Cholesterol – nové pohledy

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Hned na počátku článku mnohé z Vás asi zklamu – nebo potěším – protože celá problematika cholesterolu se má ve skutečnosti poněkud jinak, než jak bylo oficiální medicínou mnoho desetiletí úmyslně chybně prezentováno.

Cituji: Základní příčinou chorob srdeční tepny a infarktů je strukturální oslabení a narušená funkce arteriální stěny, což se – podobně jako kurděje – projeví při dlouhodobém nedostatku vitamínů, minerálů a dalších nepostradatelných živin.“

Farmaceutické přístupy k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění však tyto příčiny úmyslně ignorují a raději se zaměřují na OŠETŘOVÁNÍ SYMPTOMŮ, jako například snížení hladiny cholesterolu v krvi.
(poznámka: symptom = pouhý zevní příznak a nikoliv skutečná příčina nemoci)

Zatímco se záměrně vystříhají léčby onemocnění, kvůli níž jsou prodávány, vyvolávají škodlivé vedlejší účinky těchto farmaceutických drog nová onemocnění. Celkový celosvětový počet obětí kardiovaskulárních chorob v důsledku těchto úmyslných zločinů představuje více než 12 miliónů životů ročně.
citace byla použita z tohoto materiálu: Žaloba na farmaceutické korporace

Výše uvedený nedostatek potřebných živin spolu s přebytkem škodlivých potravin vede v organismu (kromě jiných škod) i k nadbytku organických kyselin v krevním oběhu a tyto kyseliny naleptávají jemnou vnitřní výstelku cév. Na chronicky poškozovaných cévních stěnách se pak usazují nežádoucí cholesterolové „záplaty“.

Další informace týkající se překyselení organismu najdete v těchto článcích:

Proto každému, kdo má zájem aktivně pečovat o své zdraví, doporučuji měřit si pH moči opakovaně v průběhu dne a hodnoty si zapisovat (třeba do tabulky v Excelu). Výsledné hodnoty mi pak můžete poslat mailem do naší internetové poradny.

Co se přítomnosti cholesterolu v našem organismu týká, jsou potraviny zdrojem daleko méně podstatným, než se obecně traduje: průměrný člověk pouze 25 % cholesterolu přijímá v potravě, zbylých 75 % si vytváříme sami v sobě = především v játrech a nezávisle na tom co jíme!!!

Cholesterol je totiž základní stavební složkou všech buněčných membrán a bez něj bychom prostě nemohli existovat – proto jej organismus musí umět vyrobit, i kdyby se člověk živil třeba jen absolutně bez-tučnou potravou = třeba jen zeleninou a obilninami!!! Je stále zřejmější, že zvýšená hladina cholesterolu v krevním oběhu je pro tělo totéž co obvazy ve válečném lazaretu = tělo se stále připravuje na nějaký útok, protože takové informace dostává z mozku vlivem stresujícího životního stylu.

Snažit se reagovat na jeho zvýšenou hladinu podáváním chemických toxických „léků“ v celkovém součtu jen nepatrně snižuje riziko obávaných cévních příhod, zato však daleko významněji zvyšuje rizika nemocí způsobených toxickým účinkem těchto chemikálií. Jsou to především masivně nasazované statiny, které můžete svému lékaři statečně odmítnout, protože nejde o žádné léky, které by měly prospět Vašemu zdraví, ale naopak jde o zdraví nebezpečné toxické chemikálie.

Když Vám například lékař při léčbě statiny konstatuje z kontrolních vyšetření, že „máte trochu zvýšené jaterní testy“, ve skutečnosti tím oznamuje: „Umírají Vám játra.“ Zvýšené jaterní testy opravdu znamenají, že ve zvýšené míře umírají jaterní buňky a z jejich mrtvých těl se do krve uvolňuji enzymy, které se za normálních okolností vyskytují jen uvnitř živé a zdravé jaterní buňky. Přítomnost enzymů z mrtvých jaterních buněk je pak laboratoří vyhodnocena jako „zvýšení jaterních testů“.

Jen na okraj – ke zvýšení těchto varovných hodnot často dochází i v důsledku užívání hormonální antikoncepce…

Další informace o nesmyslné chemické „léčbě“ zvýšeného cholesterolu najdete například v těchto článcích:

Kromě samotné péče o přiměřenou zásaditost organismu je daleko rozumnější užívat při zvýšené hladině cholesterolu takové přírodní látky, jejichž komplexní účinky jsou současně spojené s celkovou podporou regeneračních mechanismů organismu.

