmu jsou podstatně významné.

A nyní rubriky, které se dotkly imunity.

Imunita a vypadávání vlasů

Autoimunitní choroby – 18 žen (31,5 %) uvedlo, že současně s vypadáváním vlasů mají různé potíže s imunitou. Z tohoto počtu se polovina týká autoimunitních chorob (autoimunitní thyreoitida, revmatoidní artritida, celiakie, psoriáza a autoimunitní nemoc pojiva…) a druhá polovina uvádí souvislost s častými infekcemi, s nutností užívat antibiotika, ale započítal jsem také alergické projevy a ekzémy…).

Onemocnění – Jiné nemoci uváděné v dotazech v souvislosti s vypadáváním vlasů (12 = 21 %). Byly to glaukom, vysoký TK, cukrovka, vysoký cholesterol, trombóza, lupy, akné…

Kouření a užívání léků – Ve statistice se pak objevily menší souvislosti s kouřením, užívanými léky na jejich základní choroby a poruchy v krevním obraze.

Do přehledu jsem nezařadil mnohem větší počet dotazů, které neobsahovaly žádné údaje, jež bych mohl hodnotit. To jsou žel dotazy typu: padají mně vlasy, co mám dělat… Sledovaný počet by tedy mohl být mnohem vyšší. Znovu podotýkám, že tento přehled souvislostí nelze brát statisticky věrohodně. Tazatelky spontánně popsaly svůj problém, k tomu přidaly svou úvahu o možných souvislostech a tyto jejich souvislosti jsem zde sečetl a uvedl k přehledu.

Závěr:

Vyzvedl bych na prvním místě stres a psychiku, pak hormonální nerovnováhu – jak v systému menstruačního cyklu, tak v regulačním systému štítné žlázy. Třetí velkou kapitolou je imunita a z ní bych zdůraznil problém autoimunitní. Jde o nemoc vnitřní, která se manifestuje na povrchu. Léčení, které se soustředí jen na zásah z povrchu, má nutně efekt jen kosmetický a k vyléčení nevede. A ponechám čtenářům, aby si učinili vlastní pohled na problematiku padání vlasů sami.