Minerální balanc a oceány uvnitř nás

cm more1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Přibližně před pěti miliardami let se naše planeta důsledkem gravitační přitažlivosti vesmírného prachu a hornin začala formovat. Po stovky milionů let byla Země bombardována primárně ledovými kometami, což započalo vznik prvních oceánů. Asi před 4,2 miliardami let byla Země kompletně pokryta vodou. Prvky tvořící horní kůru Země se rozpouštějí a nakonec vytváří slaný oceán pokrývající celou planetu. Na složení tohoto jedinečného roztoku bylo něco pozoruhodného…

Před 5 miliardami let, se Země formovala jako roztavená koule. O miliardu let později byla Země zcela zakryta vodou. Zajímavý detail ale chybí – tato „voda“, prapůvodní oceán, měla isotonickou koncentraci. (Dnes je Země pokryta 70% hypertonickým roztokem.)

Toto mořské prostředí nebylo jen výchozím bodem života, ale bylo to jediné prostředí vývoje všeho života, rostlin a živočichů, a to na další 3 miliardy let! Jinými slovy prapůvodní oceán sloužil jako „plodová voda“ pro každé nové formování buněk. V období trvajícím zhruba 2,5 miliardy let se pozemská půda začala objevovat v důsledku masivní sopečné činnosti.

Otázka spočívá v tom, jak buněčný život dosáhl této nemyslitelné metamorfózy – jít z ochrany oceánského lůna „plodové vody“ na radikálně odlišné a měnící se pozemské a atmosférické prostředí, kde je samoregulace náročná.

Na vývoj života na Zemi měla mořská voda ohromný vliv

Prapůvodní oceán se stal naším vnitřním oceánem. 60–70% z nás tvoří tekutiny, které se vyvinuly z mořské vody. Přes miliony let extrémní evoluční metamorfózy (období, kdy život opustil moře pro suchozemskou existenci) bylo mořské prostředí přeměněno na vnitřní prostředí zvířecího druhu. Moře, které nás obklopovalo, se stalo vnitřním prostředím všech žijících organismů na povrchu. Každý si tedy v sobě stále nosí prapůvodní oceán, zodpovědný za vznik životních forem.

Krevní plazma je nejdůležitější tekutina našeho vnitřního biologického terénu. Krev se vyvinula z prapůvodního oceánu se všemi prvky periodické tabulky. Pokud máme těchto prvků nedostatek, vzhledem k nekompletní stravě, špatným návykům a vystavení toxinům, naše zdraví trpí a dříve či později se staneme náchylní k nemocem.

Nejúčinnějším způsobem, jak tyto nerovnováhy předcházet a napravit, je orální podání řádně načerpané, zpracované, nezahřívané a sterilně zabalené mořské vody z planktonových oblastí.

René Quinton a mořská plazma

Na konci 19. století, francouzský biolog a fyziolog René Quinton navázal na tradici antických myslitelů Hippokrata a Pythagora. Vědecky prokázal, že každá živá bytost bez ohledu na jeho příslušnost ve zvířecí hierarchii byla a stále zůstává ve svojí podstatě mořským živočichem, jehož buňky jsou obklopeny stejným vodním prostředím, ve kterém vznikaly první buňky při vzniku života.

V mnoha svých dobře známých nebo nezveřejněných pracích René Quinton spojuje duchovní a fyzickou stránku do jednoho harmonického celku. Kromě svých výzkumů z oblasti biologie a fyziologie, byl také filozofem, vojenským hrdinou a velkým milovníkem letectví. Ve své době byl považován za velkého humanistického bojovníka své doby. Přišel na to, že zvířecí život, který vznikl v moři, má stále tendenci si udržet podmínky svého původu i přes jakékoliv změny během času.

Zdraví začíná u našich buněk

V dnešní době na základě nejnovějších výzkumů prováděných v našich laboratořích a ve spolupráci s univerzitami disponujeme daty, které velmi podrobně popisují vlastnosti mořské vody.

Produkty z mořské vody pomáhají v mnoha oblastech zdraví díky schopnosti obnovovat buňky a významně tak přispívají k jejich výživě. Důležitou roli v tomto procesu hraje složení biologicky dostupných solí, minerálů, stopových prvků a přírodních sloučenin. Propojenost jednotlivých prvků v mořské plazmě je vzájemně vyvážená a obsahuje přirozený podíl mikroelementů, které umožňují optimalizovat obnovení extracelulární tekutiny.

Naše buňky se přímo „koupou“ v extracelulárních tekutinách a neopomíjejme skutečnost, že tato tekutina dodává a odstraňuje vše, co buňka vyžaduje – za předpokladu, že složení extracelulární tekutiny je optimální.

Terapeutický potenciál mořské plazmy, která představuje životně důležitý prvek pro rozvoj života, je založen na kvalitě organické vody nezbytné pro zachování minerální rovnováhy v našich buňkách. Buňky nasávají extracelulární vodu a ionty kolem ní cirkulují. Biologická dostupnost těchto iontů je naprosto zásadní pro jejich efektivní a přirozenou vstřebatelnost namísto vynucené a škodlivé absorpce, která může vyústit v metabolickou nerovnováhu nebo otravu.

Naše tělo může fyzicky strádat z několika důvodů, například z dehydratace, z různých typů kontaminace, výživové malnutrice a nemocí. Pití mořské plazmy regeneruje buněčný systém, obnovuje jejich rovnováhu a vitalitu.

