Umění emocí: Strach

cm strach

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Strach má velké oči, ale také velkou moc. Svírá tělo, plaší srdce, spouští celou řadu nepříjemných fyzických pochodů. O těch psychických ani nemluvě. Zatímco strach dokážeme poměrně přesně definovat, úzkost nás přepadá náhle a my nedokážeme odhalit, co je jejím spouštěčem.

Úzkost a strach

Oba tyto pocity patologicky působí na okruh ledvin, potažmo na celý organismus. Vypočítávat všechny druhy strachů (úzkostí, obav, fobií) je nemožné.

K nejčastějším patří:

  • strach z vody, letadla, zubaře, pavouků, hadů, hlodavců
  • strach z opuštění partnerem, strach ze selhání, strach z lidí, z davu, z uzavřených prostor
  • strach z nemocí, ze smrti

Emoce strachu a úzkosti nejčastěji postihují perfekcionisty, kteří lpí na tom, aby vše bylo dokonalé, a děsí se toho, že tento stav nedokážou udržet. Dále osoby pověrčivé, které si rády v mysli vytvářejí černé scénáře, a osoby příliš zásadové.

Ustrašeného a úzkostlivého člověka nejčastěji prozradí tyto věty:

  • To se nesmí. To je nebezpečné. To nemůžu.
  • Jeďte pomalu. Buďte opatrní.
  • Bojím se. Něco se stane. Co když…?

Ke strachu patří také celá řada typických snů, například:

  • sny o vodě, rybách
  • sny o neschopnosti pohnout se z místa, otevřít oči, křičet
  • sny o ledu, zimě, chladu
  • sny o vlastní neschopnosti

Archetypem pro strach a úzkost je voda, hluboká a nepředvídatelná, a orgánem ledviny. Tyto emoce stojí v protikladu ke koncentraci. Přepadne-li nás strach nebo úzkost, ztrácíme schopnost se soustředit. Z detoxikačního hlediska je dobré zaměřit se nejen na očistu ledvin, ale také kostí.

Strach, který léčí

Strach je ve skutečnosti kladná emoce, která před člověka staví pomyslné mantinely, v nichž žije spokojený život. Je to emoce, která zachraňuje. Která v nás probouzí pud sebezáchovy. Když se člověk dostane na okraj propasti, je správné mít strach udělat další krok vpřed, do prázdna.

Příliš časté, intenzivní nebo dlouhé prožívání strachu a úzkosti je však patologické a patří k nejhorším emocionálním stavům lidské mysli. Pokud si je člověk schopen tyto stavy uvědomit, je na nejlepší cestě k jejich zvládnutí.

Vizualizační cvičení na ovládnutí strachu a úzkosti:

První krok – pozorujte své emoce během dne a zapisujte si, kdy přesně vás strach nebo úzkost přepadly. Pokuste se je přesně definovat. Již samotným zapisováním se uvolníte.

Druhý krok – zavřete oči a pod víčky si představte klidně plující řeku… Její přesné břehy, v nichž zlehka plyne, průzračnost, svěžest. Projděte se v duchu podél řeky, kterou máte rádi, a zapamatujte si atmosféru tohoto okamžiku.

Třetí krok – kdykoli vás přepadne emoce strachu či úzkosti, vybavte si tento obraz. Přitom si opakujte: „Řeka má své břehy, v nichž hladce plyne. Odevzdávám do ní všechny své obavy a nechávám je zvolna odplouvat.“

Po chvíli ucítíte, jak se nepříjemné pocity rozvolňují, až nakonec opustí vaši mysl a tělo docela. Pomáhejte si hlubokým nádechem a výdechem, do něhož vložíte všechen strach a úzkost. S výdechem vaše tělo budou postupně opouštět…

Mějte také na paměti že to, čeho se nejvíc bojíme, nás paradoxně nejčastěji potkává. Jděte svému strachu vstříc a bude to on, kdo se zalekne vaší odhodlanosti a silné vůle!