Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa? (2. část)

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nechtějme se stát pro zdánlivé výhody mlčenlivými spolupracovníky temna. Přitáhnete-li pomoc temných sil, mohou vám být dočasně propůjčeny určité duchovní schopnosti. Mimořádné vnímání, jasnovidnost, schopnost pohledu do budoucnosti, magická tvořivá síla, schopnost ovlivňovat události kolem sebe působením svého vědomí.

Schopnosti, které nevyplývají z vaší vnitřní čistoty, ale jsou výsledkem úpisu, který jste nevědomě přijali. Kolik lidí se nechá nalákat na zvláštní privilegia a mimořádné schopnosti. Aniž by si uvědomili, že za to musí zaplatit. V pohádkách se takovéto závazky podepisovaly krví. V současné době je však typické nevědomé energetické přijmutí takového úpisu, aniž by si člověk na vědomé úrovni cokoliv uvědomil.

Skryté spojení s temnými silami deformuje člověka

Také můžete skrytě získat schopnost vysávat energii z druhých osob i zvířat, aniž byste si to uvědomili. Budete pak schopen zneužívat bytosti kolem sebe i nejrůznější přírodní objekty. Ale tato energie nebude jen pro vás. To hlavní budou splátky těm temným silám, které vám tyto temné schopnosti předaly. Stanete se bytostí, která ubližuje svým spolupracovníkům i členům své nejužší rodiny. Sám však nebudete pořádně chápat, co se kolem vás děje. Proč lidé kolem vás mají nečekané zdravotní problémy, jejichž příčiny nedokáže medicína zjistit. Skryté spojení s temnými silami vám bude čím dál více deformovat charakter. Budete mít stále silnější pocit, že pro sebe máte právo dělat cokoliv. I když to omezuje životy druhých lidí. I když to dokonce ohrožuje životy druhých. I když to druhé připravuje o život. Stanete se předsunutým bojovníkem temných energií, temných sil. A vůbec si to třeba nemusíte uvědomovat. To všechno může být důsledkem vašich prvotních nečistých záměrů při poznávání duchovního pozadí světa. Takže pamatujte si. Nejdůležitější jsou vaše prvotní úmysly. Chcete pomáhat evoluci sebe a druhých? Nebo chcete mít výhodu, převahu nad těmi zabedněnými? Nebo vás žene pouhá zvědavost? A jste ochoten jít postupnou eticky čistou cestou, nebo chcete nahlížet do duchovního pozadí mimo pořadí?

Duchovní pozadí je oficiálně odmítáno, ale tajně je zkoumáno

Již desítky let probíhají po celém světě tajné výzkumy velmocí týkající se duchovního pozadí světa. To, co je na jedné straně vědou, státními institucemi a značnou částí veřejnosti zesměšňováno, je současně předmětem utajených výzkumů. Ty probíhají pod kontrolou vlád, i mimo kontrolu státních institucí. Co myslíte, že je skutečným cílem těchto výzkumů. Převést lidstvo na novou duchovní cestu bez násilí a válek? Získání převahy nad ostatními velmocemi v tomto rozděleném světě? Nebo snad dokonce získání prostředků a metod, jak skrytě ovládat a manipulovat vlastní národy? Odpovězte si sami. To, co se dnes děje ve světě vám dává jednoznačný návod.

Odmítám-li svoji duchovní rovinu, dávám ji k dispozici skrytým silám

A ještě jedna věc. Co když si člověk řekne, že je vlastně lepší o duchovním pozadí světa nic nevědět. Nebo dokonce přijmout zásadový postoj, že nic takového neexistuje. Tím bych přece měl být ochráněn proti temným vlivům, které by odtud mohly na mne působit. Je tomu tak nebo není? Představte si, že budete mít dům se zahradou. A začnete všude prohlašovat, že ta zahrada není vaše. Že s ní nechcete mít nic společného. Co se asi stane? Za nějaký čas tu zahradu někdo zabere. Určitě to nebude slušný člověk, ten by si nic podobného nedovolil. Podobné to je i s vaším duchovním pozadím, které prokazatelně existuje. A vy tvrdíte, že to není pravda, že to není vaše. Co se asi stane? Člověk, který tvrdí, že duchovní rovina života neexistuje, vlastně sám sebe vydal na pospas všemu, co z této roviny skrytě působí. Netuší, že jeho duchovní část se fakticky stala zahradou obdělávanou jinou silou či entitou. A v tomto případě to budou zpravidla síly negativní. Člověk pak ztrácí jakoukoliv kontrolu nad svým životem i možnost hlouběji mu porozumět. Je jako list, který spadl se stromu a vítr jím smýká z místa na místo. Říká tomu nevyzpytatelný osud, náhoda, štěstí, smůla. Uznává jen hmotu. To, co může vidět, slyšet, nahmatat, prostě ověřit svými pěti smysly. V tomto hmatatelném prostoru se cítí bezpečně. To pokládá za jasné, prokazatelné, ověřené. Ale do jaké míry to mohou být klamné vjemy a iluze, o tom jsem psal v prvním článku.

