Čchi kung

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Čchi-kung je velmi staré umění ozdravění a psychotréninku, které po celá staletí nebylo přístupné lidem ze Západu.Tyto metody cvičení jsou považovány za staré čínské umění, které nám pomáhá zbavit se nemocí, prodloužit život a dosáhnout duševní rovnováhy. Pojem čchi-kung se v čínském jazyce označuje pomocí dvou znaků čchi a kung. Přesný překlad významů těchto slov neexistuje. Čchi je jakási substance či energie, která existuje v každém bodě vesmíru, v lidech, zvířatech, přírodě apod.

Existuje čchi, kterou člověk získává z okolního prostředí (např. i potravou, dýcháním, pohybem apod.), kterou v těle shromažďuje a následně i spotřebovává. Kung je činnost, práce, kterou je potřeba vynaložit, abychom se naučili ovládat energii čchi. Čchi-kung je tedy umění využívání a ovládání energie čchi, její získávání, přeměna a ovládnutí. Do nedávné doby se čchi-kung praktikoval pouze neoficiálně v různých školách pro určité sociální vrstvy, jako např. školy klášterní, či rodinné. Velmi pomalu, po staletí docházelo k vzájemnému ovlivňování a propojení jednotlivých prvků těchto škol. Už v polovině našeho století začali vědci prozkoumávat několik základních směrů čchi-kungu, přestože tyto praktiky nadále většinou zůstaly utajeny. Výjimku tvořil lékařský směr čchi-kungu, ale pouze do určitého stupně.

I přes velmi malou informovanost se využití metod čchi kungu ukázalo natolik efektivní, že upoutávalo stále více pozornost západního vědeckého světa, což se nakonec projevilo vznikem různých vědeckou-výzkumných, léčebných i studijních center v zemích amerického kontinentu a západní Evropy. Současně vznikla celosvětová akademická společnost lékařského čchi-kungu. Na podzim roku 1998 byla svolána již 4. mezinárodní konference lékařského čchi-kungu. Hlavní význam výzkumu se přikládá studiu mozkové aktivity a měření různých fyziologických funkcí u Mistrů a cvičenců čchi-kungu ve srovnání s obyčejnými lidmi. Těmito směry se intenzivně zabývají vědci ze západní Evropy a USA. Možnosti využití působení směru označovaného jako léčebně ozdravný čchi-kung jsou obdivuhodné. Jen těžko lze najít takový typ onemocnění, u něhož by cvičení čchi-kungu nezpůsobilo zlepšení, a to jak z objektivního, tak i ze subjektivního pohledu. Za posledních 20 let se díky své efektivnosti stal čchi-kung v mnoha zemích světa velice populárním, o čemž svědčí i velké množství publikovaných knih s touto tématikou.

Většina směrů čchi-kungu v sobě zahrnuje znalosti a metodiky, které umožňují normalizaci psychosomatického stavu a široký rozvoj tvůrčích schopností – přitom si nekladou žádné ideologické ani náboženské cíle (může se jimi zabývat člověk libovolného vyznání). Často většina stylů čchi-kungu bývá již přizpůsobena evropskému životnímu stylu. Zvládnutí většiny směrů nevyžaduje zvláštní změny ve stravovacích návycích, životního způsobu ani pracovního rytmu, slouží především k ozdravění člověka. Cvičení jsou dostupná lidem různého věku, dětem i starším lidem. Díky těmto cvičením se lidé naučí eliminovat stresové situace, dosáhnout vnitřní rovnováhy, optimismu a zdraví.

Systémy čchi-kungu používají tytéž pojmy a zakládají se na stejných základech jako čínská medicína – na energetických drahách lidského těla a bioaktivních bodech na povrchu těla, na učení o životní energii čchi, která těmito drahami-meridiány proudí. Dále také na základech vzájemného působení dvou protikladných principů jin a jang a na učení o pěti prvotních elementech (voda, dřevo, oheň, země, kov). Působení čchi-kungu neprobíhá mechanickým působením na bioaktivní body jako např. u akupunktury, ale cestou přesně vymezených statických nebo dynamických pozic cviků, speciálním dýcháním, automasáží jednotlivých částí těla a také pomocí názorných představ nebo obrazotvornosti, což je souhrnně označováno jako práce vědomí.

Některé směry jsou vyučovány přímo Mistry z Číny, či instruktory vycvičenými u těchto Mistrů. Každý zájemce o cvičení čchi-kungu by se měl nejprve s daným směrem seznámit a zjistit, zda mu bude vyhovovat. Ke zlepšení zdravotního stavu dochází většinou postupně, je potřeba mít trpělivost a cvičení praktikovat dlouhodobě. Praktikování čchi-kungu má blahodárný účinek na lidský organismus, zlepšuje imunitní systém, působí jako prevence proti všem onemocněním. Zvyšuje se aktivita člověka, zlepšuje spánek, vrací se člověku víra ve vlastní síly, je účinný při léčbě alergií, astmatu, vysokého krevního tlaku, vředové choroby, srdečně-cévních onemocnění, revmatismu. Podle Číňanů je lepší nemoci předcházet, než ji léčit a to právě umožňuje praktikování čchi-kungu.

V současné době probíhají kurzy čchi-kungu v mnoha zemích světa a např. ve Švédsku pochází třetina všech zájemců z řad všeobecného zdravotnictví, kteří na kurz šli po doporučení svých pacientů. Po celém světě probíhají přednášky na různých klinikách a zdravotníkům je vysvětlován význam systému při různých onemocněních. V USA probíhají výzkumy využití léčebného systému čchi-kungu při léčení rakoviny a i v Japonsku se podařilo mnohé složité a těžké stavy vyléčit za pomocí čchi a zdravou stravou. Rostoucí zájem o čchi-kung a výsledky praktických cvičení poukazují na to, že v brzké době dojde k velkému rozvoji těchto znalostí a postupnému začlenění do léčebných systémů i západní medicíny.