Sexuální život při diabetu

cm znaky muz zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Na lidskou sexualitu má vliv mnoho faktorů: psychických, tělesných i ze zevního prostředí. Mezi nejčastější příčiny sexuálních obtíží patří i různá chronická onemocnění. Diabetes je v rozvinutých zemích velmi častým onemocněním a bohužel mnoho diabetiků má obtíže i v sexuálním životě. Většinu těchto problémů způsobuje vlastní onemocnění cukrovkou, některé souvisejí spíše s doprovodnými zdravotními riziky jako je např. arterioskleróza, hypertenze, obezita apod.

Pacienti, ale i lékaři mají často tendenci se hovorům o pohlavním životě vyhýbat. Je to pro obě strany citlivé téma, ale stud není jistě na místě. Včasná sexuologická léčba by mnoha diabetickým mužům i ženám prodloužila spokojený sexuální život. Je všeobecně známo, že spokojený sexuální život pozitivně ovlivňuje celkovou spokojenost člověka a pomáhá lépe snášet i vleklá onemocnění, jako je např. diabetes. Pravidelný a uspokojivý sexuální život je i stabilizačním a tmelícím prvkem partnerského soužití.

Je třeba si uvědomit, že sexuální problémy se mohou týkat všech věkových kategorií pacientů. I mladí lidé mohou mít velké potíže v této oblasti, nejsou asexuální a vyšší věk přináší různá onemocnění, které mohou mít negativní vliv na sexuální funkce.

Diabetes se může objevit jak u mladých, tak i starších lidí. Výskyt a intenzita sexuálních obtíží úzce souvisí s typem diabetu, délkou jeho trvání a kvalitou diabetologické léčby, tedy kompenzací onemocnění. U starších mužů se navíc setkáváme s tzv. andropauzou, čili mužským přechodem, která vede ke snížení tvorby mužského hormonu testosteronu, což se většinou projevuje snížením libida. Snížený zájem o sex mohou mít i ženy po klimakteriu. Pro obě pohlaví je pak společný výskyt depresivních stavů v pokročilejším věku. Depresivitu může u diabetiků zvyšovat přítomnost chronického onemocnění s ne vždy pozitivními vyhlídkami do budoucnosti.

Cukrovka ovlivňuje negativně činnost mnoha orgánů a systémů, pohlavní orgány nevyjímaje. Udává se, že asi 70% mužů a 30% žen s diabetem má potíže v pohlavním životě.

U mužů se setkáváme nejčastěji s poruchou erekce, zpětným výronem semene do močového měchýře a předčasným výronem semene.

Ženy trpí často gynekologickými záněty, které mohou vyvolat bolesti při pohlavním styku a snížené zvlhčení pochvy. Diabetičky mají také častěji poruchy menstruačního cyklu.

Obě pohlaví jsou ohroženy častým výskytem zánětů genitálií. Muži mívají kvasinkové záněty předkožkového vaku a močové trubice, ženy záněty pochvy. Infekce bývají velmi úporné s častými recidivami. Léčba musí být nejen lokální, ale i celková.

Částečnou ochranou před záněty může být používání kondomu či pesaru a spermicidních látek, které mají slabé dezinfekční účinky. Málo se zdůrazňuje, že užívání hormonální antikoncepce neobyčejně snižuje výskyt zánětů rodidel, zejména vnitřních. Pro ženy s cukrovkou naopak nejsou vhodná nitroděložní tělíska. Pro ženy, které již neplánují děti je nejvhodnější sterilizace.

Diabetičky mívají nepravidelný cyklus s kolísáním potřeby inzulínu kolem menstruace. Obézní diabetičky mohou mít vyšší hladiny estrogenů, což vede opět k nepravidelnosti menstruačního cyklu.

Výzkumy potvrdily, že diabetes neovlivňuje výrazně sexuální aktivitu u mužů ani u žen. Vysvětluje se to vysokou adaptabilitou nemocných a kvalitou jejich partnerských vztahů.

Příčinou všech sexuálních poruch diabetiků je kombinace poškození nervového a cévního systému a psychogenní složky.

Léčba sexuálních poruch u žen

Stejně jako u mužů se kromě všeobecných doporučení, týkajících se snahy o co nejlepší kompenzaci cukrovky, uplatňuje psychologická a biologická terapie. Lze využít individuální i párovou psychoterapii, nácvikovou terapii apod. Z medikamentů mají dobrý účinek léky na potlačení úzkosti a depresí, někdy látky stimulující jako je např. yohimbin, někdy je indikována hormonální terapie.

Při poruchách zvlhčení lze vyzkoušet lubrikační gely, zejména ty na bázi silikonu.

Zásadní význam má prevence zánětů urogenitálního systému. Pokud již k zánětu dojde, je nezbytná účinná léčba s použitím lokálních i celkových protizánětlivých preparátů.

