Hypertenze – ovesné vločky pomáhají snižovat vysoký krevní tlak

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Sledujeme výzkumy a hlášení světových organizací a chceme upozornit na některé jevy v lidské společnosti. Výzkum, zabývající se přínosem diety v léčbě hypertenze, proběhl na University of Minnesota. Dr. J. J. Pins porovnával účinnost diety s obsahem celozrnných ovesných obilovin s běžnou dietou s obsahem obilovin pšeničných.

Spolu s kolegy zpracoval dvě nezávislé studie: jedna sledovala účinek diety u pacientů, léčených antihypertenzivy (léky snižující tlak krve), druhá pak u neléčených.

Studie 1: Proběhla na vzorku 88 pacientů s průměrným TK 160/100 mmHg. 45 účastníků dodržovalo ovesnou, zbylí pšeničnou dietu. Po 12 týdnech vysadilo nebo snížilo na polovinu svoji dávku antihypertenziv 73 % v „ovesné“, ale jen 42 % v „pšeničné“ skupině. U pacientů v „ovesné“ skupině, kteří dodržovali dietu a udržovali původní dávku antihypertenziva, došlo k významnému snížení TK. Laboratorní testy prokázaly po 12 týdnech ovesné diety snížení hladin celkového cholesterolu v průměru o 24,2 mg/dl, LDL o 16,2 mg/dl a glukózy o 15,0 mg/dl oproti „pšeničným“ kontrolám.

Studie 2: Účinky obou diet byly porovnávány na vzorku 18 neléčených hypertoniků (s TK 130/160 mmHg, dTK 85 -100 mmHg). Podobně jako v prvním případě, i zde bylo u „ovesné“ skupiny prokázáno významné snížení TK i hladin cholesterolu v plasmě. Podle názoru dr. Pinse by tedy lékaři měli svým pacientům s hypertenzí doporučovat dietu s obsahem ovesných celozrnných produktů. Každodenní konzumace ovesných obilovin může snížit potřebnou dávku medikamentů a významně ovlivnit TK pacienta.

 

 

Zpět nahoru

NOVÉ ČLÁNKY KAŽDÝ TÝDEN ZDARMA NA VÁŠ E-MAIL?

Přihlaste se zdarma k odběru novinek z webu Celostnimedicina.cz a už Vám neunikne ani jedna zajímavost ze světa celostní a alternativní medicíny.