Mužena

Bůh Stvořitel vyňal spícímu Adamovi žebro a vytvořil mu ženu. A tak vznikla i “MUŽENA”. A pak jim oběma řekl, budete spolu žít, budete jako jedno tělo…
Ti dva žili, byli, milovali se…

Dítě jednou opustí své rodiče, najde si protějšek, aby vznikla další nová “muž-žena”, dvojice podle Jeho plánu. A tak to jde stále dál. Proces má své zákonitosti, svá pravidla, svou sílu, byl stvořen základ existence lidstva.

V okamžiku, kdy jsou tyto zákonitosti porušeny, vznikne konflikt, ze kterého osiří muž a žena. Pokud bude tento konflikt trvat dlouho, bude ohrožena existence lidstva.

Konfliktní podstata existence

Muž hledá jinou ženu a naopak žena jiného muže, každý z nich touží vytvořit novou muž-ženu. Není možné, aby jeden z nich byl více než ten druhý. Historie ukázala, že muž se stavěl nad ženu. Žena neměla mnohdy základní lidská práva, byla dokonce majetkem muže. A historie také ukázala, že tento řád nemohl natrvalo přežít. Vždycky nakonec vznikla muž-žena.

V moderní době již nedochází tak často ke spojení muže a ženy v chrámech Boha, nebo na úřadech k tomu určených, a také jejich svazek nebývá spojován větou: Co Bůh spojil, člověk nerozděluj. Raději se volí partnerská smlouva nebo svazek druha a družky, přítele a přítelkyně. Děti opouštějí domov a stěhují se s protějškem do společného bytu, kde spolu zkoušejí tvořit pár. Vysokým procentem se to nedaří: Prvotní láska vyprší velmi brzy a pak přijde tvrdá realita. První pokus, druhý pokus, možná další pokusy. Vztahy jsou nestabilní, konflikty časté, ekonomický základ chatrný. Smůla, když se do nejistého vztahu narodí dítě.

A dítě má v sobě po celý život stopu konfliktu v podstatě existence.

Tento článek vzniká na základě mnoha rozborů pacientů trpících chronickými nemocemi. V celostní medicíně hledáme příčiny, snažíme se je pojmenovat. Právě jsem zde tu nejzákladnější popsal.

Podhoubí autoimunitních onemocnění

Dítě narozené z konfliktní podstaty vztahu muže a ženy nemá zdravý základ, v jeho podvědomí je strach a nejistota. V první fázi se objevuje slabost, nízké sebevědomí a nemocnost, ale potom se tento stav mění v agresi, vztek, podrážděnost, vyhledávání extrémů, zloba na celý svět. Bludný kruh nemoci se rozšiřuje, jedinec upadá do deprese a podobných stavů.

Jako houby po dešti vystupují v dnešní realitě autoimunitní nemoci. Jejich základem je v mozku vytvořený sebedestruktivní program, který často vzniká právě z výše uvedených vztahů. Podle toho, jaký program je v mysli člověka, podle toho také reaguje imunitní systém. Tvoří si protilátky a místo toho, aby své tělo chránil, na jeho tkáně útočí, a chce je dokonce zničit…

Osten plánovaného rodičovství

Nebo podle stavu mysli reagují hormony. Dlouhá léta se partnerská dvojice snaží o tzv. plánované rodičovství: Žena užívá antikoncepci, aby dítě neměla, a potom, když se partneři shodnou, že už chtějí dítě mít, nejde to…

Proč? Jednak je vinou užívané HA celý systém utlumen a nefunkční a jednak je v mysli opět ten sebedestruktivní program, který brání vzniku další „generace nejistoty“.

Dar rodiny

Muž-žena, ač se může tento slovní výraz zdát poněkud nezvyklý, vyjadřuje základ pro všechno. Každý čtenář jistě pochopil, že je jím myšlena RODINA. Má vycházet z lásky, z rovnováhy. Má dávat jistotu, vzájemnou oporu. Má vycházet z manželské smlouvy. Existence rodiny na tzv. psí knížku nefunguje a žel s sebou nese mnohé problémy.

Zpět nahoru