Vnější příčiny nemocí z pohledu TCM a alergická onemocnění

Faktory popsané níže, jsou nazývány „Vítězné nadměrné klimatické faktory“, neboť za normálních okolností počasí nemá patologický efekt na organismus. Toto přichází v úvahu pouze při nadměrném či dlouhodobém či neočekávaném (např. prudkém ochlazení v létě) působení klimatických faktorů nebo při oslabení obranné energie těla WEI QI. Každá nemoc je totiž boj mezi správnou energií ZHONG QI a mezi škodlivou energií XIE QI a záleží na tom, která převládne. Kupř. pokud pacient má bolesti v krku, kýchání, odpor k chladu, lehké pocení, zánět mandlí, žízeň a rychlý a povrchový puls, tak toto jsou jasné příznaky pro tzv. Zevní horký vít a netřeba zjišťovat, zda-li předtím pacient byl vystaven horkému větru.

Konstituce pacienta však určuje typ nemoci, kupř. pacient s konstitucí horka bude při napadení zevním větrem mít příznaky horkého větru, naopak pacient s konstitucí nedostatečného YANG bude při napadení zevním větrem mít příznaky chladného větru apod. Také v praxi je horký vítr a chladný vítr nejčastější zevní příčinou onemocnění. Všechny klimatické faktory vstupují do tíla cestou nosu, úst a kůže.

V dnešní době se objevuje nová nemoc „z klimatizace“. Air-condition (klimatizace) působí jako zevní vítr a člověk přicházející z horka do klimatizované místnosti, je tímto větrem snadno napaden, neboť v horkém prostředí se potí, jeho póry jsou otevřeny a povrch těla je mnohem zranitelnější pro vstup vnější patologické škodliviny.


Každý klimatický faktor se chová v organismu podobně jako v přírodě: vítr se rychle a náhle mění, chlad stahuje a zapříčiňuje bolesti a vodní výtoky, vlhko postupně vzlíná a projevuje se hustými lepkavými výtoky, sucho vysušuje tělesné tekutiny, horko a oheň stoupá a projevuje se pocity horka, žízní a duševního neklidu.

6 klimatických faktorů odpovídá za vnější příčiny:

 • vítr
 • chlad
 • horko
 • vlhko
 • sucho
 • oheň

Vítr:
Vítr je „nositelem 1000 nemocí, je hrotem oštěpu“, snadno vniká do těla. Je YANG v přírodě a zraňuje YIN a krev. Příznaky jsou stejné jako v přírodě: nastupuje náhle a mění se rychle, přemísťuje se pružně, fouká přerušovaně a pohybuje korunkami stromů.

To v praxi znamená:

 • náhlý nástup
 • rychlé změny příznaků
 • příznaky se přemisťují
 • napadá horní část těla
 • napadá nejdříve kůži
 • napadá nejdříve plíce
 • způsobuje svědění
 • způsobuje křeče, třesy, ale i ztuhnutí a ochrnutí (pouze vnitřní vítr)

Příznaky zevního větru (obecně):

 • odpor k chladu či větru
 • kýchání, kašel
 • rýma
 • event. horečka
 • ztuhnutí a bolesti šíje
 • svědění v krku
 • pocení ano či ne (závisí, zda-li převládá vítr či chlad nebo stavu nedostatku či nadbytku WEI QI)
 • povrchový puls

Chladný vítr:
Odpor k chladu, třesavka, kýchání, kašel, vodová řídká rýma, není horečka či jen slabá, silné ztuhnutí a bolesti šíje, není pocení, není žízeň.

Horký vítr:
Odpor k chladu díky zablokované WEI QI ve svalech – třesavka, kýchání, kašel, rýma s lehce žlutým výtokem, horečka (boj mezi škodlivinou a správnou energií), ztuhnutí a bolesti šíje, lehké pocení, svědivé hrdlo, bolesti v krku, oteklé krční mandle, žízeň.

Vnitřní vítr:
Je vždy vnitřního původu a je spojen s játry.
Příznaky: třes, tiky, motolice a těžké závratě, pocit necitlivosti (mravenčení), v těžších případech se objevují křeče, záchvaty bezvědomí (epilepsie), obloukovité prohnutí těla, (febrilní křeče u dětí), ochrnutí poloviny těla a zkřivení úst (mozkové mrtvice).

3 možnosti vzniku vnitřního větru:

 • Nadměrné horko v pozdních stádiích horečnatých nemocí, které se dostává do krve a plodí vítr podobně jako při velkém lesním požáru vzniká v konečném stádiu vítr.
  Příznaky: vysoká horečka, zmatení, bezvědomí a obloukovité prohnutí těla (meningitis a febrilní křeče)
 • YANG jater po delším působení umožňuje vznik vnitřního větru.
  Příznaky: těžké závratě a motolice, bolesti hlavy, podrážděnost
 • Nedostatečnost krve jater plodí vnitřní vítr
  Příznaky: pocit necitlivosti a mravenčení, závratě, rozmazané vidění, tiky, lehký třes

Chlad:
Chlad je YIN a zraňuje YANG. Zevní chlad napadá tělo nejčastěji spolu s větrem jako chladný vítr (viz. Výše). Muže pronikat do těla, kde blokuje meridiány a způsobuje bolesti kloubů (ostré a fixní), třesavku, stažení šlach a ztuhnutí. Charakteristické jsou bílé čiré chladné výtoky (z nosu, z pochvy, vodnatá stolice, světlá moč).