Snižovaní hladiny cholesterolu či hodnot hypertenze tyto přírodní látky zvládají v rámci svých komplexních regeneračních a detoxikačních účinků, pokud se berou dlouhodobě. O takovýchto regeneračních a detoxikačních účincích se při podávání oficiálních syntetických „léků“ nedá hovořit ani náhodou. Zcela naopak – pokud při užívání syntetických léků na snižování cholesterolu vznikají nějaké jiné zdravotní potíže, v takovýchto případech tělo vlastně jen zřetelně odmítá přijmout jed, který mu ubližuje.

Klientům proto radím stále totéž: přečtěte si v příbalovém letáčku vedlejší účinky a uvědomte si při jejich čtení, že v podstatě jde o příznaky menší či větší otravy organismu. Hned Vám bude jasno, jak „užitečnou a bezpečnou“ chemickou látku do sebe vlastně dáváte. K tomu si ještě připočtěte propastné rozdíly v dávkování: syntetické „léky“ jsou většinou podávány v miligramech či jejich desítkách. Přírodní regenerační látky běžně přijímáme v denních dávkách několika gramů (tj. sto až tisícinásobně vyšších), zatímco k požití oficiálních léků v tak velkých dávkách dochází většinou jen při pokusu o sebevraždu.

Jakkoliv si výše jmenovaných (ale i jiných) přírodních produktů vážím, přesto vždy klienty upozorňuji na to, že další důležitá příčina zvýšené hladiny cholesterolu je v dlouhodobé nerovnováze neurovegetativního řídicího systému našeho organismu. Vlivem současného náročného životního stylu s obrovskou přemírou informací, které musí mozek denně vyhodnocovat, dochází k podráždění limbického mozku a ten vyhodnotí Vaši situaci jako stav ohrožení. V sebeobranné reakci mimo jiné zvýší produkci cholesterolu jater = protože cholesterol je základní stavební látka pro tvorbu buněk (konkrétně buněčných membrán). Zvýšená hladina cholesterolu je zřejmě určena k akutní sebe-léčbě organismu v případě poranění = umožnila by rychlejší regeneraci poraněných tělesných tkání. Limbický mozek bohužel není schopen rozlišit, že Vás neohrožuje divá zvěř rozsápáním, ale že se jen zrovna nad něčím zbytečně rozčilujete, nebo že se právě „jen“ díváte v televizi na velmi napínavou scénu z akčního filmu…. atd.

Pro tělo je to stále stejné: stres = riziko ohrožení = je nutno zvýšit produkci cholesterolu v játrech! Jenže předpokládané akutní poranění se většinou nekoná, zato falešný signál dostanou játra mnohokrát za den = a tak vyprodukovaný cholesterol v krvi stále jen přebývá a přebývá, až se začne usazovat v cévách se všeobecně známými účinky… = a už je co měřit a následně už je důvod k předepsání „léků“ na snížení cholesterolu. – aniž bychom tím řešili vyvolávající příčiny. Nerovnováha regulačních procesů v našem těle je navíc příčinou i desítek dalších zdravotních potíží. K tomuto tématu najdete na internetu samostatný článek Karmická medicína 9 – Nerovnováha neurovegetativního systému = příčina většiny nemocí.

Ještě jedna důležitá poznámka z praxe.
Ze zkušeností našich klientů víme, že jejich hladina cholesterolu v krvi se výrazně zlepšila, pokud přešli na bezmasé stravování, aniž by jakkoliv řešili obsah tuku v ostatních konzumovaných potravinách! Navíc je jídelníček bez masa, uzenin, ryb a vajíček (samostatně konzumovaných) jediný rozumný způsob, jak se zbavit chronického překysel-ování organismu – spolu s hlubokým pravidelným dýcháním…

K poznámce o vajíčkách „samostatně konzumovaných“ – doporučuji být trochu tolerantní k občasné přítomnosti vajíčka v kuchařských receptech, kde je často nezbytné jako „lepidlo“ držící potravinu pohromadě).

Zdroje:

  1. www.cholesterol-and-health.org.uk
  2. www.naturalnews.com/022960_medical_myths_cholesterol.html
  3. www.naturalnews.com/statin_drugs.html (Sortis popisovaný v článku je chemikálie ze skupiny staninů)