Psychika ovlivňuje naše geny

cm kyselina1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nové studie přináší další poznatky k tomu, co někteří tvrdí už dlouhou dobu: že DNA nepředurčuje, že budete mít nadváhu nemoc, nevolnost, malátnost nebo cokoliv jiného, ale že naše zdraví a osud máme pod svou vlastní kontrolou. Je tomu právě naopak, naše geny se mohou měnit vlivem našeho stravování a cvičení – vlivem našeho životního stylu!

Citát z Yahoo news:
V jedné menší studii vědci sledovali 30 mužů s tzv. nízko-rizikovou rakovinou prostaty, kteří se rozhodli neabsolvovat běžnou léčbu, spočívající v chirurgickém zákroku, ozařování nebo hormonální terapii. Tito muži prošli 3-měsíčním obdobím s velkými změnami životního stylu, ke kterým patřila změna stravy (přechod na ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, luštěniny a sójové produkty), přiměřené cvičení (denní půlhodina chůze), a hodinu denně techniky pro zvládání stresu (meditace). Po těchto třech měsících byly u sledovaných pacientů zjištěny změny aktivity asi u 500 genů: 48 se stalo aktivních a u 453 naopak nastal útlum. Zvýšenou aktivitu přitom vykazovaly geny bránící tělo proti nemocem, zatímco množství genů podporujících vznik nemocí – včetně těch, které mají podíl na rakovině prostaty, bylo ztlumeno. Tato studie byla publikována v časopise „the journal Proceedings of the National Academy of Sciences“.

Jeden z autorů studie, působící na the University of California v San Francisku sdělil v telefonickém interview toto: „Jedná se o vzrušující zjištění, protože lidé velmi často říkají: „vždyť to mám všechno ve svých genech, co se s tím potom dá dělat“. Jak se ukázalo, každý je možná schopen toho udělat hodně. „Během pouhých tří měsíců jsem schopen ovlivnit stovky mých genů prostě jen tím, že změním svou stravu a životní návyky?“ To je docela vzrušující. A takové důsledky naší studie nejsou přitom limitovány jen na muže, kteří mají rakovinu prostaty!“ Já sám jsem se už mnoho let vyslovoval proti myšlence, že by DNA způsobovala nemoc (autor má zřejmě na mysli především tzv. civilizační nemoci).

Názor, že kdo je například alkoholik nebo nadváhu, má toto onemocnění způsobené defektními geny, protiřečí nekonečnému počtu příběhů těch, kterým řekli, že se mohou vyléčit s pomocí změny stravování, cvičením, dechovými technikami a dalšími změnami životního stylu, které mohou zvládnout.

Jsou ale někteří lidé, kteří nebudou šťastní, když uslyší takovou informaci, která se jim může zdát neobvyklá. Proč? Protože je mnoho těch, kteří mají sklony dávat vinu za své problémy něčemu mimo jejich vliv, jelikož to ulehčuje jejich vlastní odpovědnost za jejich činy – hlavně z pohledu nadváhy, stravování a všeobecného zdraví.

Toto pasivní pojetí možná začalo už s Freudovou psychoanalýzou. Při svém bádání po hlubším pochopení vnitřních činnosti mysli Freud vytvořil teorii o tom, že lidské prohřešky a negativní návyky a jednání nejsou ve skutečnosti jejich vlastním selháním, ale jsou vyvolávány nevědomou myslí, nad kterou nemáme žádnou nadvládu. Usuzovat z toho, že člověk nemůže nijak ovlivnit své negativní jednání, je absurdní a je to v protikladu se zkušeností velké části lidstva.

Nyní naopak víme, že některé nutriční deficity (dlouhodobé chybění některých nezbytných složek potravy – tzv. esenciálních) mohou vést i k závažným psychologickým abnormalitám a že v takovém případě je pro člověka mnohem obtížnější zvládnout špatné nálady, které mohou vyústit až do depresí, rozladěnosti a občas i k mnohem vážnějším abnormalitám. V takových případech jsou pak vypátratelné fyzické příčiny pro duševní nebo emoční potíže.

Freud zašel příliš daleko se svou koncepcí podvědomí, když se pokoušel ospravedlňovat potřebu osobní odpovědnosti za činy, která se rodí z přání zahladit jakýsi pocit viny. O vině se říká, že je velmi špatná, takže přenosem odpovědnosti za činy na nevědomou mysl, kterou nelze ovlivnit, zprošťujeme se pak pocitu viny a potřeby ovládat sami sebe. Právě podle této idey zřejmě přišel na svět i koncept „žádná vina – pokud je prokázáno šílenství“.

