Jak doplnit vitamín D: strava, deficit a riziko předávkování

slunce a vitamín D

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vitamín D patří mezi vitamíny rozpustné v tucích. Jeho adekvátní hladina je důležitá pro činnost imunitního systému, ale také pro řadu dalších nezbytných dějů v organismu. V naší zeměpisné poloze jej můžeme od března do září čerpat ze sluníčka. Vzhledem k tomu, že si tento vítamín tělo neumí vyrobit, potřebujeme jej v zimním období suplementovat.

Víte, kolik a v jaké formě, aby nehrozilo předávkování? Jak vypadá deficit vitamínu D a s jakými riziky souvisí? Můžeme dostatek vitamínu D pokrýt stravou?

S čím studie spojují nedostatek vitamínu D?

Vitamin D má pro zdraví organismu zásadní význam. Známé je především jeho působení na zdraví kostí, ale jeho účinky jsou velmi široké. Podle nejnovějších studií se deficit vitaminu D prokazatelně podílí například na vzniku inzulínové rezistence a je rizikovým faktorem pro vývoj diabetu II. typu. Vědci zkoumají souvislost s autoimunitními poruchami a předmětem velkého zájmu je i jeho schopnost bránit rozvoji onkologických onemocnění.

nemocná žena

Ochrana nervového systému

Nízké koncentrace vitamínu D se opakovaně zjistily při depresivních stavech, Parkinsonově chorobě, roztroušené skleróze, stařecké demenci a při cévních mozkových příhodách, což mimo jiné svědčí i o ochranném vlivu vitaminu D na nervový a kardiovaskulární systém. Potřebu vitaminu D v těle pokrývá syntéza v buňkách kůže po ozáření slunečním světlem. V jarních a letních měsících byl měl na dostatečné zásobení tímto vitamínem pobyt na slunci, ale na podzim a v zimě je důležité zabezpečit jeho přísun ve stravě nebo suplementovat doplňky.

TIP Celostní medicíny: V letních měsících stačí pro dostatek vitamínu D pobyt na slunci. Ale přiznejme si, kolik lidí s běžným životním stylem a pracovním vytížením tráví v letní dny opravdu venku, kde by mohli vitamín D načerpat?

Jak souvisí vitamín D a vápník?

Vitamin D je prekurzorem hormonu kalcitriolu. Při konverzi na kalcitriol prochází procesem několikanásobné hydroxylace. Nejprve v játrech a následně v ledvinách. Produkt první hydroxylace – kalcidiol, směřuje z jater dvěma možnými cestami.

Prioritní a životně důležitá cesta vede do ledvin, kde se kalcidiol metabolizuje na kalcitriol, který v těle hospodaří s vápníkem. Vápník je velmi důležitý minerál, který ovlivňuje funkce buněk celého těla. Tvoří strukturu kostí a zubů, podílí se na svalových funkcích včetně srdečních kontrakcí, zprostředkovává nervové impulsy, je důležitý pro procesy srážení krve, ovlivňuje propustnost buněčných membrán nebo sekreci neurotransmiterů.  

Druhá cesta kalcidiolu vede z jater mimo ledviny, do tkání s vlastní enzymatickou aktivitou, které tak mohou samy konvertovat cirkulující kalcidiol na kalcitriol, jehož účinek už není systémový, ale lokální. Tento kalcitriol působí přímo v buňkách tkání, které ho vytvořily, a těmto lokálním účinkům je v poslední době věnována velká pozornost.  

Lokální účinky vitaminu D 

Receptory pro vitamin D (VDR) byly objeveny prakticky v celém těle, nejen v myoskeletárním systému. Mimo jiné i v pankreatu, slezině, myokardu a další hladké svalovině, imunitních buňkách jako jsou makrofágy, dendritické buňky nebo aktivované T i B-lymfocyty, dále v mozku, nadledvinách, gonádách, brzlíku nebo vlasových folikulech. Ukazuje se, že vitamin D ovlivňuje sekreci inzulinu, hraje důležitou roli v neurologických a psychických procesech i v regulaci krevního tlaku.

Je nezbytný pro správnou buněčnou diferenciaci a fungování imunitního systému. Jeho účinky jsou protizánětlivé, imunomodulační a antiproliferativní. Je důležitým faktorem, který brání autoimunitním procesům, protože jeho prostřednictvím se aktivuje histokompatibilní komplex, který rozeznává rozdíly mezi tělu vlastními a cizími proteiny.

Všechny mimokostní účinky vitaminu D, které se postupně prokazují, jsou ale podmíněny dostatečnou sérovou koncentrací metabolitu jater, kalcidiolu. Pokud je jeho hladina nízká, tak je většina přednostně metabolizována v ledvinách pro účely životně důležitého metabolismu vápníku.

