Desatero psychologa pro přežití v této době

psycholog nové doby 2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Potřebujeme mít co nejvíce energie. A potřebujeme se odstřihnout od všeho, co nám energii bere. Protože každý z nás má právě psychické energie jenom omezenou kapacitu. Protože nejistá a čím dál rychlejší doba na nás klade stále větší nároky. Protože pokud se nepostaráme my sami o to, abychom se cítili dobře, postará se systém (vnější svět) o to, aby nám bylo špatně. To nejlepší, co pro sebe můžeme nyní udělat, je pečovat ve zvýšené míře o své nitro a nedovolit vnějším okolnostem, aby v nás vyvolávaly strach a kradly nám radost. I proto vzniklo toto desatero.

1.) Neřeš média, vypínej negativní zprávy

Sleduj pouze obsah, který tě baví. Mnohem lepší než si jen něco zakázat, je nahradit to něčím, co tě naplňuje a přináší ti užitek a hodnotu.

2.) Nechtěj všemu rozumět

Nenech se vlákat do pasti dnešního světa, že musíš znát na všechno odpověď a u všeho vědět PROČ nebo JAK. Lidský rozum nedokáže pochopit všechny příčiny a následky dnešních dějů. Proto se uvolni do přítomného okamžiku, buď TADY a TEĎ a všechno pusť. Teprve pak bude moci to, co si nejvíce přeješ, přijít.

3.) Zpomal

Zboří se svět, když si občas dovolíš někomu hned nevyhovět? Rychlost vyhovuje systému, ne tobě. Nemusíš se pořád za něčím honit a být neustále ve střehu. Pokud to jde, vždy vědomě pěstuj pomalost.

4.) Scházej se s lidmi, kteří tě nabíjejí

Pečuj o přátelství a hluboké vazby s lidmi. Preferuj osobní setkání před on-line schůzkami. I kdyby se ti ve vnějším světě vše zbořilo a všechno ti vzali, přátelství a lásku ve tvém srdci ti nikdo vzít nemůže.

5.) Miluj

Miluj nejenom druhé lidi, ale samozřejmě i sebe, všechny další bytosti a celý svět. Není nic mocnějšího než láska. Láska je nejvyšší ochranou, nejvyšším štěstím, nejvyšší energií. Láska je tvou podstatou.

6.) Učiň každý den jedinečným

Ať se děje, co se děje, vždy si ráno řekni: „Toto je nejlepší den mého života.“ Měj v každém dni něco, na co se můžeš těšit. Nechej si prostor na příjemná překvapení. Celý den si udělej hezký.

7.) Hodně se směj

Smích je jedním z nejlepších léků a generátorů pozitivní energie. Nemusíš čekat, až se stane něco zábavného, aby ses mohl začít smát. Začni se smát a všechno kolem bude zábavné. Jako by z tebe spadlo závaží. Budeš se cítit lehčí a víc v pohodě.

8.) Co nejvíce odpočívej, spi a medituj

Ne více práce, ale více odpočinku by pro tebe mělo být hlavní prioritou. Hodně času věnuj dvěma nejlepším dobíječům baterek: spánku a meditaci. Pokud to má být opravdu tvá hlavní priorita, jdi do hloubky a hodně si o spánku a meditaci také nastuduj.

9.) Zamiluj si pohyb a čas trávený v přírodě

Zázrak na úzkosti, stres, depresi? Pravidelný pohyb. Máš-li tu možnost, buď co nejvíce v přírodě. Dopřej si regeneraci skrze lesy, zeleň, vodní toky nebo čistý horský vzduch. Obnoví se tvůj cirkadiánní rytmus, zharmonizuje tvá nervová soustava a vyčistí aura.

10.) Přeměň obtíže ve vítězství

Těžké časy tě připravují na neobyčejný osud. Jsou požehnáním v převleku. Nezáleží tolik na okolnostech, ale na tom, jak se k nim postavíš. Střepy, bolest, pád – to vše se může stát počátkem tvé nové a mimořádně úspěšné cesty. Vytkni si cíl, ke kterému budeš směřovat a který se stane tvou kotvou v rozbouřených časech.

Jak najít vnitřní klid v neklidné době učím také na svém semináři: https://www.jirihamersky.cz/seminare

Jiří Hamerský