A co má tohle všechno společné s DNA a geny? Ve skutečnosti hodně. Jakmile byla DNA zmapována a začala být studována od 50. let minulého století Crickem a Watsonem a mnoha dalšími vědci, někteří začali nacházet spojitost mezi tím, jak geny ovlivňují mnohé fyzické a emoční stránky a s tím i množství duševních a emočních poruch. Jakmile se začalo s testováním lidí, kteří byli alkoholiky, měli rakovinu, astma, diabetes nebo něco jiného, nalézali společného jmenovatele v tom, že tito lidé měli mnohokrát geny pro taková onemocnění aktivované nebo narušené. A jak je typické pro oficiální západní medicínu, příznaky nemocí se začaly zaměňovat za jejich příčinu.

Dlouhou dobu takto bylo přistupováno i k teorii o bakteriích jako příčině nemoci, protože se medicína neustále pokoušela vinit bakterie a viry za vznik nachlazení a nemoci. Co vám ale nikdy neřeknou, je to, že pokud jsou tělesné orgány udržovány silné a zdravé a tělo dostává všechny potřebné nutrienty v náležitém množství, pak je téměř nemožné, aby člověk onemocněl kvůli běžným bakteriím, přítomným v atmosféře, kterým jsme vystavováni každý den. Už mnoho studií a testů ukázalo, že pokud lidé, kteří žijí zdravým životem a mají stravu s množstvím ovoce a zeleniny a lidé, kteří mají špatnou tělesnou kondici a žijí sedavějším životem, byli vystaveni stejným virům nachlazení, pak téměř všichni z první skupiny byli imunní nebo měli jen velmi mírné příznaky a doba jejich nemoci byla znatelně kratší.

Oficiální západní medicína vyhledává hlavně důvody, které vás mají přesvědčit, že váš zdravotní stav nesouvisí s nedostatky ve vaší tělesné kondici. Proč? Protože pokud se jim podaří vás přesvědčit, že to není vaše chyba, pak se můžete stejně snadno nechat přesvědčit, že tu není nic, co byste sami mohli udělat pro nápravu svého stavu, nebudete pak vyhledávat ani jiné léčivé prostředky nebo léčení a budete pouze doufat v pomoc nebo vyléčení s pomocí jejich „geniální“ technologie a smrtících kombinací silných a zbytečných léků. A nevadí, že mnohé léky v historii vůbec nevyléčily nemoc na kterou byly podávány (co ostatně trvá dosud) a že téměř celá západní léčba v mnoha případech jen zamaskovává příznaky, aby u vás vzbudila dojem, že jste zdraví, a přitom se vám ve skutečnosti vede hůř. Velice se to podobá kouzelníkům, kteří používají svůj trik, aby vás přiměli uvěřit tomu, co chtějí oni.

Vraťme se ale k našemu tématu genů a DNA. Hojně se vyskytují příběhy o lidech, kteří se vyléčili z údajně neléčitelných nemocí. Připomněl bych například příběh ženy, která si přivodila asi 45 kg nadváhy a rozvinuly se u ní astma, diabetes a srdeční onemocnění. Dříve bývala sportovní typ a v dobré kondici, pak ale přišly osobní tragédie, a tak začala hledat útěchu v přejídání. Podstoupila pak genetické testy a ukázalo se, že má defektní části, související s astmatem, diabetem i srdečními potížemi. Na nějaký čas sice našla řešení, ale po pěti letech s nadváhou a s potížemi, po užívání různých léků na tom byla ještě hůře a nakonec se rozhodla najít si práci venku, lépe se stravovat a dávat přednost ovoci a vegetariánské stravě. Asi po 18 měsících shodila téměř veškerou nadváhu a cítila se daleko lépe. Rozhodla se opět absolvovat testy DNA – a co se zjistilo? Že „příčina“ jejích problémů – její původně nalezené poškozené geny – nebyly nikde zjištěny.