Nedostatek vitamínu D

Nedostatek vitaminu D se vyskytuje i u jinak zdravé populace dětí i dospělých ve velkém rozsahu. Kvůli časové zaneprázdněnosti, volnému času strávenému u počítače nebo obavám z rakoviny kůže se mnoho lidí na přímé slunce dostane jen sporadicky.

Příznaky deficitu se vyvíjejí pomalu, zvlášť u dospělých. Jsou většinou nespecifické, zaměnitelné s jinými poruchami, proto se snadno přehlédnou a deficit vitaminu D se neléčí.

Klinické příznaky závažného nedostatku vitamínu D patří:

  • bolesti dolní části páteře
  • únava
  • slabost svalů končetin
  • nespecifické svalové záškuby
  • bolesti kostí dolních končetin a pánve
  • bolestivost při tlaku na hrudní nebo holenní kost
  • vyšší riziko pádů
  • snížená fyzická sílu
  • kolébavá chůze
  • poruchy rovnováhy

Kdo nejčastěji trpí deficitem?

Deficit vitamínu D postihuje hlavně malé děti, které jejich matky někdy přehnaně chrání před sluncem a staré lidi v zařízení sociální péče, kteří se sami na slunce nedostanou. Navíc schopnost syntetizovat vitamin D v kůži s věkem klesá, proto jsou ohrožení starší lidé. Přirozeně snížená syntéza vitaminu D je také u lidí tmavé pleti. Problémem je také obezita, kdy se část vitaminu D uloží do tukové tkáně a není k dispozici metabolickým procesům.

Jak poznat nedostatek vitamínu D?

Nejspolehlivějším ukazatelem nedostatku vitaminu D v organismu je krevní test sérové koncentrace 25-hydroxyvitaminu D (kalcidiolu). Jeho fyziologické hodnoty se pohybují v rozmezí 75-250 nmol/l.

TIP Celostní medicíny: Víte, jaký má vitamín D vliv na imunitní systém? Podle studií vyšší dávky vitamínu D snižují riziko rakoviny a roztroušené sklerózy.

Stačí vitamín D ze stravy?

Strava pokrývá potřebu vitaminu D pouze z 5-10 %, protože potravin, které ho obsahují, je jen velmi málo. Vitamin D v potravinách existuje ve dvou formách – rostlinné zdroje obsahují ergokalciferol (také D2), živočišné zdroje obsahují cholekalciferol (také D3). Oba se v přírodě vyskytují vzácně, příroda zkrátka počítá s tím, že se lidé běžně pohybují venku na slunci.

Ergokalciferol je mnohem méně využitelný, z důvodu malé afinity k nosiči vitaminu D (VDBP, Vitamin D Binding Protein). Nejvyšší obsah vitaminu D má olej z tresčích jater, následuje losos a makrela, v malé míře ho obsahuje i vaječný žloutek a mléko.

Z potravin rostlinného původu obsahují vitamin D prakticky jen houby sušené na slunci. Dříve uváděné zdroje jako banán nebo avokádo obsahují jen zanedbatelná množství.

vejce

Jak správně suplementovat vitamín D? 

Doporučená denní dávka tohoto vitaminu je stále předmětem debat. Ještě nedávno bylo všeobecné doporučení 400 I.U. (International Units = mezinárodních jednotek) denně pro děti i dospělé. Čím dál víc je ale zřejmé, že tato dávka není dostačující. Nově je proto doporučeno 800 I.U. a u lidí s deficitem vitaminu D je potřeba ještě vyšší dávkování, které by ale mělo být nastaveno po poradě s kvalifikovaným terapeutem.

Ve většině potravinových doplňků je účinnou látkou cholekalciferol, který se získává z olejnatých ryb. Na trhu jsou i doplňky pro vegany, ve kterých ergokalciferol získaný z kvasnic ozářených UV světlem.

Existuje riziko předávkování?

Rozmezí zdravotních potíží, u kterých vitamin D terapeuticky zapůsobí, je široké. Na druhou stranu musíme vzít v úvahu dvě skutečnosti: vzhledem k rozpustnosti v tuku existuje riziko předávkování, a také je aktivní látkou vitamínu hormon, který výrazně zvyšuje hladinu vápníku v krvi. Dlouhodobá hyperkalcemie může způsobit kromě ledvinových kamenů nebo kalcifikace některých orgánů paradoxně i ztrátu hustoty kosti.

Případné předávkování se však týká pouze suplementace, při slunění toto riziko nehrozí.

autorka: Charlotte Matysková, ND 

Článek vznikl díky České Naturopatické Společnosti (ČNS), která byla založena v roce 2013. Jejím posláním je prosadit v České republice vysokou úroveň poskytované naturopatické péče, tedy poradenství v oblasti přírodní medicíny. Uskutečnění tohoto cíle umožní základna profesionálně vyškolených naturopatů, fytoterapeutů a klinických nutričních terapeutů s vysokým standardem jejich profesní úrovně. Seznam terapeutů najdete na webových stránkách společnosti.