Jak provádět meditaci během chůze

cm zena plaz1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Naučit se meditovat během chůze si vyžaduje trénink, ale stojí to za námahu. Je několik strategií, které mohou využít lidé praktikující tento způsob chůze. Meditativní procházka pomáhá dosáhnout rovnováhu těla i duše, což činí toto cvičení velice efektivním.

Když přemýšlíme o meditaci, obvykle si představíme sedícího, plně se sou-středícího člověka. Bez jakéhokoliv očividného pohybu. Ve skutečnosti se pohyb považuje za rušivý element meditačního procesu. Meditace během chůze naopak využívá právě pohyb a kontakt s okolím jako prostředek, jak meditace dosáhnout.

Meditace během chůze naboso

Pro ty, kteří se chtějí naučit meditovat během chůze, může být překvapující, že jeden z přístupů, jak toho dosáhnout, je chůze naboso. V některých lidech to může dokonce vyvolat napětí. Obavy, že šlápnou na nějaký ostrý předmět nebo na nějaký druh hmyzu může meditaci negativně narušit.

Když ale opomineme tyto obavy, mnoho zastánců meditace během chůze doporučuje právě chůzi naboso. A to z toho důvodu, že cit v chodidlech vytváří hluboké spojení mezi člověkem a zemí. Mysl i tělo jsou prostřednictvím smyslů ve spojení se zemí.

Jak se na chůzi naboso správně připravit

Příprava meditace během chůze naboso začíná tím, že si určíte trasu, kterou se během meditace vydáte. Prostě prozkoumáte cestičky, kterými chcete jít. Je to skvělý způsob, jak se dobře obeznámit s celým procesem. Trénink je u tohoto druhu cvičení velice důležitý.

Chůze naboso může u některých lidí vyvolat pocity nerovnováhy, ale právě dosažení rovnováhy je součástí celého procesu. Jestliže jsou procházky venku na vás moc, začněte trénovat doma. Důležité je, abyste k tréninku přistupovali zodpovědně a využívali vizualizace.

Turistika naboso vyžaduje určitou přípravu a není vhodná pro každého. Avšak, dobře vybraná trasa vám může poskytnout skvělou příležitost, jak se pomocí meditace sžít s přírodou.

Dýchání

Dech tvoří velice důležitý aspekt jak chůze, tak meditace. Na procházky se snažte vyrazit buď brzo ráno, nebo pozdě večer, když je vzduch svěží a čistý. Meditační procházka s dechovými cvičeními vyžaduje trénink.

Prvním krokem je uvědomění si vašeho dýchání. Většina nádechů zůstane nepovšimnuta, ale každý je nezbytný pro výživu našeho těla. Procházka vám dává příležitost uvědomovat si s každým krokem celý proces nadechování a vydechování. Někteří také navrhují, abyste se lehce usmívali, čímž dosáhnete zlepšení nálady během vaší procházky, spojené s vědomým dýcháním a meditací.

Vytvoření správného životního stereotypu, kdy se vám povede sladit dýchání, chůzi a slova, je významným krokem v meditativním procesu. Vyberte si nějakou oblíbenou mantru, která má pro vás hluboký význam a poté, co se vám povede synchronizovat dýchání, chůzi i slova, začněte s vizualizací.

V průběhu meditace byste měli svoji pozornost tedy zaměřit na dýchání, vizualizaci, mantru a pohyb. Procvičováním všech těchto prvků se zvýší vaše vnímavost vůči prostředí, které vás obklopuje. Je to, jako kdybyste si byli vědomi všeho a ničeho zároveň.