Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

vitalni houby medicinalni

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jak často se cítíte pod tlakem? Neklidní, roztěkaní a nesoustředění? Přidávají se k tomu i potíže se spánkem? A přemýšleli jste, co za tím stojí? Jaké varovné signály jste opomíjeli, že jste své tělo dovedli až sem?

Přemíra podnětů, hektický život a moc stresu nás jednoduše přetěžují a my si neumíme nebo nechceme dopřát potřebný odpočinek. A to vše se podepisuje na našem fyzickém, ale i psychickém zdraví.

Je to i váš případ? Není na čase se zastavit a popřemýšlet, čím byste mohly svoji psychiku zklidnit, odlehčit ji a začít o ni náležitě pečovat? Naším tipem jsou vitální houby. Znáte je?

Vitální houby ovlivňují psychiku i imunitu

Už i moderní vědecké výzkumy potvrzují, že vitální houby mají zásadní a pozitivní vliv na naši imunitu. Dělají to prostřednictvím bioaktivních látek, jako jsou polysacharidy, beta-glukany, terpeny, enzymy, vitamíny apod. Zjednodušeně řečeno – tyto účinné látky se naváží na receptory imunitních buněk a zaktivizují je. Mechanismů, jak houby ovlivňují náš organismus, je však mnohem více, a mnohé z nich moderní věda ještě neobjevila.

O vitálních houbách se všeobecně mluví hlavně ve spojení s dobrou imunitou, ale už málokdo tuší, že dokáží pozitivním způsobem působit i na naši psychiku, a to hned několika mechanismy.

Cordyceps, Reishi, Coriolus, Maitake, Pornatka či Hericium, všechny tyto houby jsou schopné ovlivňovat a harmonizovat naši psychiku.

Imunita pohledem tradiční čínské medicíny

Výraz Mian Yi odpovídá tomu, co my chápeme pod slovem imunita. Mian je „vyhýbat se“ a Yi „infekční onemocnění nebo mor“. Nicméně toto je výraz nový a objevil se poprvé v knize Receptury k ochraně před morem až v 18. století.

Staří čínští lékaři výraz pro imunitu, tak jak ji chápeme my, neměli, ale neznamená to, že imunitu neřešili. Jen k ní přistupovali jinak, než k ní přistupujeme dnes.

Obranná a vyživující energie Qi

Staří čínští lékaři v souvislosti s obrannými mechanismy a imunito zmiňují pojmy jako energie Qi, energie Wei Qi a Yian Qi.

Energie Qi proudí v našem těle a vykonává v něm různé funkce. Proudí v akupunkturních drahách neboli meridiánech, stejně jako krev proudí v našich cévách. Podle toho, jakou funkci Qi vykonává, ji označujeme jako obrannou – Wei Qi. Ta proudí během dne na povrchu těla a chrání nás před vpádem vnějších patogenů. A to nejen fyzických patogenů, kterým staří Číňané říkaly chladný či horký vítr, a my jim říkáme viry, bakterie, chlamydie apod., ale i patogenům mentálním či psychickým. Pokud má člověk silnou Wei Qi, bude i psychicky odolný.

Druhou je vyživující energie – Ying Qi. Ta proudí uvnitř organismu a vyživuje ho. Tvoří pár s Wei Qi a jedna bez druhé nemohou existovat. Výživa souvisí i s naší odolností. Pokud nejsme dostatečně vyživení, patogen do nás snadněji pronikne. A je jedno, zda se jedná o patogen fyzický či psychický.

psychika a fyzicke zdravi

Moderní doba přináší psychosomatické obtíže

Svět kolem nás se neustále mění a vypadá to, že čím dál rychleji. Každý den jsme zavaleni spoustou nových informací, technologie se zdokonalují neskutečným tempem, za chvíli si budeme povídat s umělou inteligencí, máme čím dál více práce, nemáme čas na rodinu a už vůbec ne sami na sebe.

A to vše zvyšuje naši psychickou zátěž. Ta se při dlouhodobém působení projevuje různými fyzickými i psychickými obtížemi: bušením srdce, bolestmi hlavy, bolestmi na hrudi, oslabenou obranyschopností, únavovými stavy, poruchami spánku, zažívací obtíže, narušení libida nebo problémy s menstruací. Nebo depresemi a úzkostí. Tyto příznaky jsou vlastně obrannou reakcí těla, které se tímto způsobem snaží s nezvyklou a zatěžující situací vypořádat.