Dr. Bruce Lipton, autor studie, dříve profesor medicíny na univerzitě ve Wisconsinu a nyní výzkumný vědec na lékařské univerzitě ve Stanfordu, patří mezi významné vědce v oblasti epigenetiky (nové biologie) a napsal knížku „Biologie víry – uvolnění energie vědomí, hmoty a zázraků“ (The Biology of Belief – Unleashing the Power of Consciousness, Matter & Miracles). Na základě jeho experimentů, které jsou zaměřeny na detaily v molekulárních mechanismech, které umožňují přenos informací, vychází najevo, že geny ve skutečnosti neřídí naše chování, ale naopak bývají aktivovány nebo tlumeny vlivy, které přichází zvenčí mimo buňky. Mezi takové iniciátory patří i naše vnímavost a přesvědčení. Dr. Lipton poukazuje na to, že naše víra, ať už pravdivá nebo lživá, pozitivní nebo negativní, ovlivňuje i genovou aktivitu a ve skutečnosti mění náš genetický kód.

Pro Číňany nejsou zde uváděné informace ničím novým. I když neznali nic o DNA, genech a dalších aspektech života buněk a o biologii, už celá tisíciletí je jim známo, že „Mysl ovládá čchi a čchi ovládá tělo“ („čchi“ je pojem v podstatě ekvivalentní současnému pojmu „bioenergie“). Vědí také, že mysl je opravdovým regulátorem vašeho zdraví, života a osudu. Není to záležitostí vašeho podvědomí ani předurčenosti, ani vaší DNA nebo genů či čehokoliv dalšího. I když víme, že podvědomí může projevovat silný vliv na naše návyky a přesvědčení, častokrát je tomu tak proto, že jsme v raném dětství byli špatně vedeni a naprogramováni. Stává se tak v období do 6 let věku, kdy se formuje většina toho, kdo budeme a jak budeme myslet a čemu budeme věřit. (Neboli do podvědomí si mozek ukládá zápisy zážitků, které nejprve prošly jeho vědomím.)

S pomocí mocného prostředku, kterým je meditace, spojené s dechovými praktikami, změnami stravování a s tělesným cvičením, můžeme působit na náš tělesný systém včetně genů, mysli a duše a začít přeprogramovávat svou mysl (včetně našeho podvědomí) tak, aby se z ní odstraňovaly špatné návyky, pochybnosti, úzkosti a negativní postoje, které nás drží dole nebo nám brání v dosažení našich cílů a snů; dokonce se takto můžeme zbavovat i těch negativních myšlenkových návyků, které nám způsobují nemoci.

Práce Dr. Liptona (ale i jiných vědeckých pracovišť zkoumajících jak změna životních podmínek ovlivňuje zápis v DNA – což lze nalézt pomocí Google) je velmi významná, protože může pomoci odstraňovat mýty, že všichni podléháme našim genům. Je zřejmé, že farmaceutické firmy nemají zájem o šíření takovýchto informací, protože se tak ještě víc odhalí totální neužitečnost jejich toxických léků a chemikálií a časem tak vyjde najevo jejich zbytečnost. Léky bývají zpravidla pouze o 5 až 8 % účinnější než placebo, což má obrazně jen nulový význam, jestliže se jedná o léčbu nemocí. Některé nové studie dochází k závěrům, že mnohé léky ve skutečnosti nejsou vůbec účinnější nežli placebo.

Nikdy nedovolte svému lékaři nebo komukoliv jinému, aby vám uzavřel cestu k léčbě pomocí změn vaší mysli. Na základě nekonečného počtu případů přírodní léčby, dobrého porozumění čínské medicíně a přírodní medicíně jiných kultur (včetně americké lidové medicíny) už víme, že je více než možné se skutečně sám vyléčit z nemocí jak tělesných, tak i duševních. Pokud jste opravdově motivováni k uzdravení a máte vůli pro to vynaložit fyzickou i duševní námahu, pak se opravdu můžete uzdravit z většiny potíží, které máte. Jak ukazují práce Dr. Liptona (a dnes už i dalších vědců z jiných pracovišť), všechno má počátek v naší mysli, která cestou energického působení v těle začíná proměňovat povahu našich genů a DNA. Číňané popisují tento energetický mechanismus jako působení čchi. A tak moderní věda zase jednou obnovuje a ověřuje to, co například Číňané o zdraví, uzdravování a o mysli sepsali a učí už tisíce let.

Pozn. Na internetu se lze z dalších pramenů dovědět, že životním stylem ovlivněné geny se přenášejí i na potomky (je to potvrzeno minimálně do druhé generace).