BIOREZONANČNÍ TERAPIE – BICOM

bicom 1 e1634300933532

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Postup, který propojuje poznatky TČM a kvantové fyziky s moderními technologiemi.

FREKVENČNÍ PŘENOS

Biorezonanční terapie využívá princip, že každá naše buňka kmitá vlastní frekvencí a vytváří jedinečné měřitelné elektromagnetické vlnění. Buňky v celém těle spolu komunikují a vyměňují si informace. Vibrace cizích prvků (bakterií, toxických látek, pylů, parazitů) naruší tyto frekvence, a to vede k poruše mezibuněčné komunikace a výměny informací. Vznikají pak rozmanité zdravotní obtíže – únava, duševní poruchy, narušení funkce orgánů, nemoci. Potíže se objevují zpravidla tam, kde již nějaká slabina existuje, např. genetická.

CO JE MOŽNÉ ZMĚŘIT

Pomocí přístroje Bicom, který tyto frekvence snímá, lze zjistit, kde došlo k energetickému postižení a disharmonii odpovídajícího elementu a jemu podřazených orgánů, i jaké zátěže ho způsobily. Ukáže se, zda je daná orgánová soustava již postižena, nebo jestli se jedná zatím pouze o energetické oslabení. Též nemusí být postižený vytestovaný orgán, ale pouze ležet na příslušné dráze – například bolesti kyčlí při přetížení žlučníku, nerozhodnosti či potlačovaném hněvu, nebo souvislost mezi stavem jater a očí. S pomocí Bicomu se též dají vytipovat vhodné Energy produkty. Uvedu jeden příklad za všechny: Přišel muž (56 let) s degenerativním onemocněním sítnice. Opakovaně byla řešena blokáda elementu Dřeva, po vytestování přidán Regalen a Celitin. Po několika sezeních konstatoval zlepšení ostrosti zraku, nález zlepšen i u oční lékařky.

JAK TO PROBÍHÁ?

Terapie je individualizovaná, používají se klientovy nasnímané vzorky – z flexibilních elektrod rozmístěných po těle a biologických vzorků, nejčastěji slin. Přístroj sám umí vyhodnotit patologické frekvence, ty odruší, harmonickou část klientova pole naopak umí zesílit a vrátit zpět. Nedílnou součástí sezení je zjištění blokád způsobených například jizvami, záněty, v pohybovém aparátu (páteři), hlubokým emočním zraněním… A práce s nimi, aby energie v těle mohla plynule proudit, a nastartovaly se tak autoregulační ozdravné procesy. Rolí terapeuta je správná interpretace nalezených výsledků, výběr vhodných programů pro klienta. K tomu slouží práce s biotensorem v magnetickém poli, které je okolo přístroje, eventuálně elektroakupunkturní měření. Vhodnost programu nebo přítomnost blokády či intolerance potraviny lze určit i kineziologickým svalovým testem. Ve své praxi při prvním ošetření provádím testování tolerance potravin (možno přinést vlastní vzorek), screening základních zátěží (alergické, virové, bakteriální, parazitární, geopatické). Je třeba též spustit aktivaci detoxikačních orgánů a pomocí speciálního programu nastartovat autoregulační procesy. Na konci pak společně s klientem provedeme rozbor výsledků, návrh dalšího postupu včetně opatření, při kterých je nutná jeho spolupráce (úprava stravy a celkové životosprávy, ev. práce s traumaty atd.). U chronických potíží je zpravidla třeba 5–6 sezení, ale už poprvé každý „něco“ pociťuje. Je důležité vědět, že tělo často svá tajemství rozkrývá postupně, tak, jak se postupně odstraňují blokády.

MUDr. ZUZANA BAUMANNOVÁ

zdroj: www.energy.cz