Častý či dlouhodobý stres pak může vyvolat celou řadu dalších nemocí. I těch nejzávažnějších. Problémem je, že náš organismus na to není připravený. Evolučně se vyvíjíme výrazně pomaleji, než se dnes zintenzivňují stresové situace.

Člověk ve středověku takovou každodenní stresovou nálož prostě neměl. Nedávno jsem o tom mluvil se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou. Občas se krajem prohnala armáda, občas se vyskytl mor, ale to, co prožíváme dnes, lidé dříve nezažívali.

Vitální houby podporují naši psychickou odolnost

Vitální houby jako je Cordyceps, Reishi či Hericium, dokáží posilovat naši obrannou energii Wei Qi a zároveň vyživující energii Ying Qi. Tím podporují i naši psychickou odolnost, psychickou pohodu, schopnost odolávat stresovým situacím a schopnost rychleji se adaptovat na neustále se měnící vnější podmínky.

Schopnost vitálních hub posilovat naši obranu a zároveň výživu je důležitá například u léčby onkologických onemocnění, kdy se houby dávají souběžně s konvenční léčbou jako je chemo či radioterapie. Houby zesilují schopnost organismu bojovat s nádorem, což je otázka obranné Wei Qi, a zároveň posilují výživu a vitalitu člověka, aby konvenční léčbu zvládl, což je otázka vyživující Ying Qi.

Učení o pěti duších

Čínská medicína učí, že v pěti hlavních orgánech našeho organismu sídlí pět duší. Každá má trochu jiné funkce:

  • Duše Yi sídlí ve Slezině a souvisí s přemýšlením a přemítáním,
  • Duše Zhi sídlí v Ledvinách a souvisí s odhodláním a naší vůlí,
  • Duše Po sídlí v Plicích a je to takové „zvíře“ v nás. Je zodpovědná za procesy, které neovládáme vůlí,
  • Duše Hun sídlí v Játrech a je zodpovědná za naše plány a kreativitu.
  • Duše Shen – generál našeho těla

Nejdříve se něco povíme o duši Shen, která sídlí v našem Srdci. Můžeme ji přirovnat k císaři, který ovládá duše ostatních orgánů. Pro lepší představivost ji můžeme popsat slovy: naše myšlení, vědomí, uvědomění si vlastní identity, schopnost vhledu do vlastního nitra, paměť, prostě celá psychika. Souvisí tedy s emocemi, spánkem, inteligencí, a moudrostí. Vedle toho je Shen zodpovědná i za sluch, zrak, hmat, chuť a čich.

Duše Shen a naše psychická pohoda

Pro naši psychickou pohodu, je důležité, aby se duše Shen „držela v Srdci“ a neulítávala. Pokud se duše Shen nedrží v Srdci, jsme neukotvení, nesoustředění, trpíme depresemi a úzkostmi, máme problémy se spánkem.

Zde existují dvě hlavní příčiny, které zneklidňují duši Shen, a tím omezují naši psychickou pohodu a snižují psychickou odolnost.

První případ je, že v Srdci je málo krve. Duše Shen nemá kam ulehnout a nedokáže se ukotvit.

V druhém případě je v Srdci nějaký oheň (často z nadměrných či potlačovaných emocí) a ten nedovolí duši Shen ukotvit se. Pak jsme podráždění, neklidní či příliš agitovaní.

A když zde zmiňujeme vitální houby, tak právě ty mají tu geniální schopnost, že dokáží ukotvit duši Shen zpátky do Srdce a tím zharmonizovat naši psychiku, vytvořit psychickou pohodu a zlepšit psychickou odolnost, tzv. An Shen účinek. Které to jsou?

1: Cordyceps podporuje psychickou odolnost

Cordyceps sinensis má z vitálních hub největší schopnost dobíjet energie. Razantně posiluje obrannou Wei Qi, čímž zlepšuje nejen naši obranyschopnost, ale i psychickou odolnost. Lidé, kteří užívají Cordyceps, dokáží lépe odolávat stresu a nadměrné zátěži.

Cordyceps je vhodný pro lidi depresivní, kteří jsou spíše zimomřiví a vyčerpaní, kteří potřebují dodat energii (hlavně Yangovou energii). Díky tropismu k Ledvinám je Cordyceps vhodný i pro lidi trpící strachem, úzkostmi a různými fobiemi, dále pro lidi, kteří trpí nedostatkem vůle, protože v Ledvinách sídlí duše Zhi, která je zodpovědná za naši vůli.

S Ledvinami souvisí úzce i naše sebedůvěra. Silné Ledviny dokáží kontrolovat i Srdce, aby příliš nevzplanulo, což se na psychice také vždy projeví.

