Čas změny (Kam vykročíte?)

cm kameny

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Článek dává naději rozpoznat účel svého života a zapracovat na pozitivních změnách. Ve své pracovně celostní medicíny se zabývám lidskou dušičkou už řádku let. Čistíme stará traumata, pozdvihujeme svůj pohled na svět do nadhledu, učíme se nově myslet a kontrolovat své myšlení, zbavujeme se strachů a fóbií, využíváme svého dosavadního poznání proto, abychom přerušili, zastavili, změnili lidskou karmu (osud).

Můžete mi namítnout, že osud je nezměnitelný, ale já vím, že je to jako hra na šachovnici: Rozhodnete se, že rychle stáhnete figuru z pole a táhnete na jiné políčko. A souhlasíte jistě se mnou, že pak nastává zcela jiné pole možností a situací… Stáváte se jiným člověkem, obklopuje Vás nová společnost, nabýváte nových hodnot, dříve netušených! „Stačí“ vystopovat, zmapovat Vaše myšlenkové modely, určit jejich slabiny a změnit to. Přeprogramovat systém Vašich reakcí, pomoci Vám změnit postoj k sobě i k životu, přeprogramovat Vás na dobré vztahy, pevné zdraví, dlouhověkost.

Vidíte trudný osud Vašeho rodu?

I to lze změnit. Tehdy, když pochopíte význam toho zadání a plně to v sobě zužitkujete! To je u každé nemoci jiné a dokonce v každém rodě trochu jiné…! Ano, je to těžké, ale jde to! Kdysi při četbě Lazarevových knih jsem si pomyslela silné přání, že chci pomoci lidem zastavovat jejich karmu, učit se žít s vysokým stupněm pochopení – pro budoucnost, pro jejich děti, ale i pro jejich příští vývojové vtělení. Jste-li „děcka“ duchovního vývoje, budete žít krátkodobými cíli plán na sobotu… Jste-li „posunutými hledači“, záleží Vám na výše zmíněném.

A toto velké přání se mi už naplňuje, „mí“ lidé září novou kondicí, přitahují nová myšlenková pole (pro ně nová), dříve jim neznámá, jimi neobjevená.

Chápou své poslání v životě, cítí své zadání, se kterým sem přicházejí: Každá lidská bytost má Bohem (množinou a jednotou moudrosti, krásy a vší potenciality) zadané poslání, které bude dlouhou cestou ke Světlu v sobě realizovat – v řadě svých životů. Na této cestě jednou dojde k prozření a lidská duše se uvědomuje, dříve nechápavá – nyní chápe…

Dokonce těsně před každým zrozením VĚDĚLA, do čeho jde, souhlasila s tím…. A v životě jde o to, abychom ten vyvolený život žili s plným pochopením a pokud možno s RADOSTÍ!