Terapie mořskou plazmou představuje globální metodu buněčné výživy objevenou René Quintonem s více než 100letou klinickou praxí, dokazující vysokou účinnost při léčbě chorob z oblastí dermatologie, alergie, gastroenterologie, stomatologie, pediatrie, gynekologie, sportovní medicíny, revmatologie, endokrinologie a jiné.

Výživa

Z výživového hlediska naše tělo nedokáže z běžného jídla získat všechny potřebné minerály pro jeho optimální fungování. Na základě studií zaměřených na živiny vhodné pro lidskou spotřebu, které byly prováděné v posledních desetiletích, jednoznačně vyplývá, že správně nastolená minerální rovnováha pozitivně ovlivňuje vnitřní biologické prostředí a celkově dobré zdraví. V posledních 50 letech dochází k významné degradaci potravinového řetězce, což poškozuje velké množství těchto vnitřních vazeb. Samotné zemědělství prošlo obrovským vývojem od „tradiční, lokální“ výroby až po „průmyslové, globální“ zpracování, jež využívá velké množství chemických pesticidů a hnojiv. V posledních letech se k tomu přidává i genetická modifikace. V živočišné výrobě se běžně používají antibiotika. Býložravci a dokonce i chované ryby na farmách mají nedostatečnou výživu. Tyto faktory vedou ke snížení kvality na úkor produkce.

Dle výživových specialistů tato degradace potravin ovlivňuje i lidi, kteří tyto potraviny konzumují. Dochází u nich k výskytu nových onemocnění, k oslabení imunitního systému a k celé řadě škodlivých synergií, jež negativně působí na organismus.

Naštěstí na zemi existují místa, kde je potravinový řetězec zachován ve své původní podobě. Z oceánů lze získat minerální látky včetně dalších důležitých složek, které chybí v průmyslově zpracovaných potravinách.

Stopové prvky, jež se nacházejí na dně oceánu nebo na pevnině, jsou v anorganické podobě, protože nebyly stráveny žijícími mikroorganismy. Z toho důvodu se od sebe množství stopových prvků vzájemně liší a neodráží vzájemné poměry přítomné v lidském těle. Na rozdíl od minerálů pocházejících ze suchozemců a ze dna oceánů jsou stopové prvky a esenciální minerály čerpané z mořské vody v dokonale synergickém poměru.

Oceán = největší bioreaktor planety

Planktonové zóny v oceánech jsou oblasti oceánské hojnosti a mimo jiné vytváří 2/3 kyslíku pro planetu. Fytoplankton představuje největší biomasu na planetě, která se podílí na přeměně existujících minerálů pomocí procesu fotosyntézy za pomoci slunečního svitu. Zooplankton se touto biomasou živí a ve svém těle přetváří původně anorganické minerály na organickou formu. Tudíž v těchto oblastech mořská voda obsahuje všechny biologicky využitelné minerály a stopové prvky nezbytné pro buněčnou regeneraci a výživu. Jejich složení totiž odpovídá prostředí vnitřních tekutin. Ionty (pamatujme na to, že jsou přítomny pouze v kapalné, nikoliv v tuhé fázi) jsou přírodní chemickou-elektrické složky, které se v našich tělech chovají synergicky v přirozené symbióze, protože minerální složení lidských tekutin je identické s mořskou vodou. Jedinečná biologická struktura planktonového květu vede k transformaci minerálního a organického obsahu na komplexní bioaktivní roztok organických sloučenin minerálů, stopových prvků a terapeutických živin.

Čistota a kvalita mořské plazmy

Extrakty z mořské vody jsou pomocí filtrační technologie důsledně kontrolovány, aby odpovídaly evropským standardům a mohly být následně zařazeny do skupiny A, vyžadující speciální hygienické a teplotní podmínky dle originální receptury René Quintona.

Na rozdíl od veřejného názoru je otevřený Atlantický oceán velmi málo kontaminovaný – mnohem méně než půda, která se používá k pěstování plodin. V oblastech bohatých na plankton, kde se sklízí mořská plazma Quinton, samočisticí mechanismy snižují kontaminující látky na nejnižší měřené úrovně. Povolené standardy kontaminantů USP pro výživové doplňky jsou tisíckrát vyšší než standardy Quinton mořské plazmy. Na základě laboratorní analýzy kovů, radioaktivity a syntetických chemikálií je mořská plazma jednou z nejčistších přírodních látek používaných v lidské výživě.

Laboratoře Quinton pokračují ve filozofii humanistické společnosti, kde ústředním prvkem se stává člověk, a to se všemi jeho aspekty. Kvalita, dokonalost, sociální a ekologické cítění, to jsou právě ty vlastnosti, jež vystihují tuto společnost. Laboratoře Quinton sponzorují velké množství výzkumů na univerzitách v Alicante, Granadě a Murcii (španělsko). Tyto univerzity totiž dlouhodobě spolupracují s institucemi zabývajícími se péčí o seniory s Alzheimerovou chorobou, kterým terapie mořskou plazmou významně pomáhá k zlepšení kvality jejich života. Quintonovy laboratoře mají velmi blízký vztah ke sportovcům. V posledních několika letech sponzorovali celou řadu různých závodů a soutěží. Z důvodu mimořádných vlastností mořské vody se naše doplňky výživy staly nedílnou součástí přípravy mnoha profesionálních sportovců. Užívají je fotbalisté, elitní basketbalové týmy, plavci, cyklisté, maratonci aj. V laboratořích Quinton je také zavedený tzv. environmentální systém pro podporu životního prostředí a to Quinton laboratoře odlišuje od ostatních společností.