Cordyceps je velmi účinný u únavového syndromu a stavu vyhoření, při ztrátě elánu a schopnosti přirozeně se radovat. Díky schopnosti Cordycepsu vyživovat Yin Plic má smysl použít ho i u stavů žalu, smutku, sklíčenosti, lítosti, sebelítosti, pocitů zklamání, studu, pocitů viny.

2: Reishi univerzální houba pro zdraví

Reishi neboli Ganoderma lucidum posiluje jak obrannou Wei Qi, tak vyživující Ying Qi. Reishi má tropismus k Srdci a má výrazný An Shen účinek, harmonizuje tedy duši Shen. Dokáže vyživovat krev a Yin Srdce, duše Shen má pak kam v klidu „ulehnout“.

Nedostatek krve/Yin se projevuje jako duševní neklid, labilita, lekavost, zapomnětlivost, snadné rozrušení se, pocity nejistoty, nadměrné snění.

Reishi je houba chuťově velmi hořká, ale právě díky tomu má sílu pročišťovat horkost v Srdci, která zde vznikla z emocí nebo se sem přesunula z Žaludku či Jater. Horkost se projevuje excitací, neklidem, nesoustředěností, snadným emočním vzplanutím či nespavostí.

Reishi je velmi účinná u nejrůznějších emočních nerovnováh: úzkostí, depresí, strachů, nespavosti, nervozity apod. Reishi je zároveň výborný adaptogen a pomáhá nám snadněji se přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám.

3: Hericium

Hericium erinaceus neboli korálovec ježatý je výborná vitální houba na podporu organismu u neurodegenerativních problémů (u demence, Alzheimera, Parkinsona, roztroušené sklerózy apod.). Tato onemocnění souvisejí s poklesem NGF (nervového růstového faktoru). Hericium, podle vědeckých studií, dokáže jeho produkci zvyšovat (nejlépe v kombinaci s houbou Reishi).

Hericium není tak silné v podpoře Wei Qi a Ying Qi, ale do určité míry pomáhá se stagnací Jaterní energie Qi a pomáhá tak u různých somatizací stresů, resp. u jakýchkoliv problémů zhoršujících se stresem a emocemi.

Hericium je vhodné pro lidi trpícími depresemi, s pocity napětí, lidi výbušné, podrážděné, náladové, se sníženou kreativitou, lidi rozmrzelé. A také ho milují studenti! Zvláště ve zkouškovém období, kdy jim pomáhá podporovat soustředění, schopnost učení a podporuje paměť.

hericium

Hledejte příčinu problémů

Vitální houby nám s harmonizací psychiky mohou výrazně pomoci. Ale stejně jako hledáme příčiny fyzických obtíží, určitě je třeba najít i příčiny těch psychických. Zaměřte se ve svém životě na kvalitní odpočinek a na psychohygienu.

“…moderní vzdělávání zahrnuje vzdělání o hygieně fyzického těla, nyní by se však mělo přidat i vzdělání o emoční hygieně.” (Dalajlama)

Zaměřte se na relaxaci, dostatek pohybu, pravidelný pobyt v přírodě, zklidněte své emoce, meditujte, věnujte se smysluplné práci, vyhýbejte se stresovým situacím, hledejte radost v životě, stýkejte se s lidmi, které máte rádi a kteří do vašeho života přinášejí dobrou náladu, a pomáhejte ostatním. Poznávejte sami sebe. Sebepoznání vede ke spokojenějšímu životu. Vědět, kdo jsme, je počátkem úspěchu.

Vztahy na prvním místě

A na závěr jedna zajímavost. Vědci v Americe chtěli zjistit, proč jsou někteří lidé zdraví a jiní nemocní, proč jsou šťastní a za jakých podmínek se dožívají ve zdraví vysokého věku.

Pustili se do studie, která probíhala dlouhá desetiletí a na velkém počtu lidí, a zjistili, že jedna věc je pro nás všechny naprosto zásadní, a to, jaké máme vztahy s ostatními lidmi. Vztahy s partnerem, s dětmi, s příbuznými, v práci, s přáteli a s lidmi, kterými se obklopujeme.

Myslete na to. Obklopujte se lidmi, kteří do vašeho života budou přinášet radost a inspiraci. A když budete mít chuť, tak k tomu přidejte i nějakou tu vitální houbu.

Autor: Milan Schirlo – terapeut tradiční čínské medicíny, zakladatel MycoMedica.