Léčba sexuálních poruch u mužů

Pro psychoterapii platí totéž co u žen. Většina mužů si stěžuje na poruchu ztopoření. Proces erekce vyžaduje dobrou souhru cévního a nervového systému. Právě nervy a cévy bývají u diabetiků poškozeny. V každém případě pacientovi doporučíme omezit kouření a konzumaci alkoholu.

Porucha erekce může být částečná nebo kompletní s vymizením spontánních erekcí či ranních erekcí.

Z medikamentů může pomoci yohimbin, který zvyšuje sexuální apetenci (libido) a následně zlepšuje ztopoření. Kladný vliv má asi na polovinu pacientů.U pacientů s nižšími hladinami testosteronu můžeme zahájit tzv. hormonální substituci. Při převládající psychogenní složce mohou pomoci léky na zklidnění.

V posledních letech došlo k výraznému rozšíření našich terapeutických možností. Průlomem v léčbě erektilní dysfunkce bylo zavedení preparátu sildenafilu, populární Viagry. Tato látka napomáhá uvolnění svalstva v topořivém tělese a umožňuje jeho naplnění krví, vedoucí k erekci. Nutná je erotická stimulace. Běžná doporučená dávka je 50 mg jednu hodinu před sexuální aktivitou. Doba účinnosti je 4-5 hodin. Účinnost Viagry byla prokázána u 60% diabetiků a 80% pacientů s psychogenní erektilní poruchou. Absolutní kontraindikací je užívání nitrátů při onemocnění srdce a oční choroba retinitis pigmentosa, vedoucí postupně k oslepnutí. Opatrnost je nutná u pacientů s komplikovanou hypertenzí, výraznou hypotenzí, jaterními chorobami a brzy po infarktu myokardu.

Později se objevil preparát Cialis (tadalafil), který má podobné vlastnosti jako Viagra. V dávce 20mg má účinnost až 36 hodin Indikace a kontraindikace jsou stejné jako u sildenafilu.

Nejnovějším preparátem této skupiny je Levitra (vardenafil) s účinností stejně dlouhou jako Viagra. Optimální dávka je v tomto případě 20 mg.

Preparát Uprima (apomorphin) je možno užít i u pacientů užívající nitráty. Jeho účinnost je ale slabší než u předchozích tří preparátů.

U některých pacientů, včetně diabetiků, musíme použít aplikaci medikamentů přímo do topořivých těles. Jedná se o tzv. intrakavernózní injekce. Nejčastěji se používá prostaglandin E1 (Caverject, Karon) nebo papaverin. Po zaučení si aplikaci provádí sám pacient. Rizikem je zejména přetrvávající erekce a vazivová změna tkáně v místě vpichu. Diabetici zvyklí na aplikaci inzulinu zvládají tuto formu terapie bez větších problémů.

Další možností je použítí podtlakového erektoru, tzv. vakuové pumpy. Pod tlakem se vyvolá erekce, která se může udržovat dočasným zaškrcením kořene penisu. Jako vyhovující je hodnocena tato léčba u 75% mužů. Vhodná je zejména jako určitý trénink cévního zásobení penisu, který si muž provádí sám několikrát týdně. Před vlastním pohlavním stykem není tento způsob navození erekce příliš vhodný z psychologických důvodů.

Dále lze uvažovat u některých pacientů o chirurgickém zákroku na cévách či implantaci penilní endoprotézy. Tyto operační postupy mají své odpůrce i zastánce. Zejména u diabetiků jsou odborníci nejednotní v názoru, zda je vzhledem k častým infekcím chirurgický zákrok vhodný.

Pokud se nepodaří léčbou zlepšit erektilní poruchu, můžeme partnerský pár směrovat k tzv. nekoitálním aktivitám. Při nich může dojít k oboustrannému sexuálnímu uspokojení. Vhodné je i použití erotických pomůcek, jako jsou např. vibrátory.

Při zpětném výronu semene, který může být příčinou sterility, lze použít umělé oplodnění.

Předčasný výron semene se léčí lokálními anestetiky a psychofarmaky, zejména antidepresivy. Lze vyzkoušet i tzv. stiskací metodu, kdy si muž těsně před blížícím se výronem semene stiskne penis dvěma prsty. Pocit neodvratné ejakulace se tímto zruší. Pokud toto pacient provádí několikrát týdně opakovaně, lze očekávat prodloužení ejakulačního reflexu.

Zásadní je vždy spolupráce sexuologa s diabetologem a jinými odborníky.

V poslední době se tato spolupráce zlepšila, ale je ještě hodně specialistů, kteří na sexuální život svých pacientů zapomínají. V mnoha případech jsme schopni prodloužit našim pacientům spokojený sexuální život. Zdravý sex má kladný vliv na psychiku, ale i fyzickou kondici každého člověka.