Nesteroidní protizánětlivé léky

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Každý snad slyšel o negativních účincích steroidních léčiv, jež bývají užívána k potlačení zánětů, alergií, chybných imunitních (autoimunitních) reakcí apod. Snahou výrobců je pak vyrábět léčiva nesteroidní. Ta bývají dnes hojně propagována. Nesou název NSAID tj. non-steroidal anti-inflammatory drugs, v překladu: nesteroidní protizánětlivé léky. Indikace jejich použití je podobná, spektrum lze rozšířit také na tlumení bolestí, proti horečce apod.

 

Podle www.HolisticHealthpc.com je třeba vědět o vedlejších účincích, jež jsou mnohdy rovnocenné těm steroidním. Nejběžnější nežádoucí účinky se dotýkají žaludku a střev. Dlouhodobé užívání může zvýšit riziko vzniku vředů v žaludku nebo v první části tenkého střeva, duodena, tj. dvanácterníku. Faktem je, že asi u patnácti procent chronických uživatelů NSAID se vřed prokázal a mezi prvními příznaky byly pozorovány různé krvácivé projevy.

V USA odhadly počty, že v loňském roce na popsané vedlejší projevy zemřelo více než 16 tisíc lidí a 100 tisíc lidí bylo hospitalizováno.

Je to děsivá představa, protože tyto „neškodné“, nesteroidní přípravky si lze volně koupit. Výše uvedený zdroj této informace hovoří o tom, že užívání nesteroidních antirevmatik zvýší v budoucnu množství srdečních a cévních mozkových příhod.

V roce 2010 byla provedena studie zkoumající rizika při užívání NSAID v krátkém čase. A výsledky této studie potvrdily, že také krátkodobé užívání nesteroidních protizánětlivých léků je spojeno se zvýšeným rizikem mozkových příhod u zdravých jedinců. Závěr studie byl prezentován na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) 2010.

Studie byla prezentována Dr. Gunnarem Gislasonem (Gentofte University Hospital, Hellerup, Dánsko) viz. www.theheart.org/article/1119849.do a konstatovala, že tyto výsledky budou mít „masivní dopad na veřejné zdraví.“

Studie také uvádí: „Nejdříve jsme našli zvýšené riziko infarktu myokardu. Později se ukázala stejná rizika i pro cévní mozkové příhody. Výsledky tedy ukázaly, že užívání nesteroidních antirevmatik je spojeno se zvýšeným rizikem jak srdeční, tak mozkové mrtvice. Vybrané informace opět dokumentují krédo filozofie celostní medicíny, že přírodní zákony se nedají obcházet. Je ošidné vzít na bolest nějaký lék v iluzi, že se tím vyléčí problém.

Stále platí pravidlo:

Na prvním místě je třeba odhalit příčinu problému.

Na druhém místě je potřeba příčinu i odstranit – a tehdy nastane situace, že zanikne potřeba užívání léku. Zvláště chemický lék přinese sice okamžitou úlevu, ale na druhé straně přispívá ke vzniku chronické a mnohdy vážnější poruchy zdraví.