Červená fermentovaná rýže

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Řada zájemců o přírodní medicínu často používá termín “přírodní lék”. Dá se říci, že čínská červená fermentovaná rýže splňuje tento termín, jedná se opravdu o přírodní léčivou látku. V Číně (ale i dalších asijských zemích, jako je například Japonsko) je užívána po staletí pro své léčebné účinky (pod čínským názvem an-kak).

Díky působení kvasinky Monascus purpureus je červená rýže přirozeným zdrojem látek zvaných monakoliny. Hlavní účinnou složkou je přírodní látka zvaná monakolin K. Je prokázáno, že denní příjem přírodního Monakolinu K přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu (sníží se hladina triacylglycerolů a dojde ke zvýšení poměru HDL/LDL). Můžeme tedy konstatovat, že konzumace červené rýže přispívá nejen ke snižování hladiny cholesterolu v krvi, ale následně i k nižšímu výskytu nemocí srdce a cév.

Objevení účinků monakolinů bylo ostatně inspirací k vývoji syntetických léků farmaceutickými společnostmi. Monakoliny a syntetické statiny v lécích mají stejný mechanismus účinku, ostatně monakolin K je synonum chemické látky lovastatin, kterou můžeme najít v mnoha lécích, například v Medostatinu od kyperské firmy Medochemie. Fermentovaná rýže se připravuje tak, že se namáčí několikrát do destilované vody, poté se nadbytečná voda odstraní, rýže se vysterilizuje a posléze dochází k tzv. inokulaci (inokulace znamená vpravení malého množství mikroorganismů) suspenzí, která obsahuje spóry plísně Monascus purpureus. Kultivace probíhá několik dní a poté se takto upravené rýže suší a popřípadě mele.

Ovšem právě pro přírodní původ červenou fermentovanou rýži (potažmo monakoliny) není možné patentovat jako léčivou látku. Přírodní původ, bezpečnost užívání a prokázaná účinnost měly naštěstí za následek to, že zdravotní agentury Evropské unie a Evropskou komisi uznaly, že se tato látka může užívat i v doplňcích stravy.

Je třeba na závěr upozornit, že je třeba dodržovat určitou opatrnost, vzácně se může objevit i závažné poškození svalové tkáně, a toto bylo popsáno i po konzumaci červené rýže. Jedná se odborně o jev nazývaný myopatie nebo rabdomyolýza. Při rabdomyolýze dochází k poruše integrity buněčné membrány myocytů (sarkolemy) s následným vyplavením velkého množství myoglobinu do cirkulace. Jeho ukládání v ledvinných tubulech může zapříčinit rozvoj akutního renálního selhání.

Mechanismus, kterým statiny, ale také jiná hypolipidemika (fibráty, kyselina nikotinová), působí rabdomyolýzu, není zatím uspokojivě vysvětlen, předpokládá se přímé toxické působení na membránu myocytů. Myocyt (svalová buňka) je buňka, která tvoří základní tkáň svalů.

Je třeba ovšem zdůraznit, že tyto kombinace byly popsány u chemických léků obsahujících statiny, kdy došlo ke zvýšení jejich hladiny v krvi, obvykle následkem interakce s jinými léky.

Nicméně vždy je možné se poradit buď s lékařem či v naší poradně, zda užívané léky nejsou v rozporu s užíváním přírodních přípravků obsahujících extrakt z fermentované červené řepy.

Dalším problémem červené rýže je, že může obsahovat (různé produkty červené rýže se od sebe významně liší) toxin nazývaný citrinin, který může poškozovat ledviny a nekontrolovaná konzumace červené rýže může být mnohem škodlivější než užívání klasické farmakoterapie. Takže je třeba užívat produkty dostupné na ověřených českých e shopech.