Osobnost to je naše vizitka

cm vitalita

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Proč je život jednoho člověka plný smutku, nejistoty a strachu, žije v chudobě a je často nemocen. Druhý žije šťastně v bohatství a blahobytu, jde od úspěchu k úspěchu, těší se obdivu i úctě a je stále zdravý.

Aktivita v každém věku a pravidelné sledování vývoje nových věcí, je nezbytným předpokladem pro rozvoj pracovní a osobní činnosti člověka v součastné době. Současná úspěšnost každého jednotlivce je založená na sledování rozvoje společnosti a nových technologii. Počítač a internet – technologie, které od roku 1980 nejvíce ovlivnily život běžného člověka. Dostali se na první místo komunikace. Je nesporné, že se změnami ve společnosti souvisí i urychlené vyhledáváním informací a kvalitní komunikace.

Dále je nutnost zvládnout mobil a komunikace založené na GSM. Nezbytným doplňkem je i znalost cizích jazyků, které potřebujeme ke zvládnutí uvedených technologiích a kvalitnějšímu zařazení do současných společenských událostí, abychom se mohli aktivně podílet na jejím rozvoji.

Někteří lidé se jen naučili základům práce s počítačem a internetem. Nepochopili však jejich význam a nezbytnost. Nenaučili se počítač a internet používat jako životní nutnost pro svou osobní potřebu v našem každodenním životě. Lidé ve věku nad 35 let se domnívají , že to je jen pro mladé a oni to již nepotřebují. Poznávají však časem, že je to osudová chyba, za kterou zaplatíme. Postavením ve společností v práci i rodině. Ztrácí se i osobní kontakty a životní jistoty. Dvojnásobně to platí pro lidi ve věku nad 50 let a více, kteří se často vymlouvají, že o ně není v práci, ani ve společnost zájem, že jsou staří na novoty. Není to však správné, pravdou je, že neumí pracovat na sobě. Realita prokáže, že počítač, internet a další nové technologie, jsou nezbytné součásti našeho života a to v každém věku.

K tomu, abychom byli trvalé aktivní a vitální, je nutno se zaměřit, a to v každém věku, na své zdraví a svůj duševní rozvoj. Nesmířit se s dočasnými prohrami a řešit své problémy s vírou na vítězství. Více se spoléhat sami na sebe a nebýt závislí na jiných. Hledat vždy v i nouzi kompromisní a tvůrčí řešení. Jít za svým přesvědčením a nenechat se nikým odradit nebo vydírat a zastrašovat. Každý člověk musí vždy hájit svou hrdost.

V současné době se hranice lidského věku reálně neustále prodlužuje. Je stále větší počet starších lidí, kteří se dožívají 100 let i více. Je však stále více zdravotních problému jako např: mozkové, srdeční příhody, dýchací obtíže, zhoubné nádory apod. Na druhé straně přibývá těch, kteří se i ve svém vysokém věku stále těší plnému zdraví. Lékaři, léčitelé, duchovní mistři se shodují v tom, že pokud se chceme dožít vysokého věku a zachovat si kvalitní život, musíme dodržovat určité zásady: vyhýbat se stresu, mít trvalý aktivní přístup k životu, přiměřeně, podle svého věku, se věnovat sportu a každodennímu pohybu, dodržovat životosprávu.

Negativně na naše zdraví působí kouření, chemikálie v potravinách a ve vzduchu a vodě, výfukové plyny a elektromagnetický smog. Zátěž tohoto typu stále roste.

Pravidelný pohyb nám velmi pomáhá, protože jím zvyšujeme příjem kyslíku pro tvorbu životní energie. Ale pozor, když hodně zatěžujeme tělo tělesnými cviky a chceme si dokazovat, že to ještě zvládneme, do organismu se dostává více kyslíku, a tak se tvoří mnoho volných radikálů. Právě ony, jsou příčinou dosud neobjasněného přetrvávání svalové bolesti, která je prvním upozorněním a příznakem nemoci. Nadměrnou tvorbu volných radikálů v důsledku oxidativního stresu vyvolaného tělesným cvičením, považujeme za přímou příčinu poškození svalů.

Jednou s možných nových cest, jsou i poznatky z učení Taoismu např. vnitřní cviky Tao pro zdraví. Tyto cviky jsou nenáročné a zvyšuji úroveň naší mimovolné schopnosti se uzdravit. Posilují žlázy a vnitřní orgány. Stimulují organismus, vyrovnávají hladinu energie a zlepšují funkci samotných vnitřních orgánu. Stabilizují zdraví a posilují naše sebevědomí.

Další formou jsou Tibetské rity, tyto rity posilují vnitřní organy a ovlivňují žlázy. Zvyšují vitalitu a stabilizují emoce i tělesnou odolnost, otevírají pramen věčného mladí. Nejde o známe cvičení Pěti Tibeťanů, ale o ranní rituál, kde hlavní pozornost je zaměřená na hluboké dýchání a dlouhý výdech. Jde o rituál a dýchání do plných plic a vibrací svalstva pomocí dlouhého výdechu. Trvalé odstraňují úzkost, deprese a strach. Pravidelným prováděním ritů dosáhnete zvýšené aktivity a vitality pro plnohodnotný život v každém věku.