Vnitřní chlad nepochází z vnějšku, ale vzniká z nedostatečnosti YANG ledvin, plic nebo sleziny.
Příznaky obecně: třesavka, tupé bolesti, studené končetiny, touha na teplé nápoje, není žízeň, bledý obličej
Jazyk: tenký, bílý povlak
Puls: hluboký, slabý, pomalý

Horko:

Horko je YANG a zraňuje YIN.

Příznaky: odpor k horku, pocení, bolesti hlavy, močení malé porce tmavé moče, suché rty, žízeň, v těžších případech až duševní neklid, potíže s mluvením až koma.
Jazyk: červený, po stranách a na špičce
Puls: rychlý


Vlhko:

Vlhko je YIN a zraňuje YANG. Typické pro vlhko je lepkavost, ušpiněnost a tíže. Zevní vlhko vniká do těla díky vlhkému oblečení (plavky), brouzdání se ve vodě, práci ve vlhku či bydlení ve vlhkém prostředí.

Příznaky obecně (záleží od horké či chladné konstituce): pocit těžkého těla či hlavy, nechutenství, pocit tlaku na hrudi či v nad břišku, lepkavý pocit v ústech, obtížné močení, bílý lepkavý vaginální výtok.
Jazyk: lepkavý povlak
Puls: rychlý
Klouby: tupé bolesti, oteklé klouby
Kůže: hustý, špinavý a páchnoucí výtok z ekzémů

Vnitřní vlhko:
Vzniká nedostatečností sleziny, někdy i ledvin.
Má stejné příznaky jako zevní, pouze jeho nástup je pozvolnější.

Sucho:

Sucho je YANG a zraňuje YIN nebo krev. Pochází ze suchého počasí či ústředního topení.

Příznaky: suché hrdlo, suché rty, suchý jazyk, suchá ústa, suchá kůže, suchá stolice, slabé močení

Vnitřní sucho:
Pochází z nedostatečnosti YIN žaludku či ledvin. Žaludek produkuje tělesné tekutiny a pokud je jeho funkce omezena (nepravidelné stravování, jedení v noci, rychlé jedení či ihned po jídle návrat do práce), vzniká vnitřní sucho.

Příznaky: suché hrdlo a ústa
Jazyk: suchý, evnet. Lehce rozpraskaný, ale není červený

Oheň:

Oheň je extrémní formou horka a vzniká buď přeměnou zevních patologických činitelu nebo z vnitřku. Rozdíl mezi horkem a ohněm spočívá ve stupni vyjádření – příznaky ohně jsou více závažnější, více se hýbe a více vysušuje, stoupá nahoru (kupř. ústní vředy) či spaluje krevní cévky (krvácení), více napadá mysl (duševní neklid, zmatenost, nespavost, strach či duševní nemoci). Napadá srdce, játra, žaludek, ledviny, plíce a střeva.

Kupř. rozdíl mezi stoupajícím YANG jater a ohněm jater: stoupající YANG jater je výsledkem nerovnováhy mezi YIN a YANG jater, při nedostatečnosti jaterního YIN či jaterní krve stoupá neukotvený YANG nahoru a projevuje se závratěmi, bolestmi hlavy, suchým hrdlem, podrážděností a nikdy červeným obličejem.
V případě nadměrného ohně v játrech se k těmto příznakům přidávají další jako je silná žízeň, hořko v ústech, močení malé porce tmavé moče, suchá stolice.
Oheň může být buď z nadbytku či z nedostatku.
Příznaky ohně z nadbytku: vysoká horečka, červené tváře a oči, suchá ústa, hořko v ústech, zácpa, močení malé porce tmavé moče, žízeň, duševní zmatenost, event. krvácení či tmavé skvrny pod kůží.

Jazyk: červený se žlutým povlakem
Puls: plný a rychlý

Příznaky ohně z nedostatku YIN: noční pocení, pocit horka na hrudi, dlaních a ploskách, červená líčka, suchá ústa, odpolední horečka
Jazyk: červený, rozpraskaný
Puls: povrchový, prázdný a rychlý

Pro návrat organismu do rovnováhy doporučujeme cordyceps, nebo-li císařská houba. Patří mezi houby v Tradiční čínské medicíně, která má jedinečnou schopnost doplnit esenci ledvin Jing, vhodně posiluje Yang a Yin ledvin. Ovšem esence Jing ledvin je jednou z nejdůležitějších esencí lidského organismu, odpovídající za stav těla, ducha, mysli.

 

 

Zpět nahoru