Zapni mozek a mysli přitom na omega mastné kyseliny

mozek a omega mastne kyseliny

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Mozkové dozrávání 

Podle kognitivní neuroložky Caroline Leafové roste mozek 18 let, „dozrává“ ale po celý život. Zatímco každý orgán v těle byl v okamžiku narození plně zformován a roste zároveň s tělem, mozek ve skutečnosti potřebuje k růstu plných osmnáct let. A když je plně zformovaný, „dozrává“ a mění se až do dne smrti. To znamená, že bez ohledu na věk mozek „stále zraje“, a tak se můžete stále zdokonalovat a nemusíte ustrnout ve starém nebo nesprávném způsobu myšlení. 

  • Dr. Leafová je mimo jiné autorkou publikace Zapněte svůj mozek. Vyučuje na akademických, lékařských a neurovědeckých konferencích, v církvích a pro různé diváky po celém světě. Rozvinula svoji teorii o tom, jak myslíme, budujeme paměť a učíme se, pracovala s mnoha jedinci s traumatickým poraněním mozku, chronickou traumatickou encefalopatií, poruchami učení (ADHD), autismem, demencí a problémy duševního zdraví, jako je úzkost a deprese.  

Funkce mozku a příjem MK 

Pokud se nacházíte v takové situaci, tj. ve starém či nesprávném způsobu myšlení, pak vás může změna myšlení dovést i ke změně stravování, protože jí lze ovlivnit mnohé funkce mozku a centrální nervové soustavy. Pro její činnost jsou velmi důležité polynenasycené mastné kyseliny (omega kyseliny), zejména skupiny omega-3 a omega-6. Kyseliny omega-3 mají neuroprotektivní efekt (ochraňují nervový systém), dále protizánětlivý, představují sloučeninu, která se účastní chemické reakce, při níž vzniká neurotransmiter, tedy přenašeč vzruchů. Některé omega kyseliny působí též jako antioxidancia. Na druhou stranu omega-6 kyseliny jsou prozánětlivé. Patologicky se může projevit jak nedostatek omega-3, tak i změna poměru omega-3: omega-6. Velmi významnou roli pro činnost CNS hraje kyselina dokosahexaenová (DHA). Omega kyseliny jsou důležité pro „zrání mozku“ a jejich deficit se může podílet na rozvoji mnohých poruch.  

Víme dobře, proč nám rodiče a prarodiče v dětství nabízeli po lžících rybí tuk, a my jsme se na to nelibě tvářili. V něm jsou totiž přínosné nenasycené omega-3 kyseliny, které hrají zásadní roli při stavbě mozku a podílejí se na celé řadě funkcí nervové soustavy. Ovlivňují produkci již uvedených neurotransmiterů (serotoninu, acetylcholinu, dopaminu), fluiditu = propustnost buněčných (nervových) membrán, regulují enzymatickou aktivitu a expresi genů, proces, v jehož průběhu je genetická informace uložená v genu (DNA) převedena (nejčastěji) do struktury bílkoviny… Jsou tedy spojeny s mentálními funkcemi (depresemi, schizofrenií, maniodepresivní psychózou, násilím, agresí, hyperaktivitou a neurodegenerativními nemocemi (Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou). Společným rysem u těchto nemocí jsou snížené hladiny kyseliny eikosapentaenové (EPA) a výše uvedené kyseliny dokosahexaenové (DHA), a to může podpořit rozvoj onemocnění…  

Neurotransmitery 

Je třeba zvýraznit pojem „neurotransmiter“. Je to chemický „posel“, jenž nese, posiluje a moduluje signály mezi nervovými buňkami – neurony a ostatními buňkami těla… Neurotransmitery hrají důležitou roli v každodenním životě člověka. Vědci již identifikovali více než 100 chemických poslů. Podstatou je přenos signálů a aktivita membránových bílkovin. Zmíněné kyseliny ovlivňují produkci, uvolňování a příjem neurotransmiterů a činnost membránových receptorů, což souvisí s uvedeným přenosem neurotransmiterů, a DHA zesiluje komunikaci mezi neurony. Např. v oční sítnici je nejvyšší koncentrace DHA v těle. DHA je zde klíčová pro přenos signálů na dráze fotoreceptorů k mozku.  

Co podporuje nedostatek omega-3 MK 

Nedostatek omega-3 mastných kyselin v membránách může mít příčinu v nedostatečném přísunu z potravy, biochemické dysfunkci nebo oxidaci mastných kyselin, také v součinnosti působení dalších civilizačních faktorů: kouření, pobytu ve smogu, metabolických poruch apod. Na toto téma byly provedeny studie a jejich výsledky podporují vztah omega-3 mastných kyselin k fungování mozku v souvislosti s životním stylem, stravovacími zvyklostmi, genetikou, schopností absorbovat živiny a dalšími. Naštěstí již lze použít následující jednoduchý krevní test.  

Test na omega-3 index 

Omega-3 index určuje množství (hladinu) omega 3 (EPA a DHA) v porovnání s ostatními mastnými kyselinami nalezenými v krvi a měl by být nad 8 % z celkové hodnoty mastných kyselin. Cílem je dosáhnout optimálního indexu 8-12 %. 

Omega-3 základem 

Omega-3 (EPA a DHA) jsou základními stavebními prvky buněčných membrán, a pokud jejich hladina klesne pod 4 %, může mít tělo problém s udržováním normálního vývoje buněk a tkání. Omega 3 (EPA) je nejvíce koncentrovaná v krvi, svalech a tkáních, je obsažena hlavně v mozkových buňkách, spermatu a očích.  

Upozornění 

Studie zdůrazňuje, že je třeba, aby se měřily hladiny omega-3 na začátku a na konci sledování, aby bylo vidět, která úroveň omega-3 je spojena s nejlepšími výsledky 

Deprese jsou méně časté v zemích s vysokou spotřebou ryb (Japonsko, Korea, Island) a vyskytují se s vysokou frekvencí např. v USA, Kanadě, Německu. Omega kyseliny jsou důležitým doplňkem terapie poruch uvedených v článku, mají podstatný preventivní význam. 

MUDr. P. Šácha