Když duchovní pozadí sebe sama a světa odmítám, pak se bráním ho vnímat a nepracuji s ním. Nerespektuji ho. Nezařazuji ho do svého uvažování. Nechci brát v úvahu informace a impulsy, které z něho přicházejí. A musím pak nést důsledky tohoto svého rozhodnutí. Často takto smýšlející lidé šlápnou vedle a nechají se ovládnout přes cigarety a jiné návykové prostředky. Nebo přes svoji touhu po kariéře, profesním postupu, po bohatství. Za této situace pak někteří nevědomě ubližují druhým, třeba energetickým vysáváním. Další pak pro naplnění své touhy neváhají lhát, ovládat a ubližovat druhým vědomě. A v extrémním případě i krást nebo dokonce vraždit. Nejde jen o to, že jsou hmotně ovládnuti určitou závislostí. Především se však na jejich vlastním duchovním pozadí uchytily temné síly přilákané neetickou činností. Přehmaty proti dobrým mravům. A tyto síly je skrytě nutí, aby v neetické činnosti nejen pokračovali, ale aby podnikali další razantnější kroky na uspokojení svých rostoucích potřeb a závislostí. Někteří by toho chtěli třeba i nechat, ale jsou skrytě nuceni temnou silou, která na nich parazituje, a které nedokáží odolat. A této závislosti nakonec obětují celý svůj život, svoje zdraví, vztahy, rodinu. A na počátku nebylo nic víc, než pouhé odmítání duchovní roviny života.

Energetické vysávání člověka člověkem je výsledkem působení duchovního pozadí

Vy, kteří jste to nezažili, si nedovedete představit, jaké to je, když v běžné rodině jeden z rodičů nevědomě energeticky vysává svého partnera a obě společné děti. On sám je v pohodě, nepotřebuje přece nic řešit. Žije si nad poměry. Druhý partner a děti však trpí občasnými neobvyklými zdravotními neduhy, které postupně přecházejí do chronické podoby. Jednoho dne vysávaný partner vyhledá odbornou duchovní pomoc, aby zjistil, co se u nich doma děje, když už si s tím medicína neví rady. Pochopí situaci a začne na sobě duchovně pracovat. To však nestačí k tomu, aby problémy vymizely. Zoufale žádá svého partnera, aby změnil svůj způsob života, což je základní podmínka k zastavení nevědomého vysávání. On se však tomu jenom směje. Protože sám nic necítí. Protože je zdravý a nějakým povídačkám o vysávání jednoduše nevěří. V takové situaci pak zbývá jediná možnost. Vzepřít se a trvat na duchovním řešení situace. Buď to přestaneš dělat, nebo odcházím. Rozchodem se dostat z každodenního kontaktu a těsného dosahu od vysávající osoby. „Ale vždyť on je tak hodný, věnuje se dětem. Co bych si bez něj počala.“ Ano, radikální rozchod v partnerském vztahu se společnými dětmi není jednoduchý. A přece je to jediná možnost, pokud partner vysává, nechce přijmout pravdu o skrytém působení duchovního pozadí a není ochoten záležitost duchovně řešit. Málokdo je schopen dotáhnout řešení takové situace až do konce. A to i v mnohem jednoznačnějších situacích, kdy se partner opíjí a fyzicky ubližuje. Toto všechno jsou projevy duchovního pozadí člověka. Všechno to se může dít lidem, kteří duchovní pozadí života odmítají. Příště budu psát o trojici základních rozdílů, které odlišují duchovní a materialistický pohled na svět.