Metabolický syndrom

Pod názvem metabolický syndrom (označován také někdy jako syndrom inzulínové rezistence) souhrnně označujeme výskyt abdominální obezity, zvýšené hladiny triglyceridů, snížené koncentrace HDL cholesterolu a hyperglykemie nalačno. K těmto příznakům ještě někteří autoři připočítávají zvýšený krevní tlak. Všechny tyto symptomy urychlují průběh aterosklerózy (kornatění cév) a mohou, pokud nejsou léčeny, zapříčinit infarkt myokardu, anginu pectoris, cévní mozkovou příhodu, ischemickou nemoci dolních končetin a další nemoci.

Tento syndrom může postihovat až jednu čtvrtinu populace. Svoji roli zde hraje genetika – bylo dokázáno, že v některých rodinách se metabolický syndrom vyskytuje častěji. Pokud u těchto jedinců se k tomu ještě přidá nezdravý životní styl – přejídání se, špatná skladba potravy (málo vlákniny, hodně cukrů), kouření, nedostatek pohybu a všudypřítomný stres, může se tento syndrom u nich postupně objevit.

Mezi hlavní problémy této nemoci patří, že nemá jasné a zjevné příznaky. Může to být odhaleno při laboratorních kontrolách, kdy se zjistí výše zmíněné negativní faktory – vyšší hladina cukru, cholesterolu atd. Bohužel často je tento příznak odhalen, až když dojde ke komplikacím. Jediný z příznaků, který se dá spolehlivě odhalit, je nadváha. Ovšem ani ta se nemusí vždy jednoznačně vyskytovat. Kromě lékařského vyšetření a úpravu stavu pomocí předepsaných léků může pacient podniknout i nějaké kroky ke zlepšení stavu sám.

V první řadě je nutno učinit dietní opatření – snížit příjem cukrů, alkoholu, soli. Důležité je zvýšit obsah vlákniny ve stravě – hlavně v zelenině, luštěninách a tmavém pečivu. Důležitý je i pohybový režim – běh, plavání, cyklistika. Dále je třeba přestat s kouřením, pokud pacient trpí tímto zlozvykem.

Zpět nahoru