Aktivita telomerázy a ašvagandy – klíč k zachování mládí a zdraví

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vždycky se rád dovídám, jak můžeme našemu zdraví prospět pomocí zdrojů, které nám nabízí příroda. Určitou nápovědou jsou lidové tradiční recepty nebo způsoby léčení v dobách, kdy ještě nekvetl farmaceutický průmysl a kdy si lidé chodili pro květy do přírody. Připravovali si z nich výtažky, čaje, prášky, masti a zjišťovali, že jim tyto prostředky tiší bolesti a pomáhají od zánětů a jiných neduhů.

Ověřené principy přírody

Na druhé straně jsem rád, když si tradiční recepty mohu ověřit a mohu si přečíst různé vědecké studie, které zkoumají účinek bylin a logicky vysvětlují, jak fungují. Vědci chodí pro své moudrosti do přírody, studují mechanizmy, jak to má příroda zařízeno, a snaží se je napodobit, aby vyrobili účinný lék. Ovšem snaha o nalezení účinné látky a její výrobu syntetickým způsobem s cílem dosáhnout maximálního účinku se nemusí vždy setkat s dobrou léčebnou odezvou. Tělo prostě takovou látku nepřijímá, není pro něj přirozená.

Proč je příroda silnější než syntetika z laboratoře?

Aby mohla bylinka účinkovat, byla pro tělo přijatelná, potřebuje být v komplexu fytochemikálií se širokou škálou účinků na lidské tělo. Potřebuje mít i ten tzv. balast, kterého se někteří výrobci snaží zbavit, oddělit jej od účinné látky a účinnou látku koncentrovat. Tento fakt je v dnešní době trendem, a proto se studují tzv. super-potraviny, které splňují zmíněný požadavek o koplexu fytochemikálií.

Dnes jsem si vybral bylinu, jež nese různé názvy, jako ashwagandha – withania somnifera  – vitánie spavá/vitánie snodárná – indický ženšen – zimní třešeň.

Ashwagandha

Ashwagandha je jednou z mála bylin na světě s takovou komplexní kombinací. Protože ashwaganda působí na systémové úrovni, má více než 20 odlišných účinků, které jsou popsány v učebnicích bylinné medicíny. Ve starých spisech, týkajících se Mezopotámie, je popisována jako životodárná bylina, která byla přidávána do nápojů lásky. I dnes ji používají manažeři při úzkostech, stresech, tam, kde bychom dnes použili diazepam.

Zpomaluje stárnutí?

Zaujal mne také účinek proti stárnutí. To je totiž pojem, který se často používá. Existuje mnoho teorií, vysvětlujících proces stárnutí, a jsou navrhovány postupy, jak stárnutí zpomalit. V badatelských studiích se diskutuje o tom, že tento proces dokáže aktivovat enzym telomeráza, která je klíčem k zachování mládí i zdraví.

V hlavní roli telomerázy

Telomeráza, také zvaná telomerová terminální transferáza, je enzym tvořený bílkovinou a podjednotkami RNA, které dokážou prodloužit délku chromozomu přidáváním sekvencí TTAGGG na konce existujícího chromozomu. Telomeráza se nachází v plodových tkáních, pohlavních buňkách a také buňkách nádorových.

Struktury buňky

Buněčné jádro obsahuje chromozomy. Jsou to v podstatě genetické informace a dostáváme je od svých rodičů. Jsou bází adeninu (A), guaninu (G), cytozinu (C) a thyminu (T). Tyto báze se spojují v páry a utvářejí tak podle počtu pravděpodobnosti naši jedinečnou sekvenci. Formují také další seskupování genů a dávají instrukce, jak se mají utvářet buňky v organizmu.

V průběhu života organizmus své buňky obnovuje procesem známým jako mitóza; při ní se mateřská buňka rozdělí na dvě buňky dceřiné. Během mitózy kopírují buňky své genetické informace, aby je mohly předat dceřiným buňkám. Chromozom má na svých „ramenech“ speciální ochrannou „čepičku“ zvanou telomer, která je řízena přítomností enzymu telomerázy. Tímto způsobem si buňka zajišťuje, aby byla informace úspěšně předána z jedné generace na druhou.

Účinky ashwagandy, o kterých píše věda, ale my bychom neměli

Studie Raguraman, V., & Subramaniam, J. R. 2016. Advances in Bioscience and Biotechnology, č. 7, zv. 04, s. 199. se soustředila na to, zda extrakt z kořene withanie somnifera působí na aktivitu telomerázy v lidské buněčné linii HeLa.

Výsledky: V testu TRA, který se používá v molekulární genetice a využívá enzym kyselou fosfatázu, která je odolná vůči tartrátu a je základní bílkovinou vázající železo přítomné v cytoplazmatických granulích buněk, vědci pozorovali, že ashwagandha zvýšila aktivitu telomerázy s nejvyšším posílením na úrovni ~45 % při koncentraci 10 – 50 μg, a vyslovili tak domněnku, že výtažek z kořenu ashwagandhy má potenciální účinky proti stárnutí.

V jiné studii, prováděné kolektivem Kumar, R., Gupta, K., Saharia, K., Pradhan, D., & Subramaniam, J. R. 2013. Annals of neurosciences, č. 20, zv. 1, s. 13., použili ke zkoumání vlivu ashwagandhy červa caenorhabditis elegans.

Toto háďátko obecné – volně žijící, nepatogenní půdní červ z kmene hlístic – žije v půdě po celém světě a je významným modelovým organizmem, jehož výzkum započal v roce 1974. Tento druh se stal významným nástrojem molekulární a vývojové biologie. Je to první mnohobuněčný organizmus, u něhož byl popsán kompletní genom. Poprvé u tohoto druhu byl také prezentován fenomén RNA interference. Tito tvorové dokázali přežít havárii raketoplánu Columbia.

Byla testována mutantní forma tohoto červa s lidským nikotinovým acetylcholinovým receptorem, nAchR, ekvivalentem α7, ar-16: Prokázalo se asi 20% prodloužení života při podávání jmenovaného přípravku. Závěr studie vyzněl v tom smyslu, že ashwagandha prodlužuje život háďátka obecného.

V praxi se však musíme řídit směrnicemi schválených zdravotních tvrzení dle platných nařízení EU. A podle nich lze o účincích ashwagandhy napsat jen toto:

  • duševní a kognitivní činnost
  • duševní zdraví a relaxace
  • normální činnost kardiovaskulárního systému
  • koncentrace a únava…