V praxi je prokázáno, že vnitřní cviky a uvedené rity, jsou opakem fyzických tělesných cviků a různých sportů, které nám dávají okamžitou tělesnou krásu, ale často nám zatěžuji chod vnitřních orgánu a narušuji jejich jemnou činnost. Teprve využíváním obou těchto systému, lze dosáhnout dokonalé harmonie. Vnitřní cviky mám pomáhají udržovat pružnost a vláčnost celého nervového systému. Odstraňují stres a napětí a přispívají k dosažení dlouhověkosti. Všechny zavázné zdravotní problémy mají svou příčinu v nervových problémech, jsou-li nervové impulsy pomalé, jsou pomalejší i fyzické a mentální reakce, a tím dochází k projevu zrychlení stárnutí těla i duše.

Prioritou dneška je začít zdravě a aktivně žít. Vědět, jak si posílit přirozenou autoritu a rozvíjet svou osobnost. Posílit své zdraví a duševní rozvoj. Plně si uvědomi,t že nemůžeme změnit realitu, ale můžeme změnit sebe. Jak se říká, jen ve zdravém těle je zdravý duch. Lidský život je vzájemně závislý na přírodě, společnosti a hlavně na realitě. Největšího úspěchu je možno dosáhnout zbavením se starých návyků. Zbavit se závislosti a spoléhat sami na sebe. Vytvořením nového programu ve spojitosti s novou realitou. Změnou návyků a soukromým vítězstvím se významně zvýší vaše sebevědomí. Hodnotí se podle vnitřního podvědomí, nikoli podle toho, co vám říká a sděluje okolí. Vaše vzájemné vztahy s jinými pak budou tvořivější a dokonalejší. Vytvořit nové vztahy efektivnosti na vzájemné důvěře.

Zdokonalit sama sebe tělesně i duševně je dlouhodobá bolestivá a náročná činnost, ale je to jediné řešení. Zhodnoťte sami, čeho jste dosáhli a učte se na vlastních chybách a problémech, zkušenostech a úspěších jiných. Naše neúspěchy často omlouváme geny, dědičností, zvyky a vztahy ve společnosti. Vnitřní svoboda člověka vzniká, když máme schopnost jednat na základě vlastního rozhodnutí, která jsou osvobozena od vnějších vlivů. Nemůžeme se přizpůsobovat podmínkám, ve kterých momentálně reálně žijeme a obhajovat se problémy z minulosti. Musíme vzít do svých rukou plnou odpovědnost za náš život a uvědomit si, že naše chování a jednání je formováno vnitřním rozhodnutím. Nikdo nám nemůže ublížit, když mu to nedovolíme.

Převzít plně odpovědnost a iniciativu za to, co se děje, aby se věci uskutečnily tak jak chceme a ne jinak. Nikdy nesmíme svalovat vinu na okolí, ale uvědomit si, že naše chovaní je důsledkem naší volby, přizpůsobit se okolí. Jeden typ lidí se vymlouvá, že ho ovlivňuje okolí a prostředí a jsou závislí na chování druhých. Dovolujeme jim, aby nás ovládali a řešili naše problémy. Druzí se řídí hodnotami, pečlivě promyšlenými z vlastního přesvědčení a chyby hledají v sobě. Nikdo je nemůže pak zranit, ubližovat jim a ovlivňovat je.

Ten, který hledá problémy a chyby v sobě, začíná s myšlenkou jasnou představou svého cíle, dosahuje konkrétní řešení a úspěch. Člověk, který nechce vědet, co bude, schovává se a nevěří ničemu, vytváří podmínky a možnost, aby byl ovládán a manipulován druhými.

Jak dosáhnout větší sebevědomí a vzít do svých rukou odpovědnost za svůj život.

1. Každodenním pohybem a pravidelným cvičením, nepřemáhat své tělo a zatěžovat je jen podle svého věku. Doporučujeme vnitřní cviky a rituály.

2. Každou překážku i prohru přijímejte s klidem, ale snažte se analyzovat důvody neúspěchu.

 • Stanovte si osobní plán svého postupu, krátkodobý i dlouhodobý a dodržujte ho.
 • Buďte pozorní a milí k druhým, nikdy se neuchylujte k násilí nebo ponižování jiných lidi.
 • Nepodceňujte žádnou činnost i z té, která je vám nepříjemná se snažte vytěžit něco pro sebe.
 • Nikdy nedělejte nic samoúčelně a nebojte se žádné překážky.
 • Radujte se ze života, buďte schopen přijmout za něj odpovědnost.
 • Čím víc jste úspěšní, tím víc se musíte podělit se všemi ostatními.
 • Nepohrdejte žádnou informací, která by vám mohla napomoci.
 • Zbavte se špatných návyků, urovnejte si rodinné a osobní záležitostí.
 • Peníze se musí investovat, vždy ve správnou chvíli a na správném místě.

Peníze to je materializována láska k životu.

 • Poslouchejte to, co Vám radí Vaše srdce a intuice a dělejte to s potěšením.
 • Vždycky a za všech okolností vyhraďte ve své mysli pevné místo myšlenkám na bohatství.
 • Kdo se bojí chudoby nebo se za chudého považuje, ten také chudý zůstane.
 • Jediná cesta je zbavit se nesprávných představ a nahradit je pozitivními postojem.

Žijeme v bezpečném vesmíru, kde panuje nekonečné bohatství.