Syndrom cyklického zvracení

cm bolest bricha

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V roce 1882 popsal londýnský pediatr Dr. Samuel Gee soubor příznaků, kdy dítě opakovaně zvrací, a označil je jako tzv. acetonemické zvracení. Toto pojmenování vydrželo více než 100 let. Nyní nese onemocnění název syndrom cyklického zvracení (Cyclic vomiting syndrome – CVS). Onemocnění je charakterizováno atakami opakovaného zvracení.

Epizody probíhají v různé závažnosti a mohou být příčinou rychlé dehydratace dítěte. Vzácně se objevuje i v dospělosti. U dětí vše začíná náhle, předtím se mohou projevovat bolesti hlavy, únava, pocit nevolnosti a nechutenství. Dříve byla hlavní příčina spatřována v nedostatečném přísunu cukrů při hladovění, s vyčerpáním zásob glykogenu, následným štěpením tuků a rozvojem zvýšené hladiny kyselých látek a acetonu v krvi, který se také objevuje v moči.

To jsou jistě metabolické procesy, jimiž lze popsat rozvíjející se změny syndromu, ale nevysvětlují vlastní spouštěcí mechanizmy CVS. Často postihuje děti z rodin s neurotickými projevy, a proto se soudí, že jde zřejmě o primární poruchu centrální mozkové soustavy (CNS), kdy selhává komunikace mezi mozkem a žaludkem nebo lépe řečeno s celým zažívacím traktem. V poslední době je diskutován vztah mezi CVS a migrénou. Protože podobně jako u migrény se uplatňuje vliv serotoninu v CNS, který působí na cévy a chemoreceptory v místě, které se nazývá „area postrema“ a je považováno za centrum zvracení.

Z tohoto centra je aktivována oblast mozkového kmene (nukleus tragus solitarii – NTS) – vzniká tam zvracivý reflex. Zdá se, že děti s CVS mají k němu zvýšenou citlivost. Informace je vedena z mozkového kmene do různých oblastí v těle, samozřejmě do žaludku – a ten reaguje zvracením. Dítě zvrací i s lačným žaludkem, zvratky mohou obsahovat žluč. Každé podání potravy je ještě více provokuje a zvyšuje dehydrataci. Proto, jakmile se objeví zvracení, není vhodné podávat jídlo ani nápoje. Když se pak zvracení uklidní, je třeba opatrně podávat tekutiny- chlazenou alkalickou vodu (nikoli čaj, protože i on může dráždit ke zvracení), ale jen po malých dávkách – lžičkách a nechat volně sklouznout dolů do žaludku.

Jestli je zvracení nezastavitelné, je nezbytná léčba infuzní: Dítě potřebuje tekutiny, jež v tom okamžiku nedokáže přijmout pitím, přes zažívací trakt. Úkolem lékaře je ovšem odlišit jiné příčiny zvracení, jako třeba zánět slepého střeva či jinou náhlou příhodu břišní.