Farmaceutický průmysl vyvíjí léky pro nejbolestnější nemoc: pro život

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pojďme přijmout syrovou pravdu o farmaceutickém průmyslu. Lékové společnosti chtějí proměnit každou běžnou lidskou zkušenost na diagnostikovatelné onemocnění, které je léčitelné s pomocí jejich drahých, patentově ochráněných léků. Bývalo dřív zvykem, že léky byly určeny k tomu, aby pomáhaly proti nemocem – jako např. malárie nebo infekční choroby – ale nyní výrobci léků zjistili, že existuje i mnohem ziskovější podnik: vynalézat nemoci a pak prodávat léky na jejich léčbu.

Dnes tedy máme léky, které nám mají pomáhat i s tím, co běžný zdravý člověk může zvládnout v prvé řadě i sám. Máme léky na spaní a další na povzbuzení. Jsou léky na zklidnění (pokud jste hyperaktivní) a léky, které vás mají povzbudit při depresi. Jsou léky na usnadnění močení, na vyprazdňování tlustého střeva a jiné léky ke zvýšení sexuální potence. V případě, že by vás něco z uvedeného zneklidňovalo, nemusíte se obávat – na to také existují léky. Není už asi žádná lidská zkušenost, které by se farmaceutický průmysl nesnažil využít.

Jaký je konečný cíl výrobců léků? Je to docela prosté. Popisuje to třeba takový Morfeus ve filmu Matrix: účelem strojů je změnit lidské tělo na baterii. V případě moderní medicíny je záměrem výrobců léků změnit lidské tělo na stroj k vytváření zisků. Je to čistě jen chamtivost. Není už žádný stav lidské bytosti, který by byl ochráněn před označováním za nemoc.

Být člověkem je nyní už také nemoc.
Tou nejzávažnější lží, šířenou výrobci léků, je to, že už není dobré být člověkem. Špatné je cítit smutek. Lidé by neměli ani plakat, mít depresi nebo se cítit špatně. Jestliže jste měli bezesnou noc, něco s vámi je. Nyní už je to choroba – nikoliv pouhá bezesná noc. A mnozí spotřebitelé se toho chytají. Myslí si, že při každém probouzení by se měli cítit skvěle. Myslí si, že se musí cítit šťastně, povzneseně a energicky v každém okamžiku, bez jakékoliv bolesti – a to vše bez jakéhokoliv úsilí. Jako by jim snad Bůh znemožnil, aby vypnuli v práci, věnovali se pohybu a zpotili se – jen tak si lze užít přínosů svého zdraví. Místo toho jsou dnes přesvědčeni, že to za ně zvládnou výrobci léků – takže když nastane nějaká nepříjemnost, může být příčinou nedostatek nějaké chemikálie v jejich krvi. A tento náhled je bohužel utvrzován psychiatry a komunitou klasických lékařů – což nazývám organizovanou medicínou, která pokračuje ve vyhledávání stále nových syntetických chemikálií, aby jimi mohla „léčit“ nebo „zvládnout“ každou nemoc, nevolnost, poruchu nebo nepohodlí, které navíc může být jen vymyšlené nebo představované.

Spotřebitelé jsou naučeni, že jídlo na jejich stole by mělo být chuťově divoké („carnival ride“), a že nedráždivé jídlo je špatné. Z pohledu konzumentů se mnoho stejných domněnek vztahuje na jídlo, které mají na stole. Spotřebitelé byli naučeni, aby si mysleli, že každé jídlo musí být požitkem; že všechno, co vkládají do úst, musí být ohromující, rozkošné a naprosto delikátní. Došlo to tak daleko, že nechtějí jíst, co je pro ně „pouze dobré“, ale má nevýraznou chuť. Všechno musí hýřit barvami a chutěmi a každé jednotlivé jídlo je jako dezert. Omáčka na pizzu je přesycena cukrem. Celozrnný chleba, který ještě před 20 lety býval opravdu celozrnný, je nyní koláčem. Jídla bývají vylepšovány chemickými ochucovadly jako glutamát sodný – jen aby nic nechutnalo, jak má.

Vše je přeháněno, aby se udržel tento rozmach chuťových smyslů v ústech spotřebitelů, takže ti se dostávají do situace, kdy neumí vnímat chutě, pokud nebyly chemicky zesíleny. A také nemohou být činorodí ze dne na den, dokud nejsou chemicky nadopováni psychotropními léky a chemikáliemi pro změny poměrů v krvi. Ceny těchto chemických látek jsou tak vysoké, že celá naše národní ekonomika se přibližuje k bankrotu kvůli nákladům na zdravotní péči. Přesně pro tyto spotřebitele mám důležitou zprávu – a také pro každého, kdo zvažuje užívání léků proti některým příznakům, potížím nebo nepříjemnostem. Ta zpráva je, že dokonce i zdraví lidé mívají občas špatný den. Život není jen jedna velkolepá party. Občas se cítíte ráno při probouzení špatně. Někdy vás bolí svaly, protože jste se příliš namáhali nebo jste snědli něco špatného. Někdy onemocníte, ale váš imunitní systém to nakonec překoná. Někdy se cítíte na dně. To je ale normální.

Někdy zase máte obavy, když chcete mluvit k zástupům lidí nebo pociťujete úzkost při společenských situacích. To je však běžné lidské chování, přátelé. Někdy se cítíte, jako byste plnili souběžně 12 úkolů a nebyli se schopni soustředit na žádný z nich. To však není žádná porucha pozornosti; to je normální. Ve skutečnosti se to učíme od dětství. Děti se těžko soustřeďují jen na jednu věc; častěji dělají několik věcí současně.

Moje poselství pro ty, kteří by si chtěli brát léky, protože mají zoufalou snahu být každý den perfektní a v pohodě, je toto: vaše očekávání jsou mimo váš dosah. Není žádný dokonalý lidský prožitek – dokonce ani v případě těch, kteří by si možná mysleli, že mají perfektní zdraví. Rozdíl mezi lidmi, kteří jsou zdraví a těmi, kteří nejsou, není jen v tom, že by necítili bolest nebo nepohodlí i když se snaží zůstat zdraví. Hlavní rozdíl je v tom, že stále dělají něco pro své zdraví. Jinými slovy řečeno: budeme cítit nepohodlí, ale stále budeme cvičit. Budeme cítit únavu, ale přesto vylezeme z postele. Možná nám nechutná některý potravní doplněk, nápoj s vlákninou nebo nevýrazné jídlo, ale přesto si ho dáme, protože máme snahu dělat něco, co může přinášet výsledky. A těmi je dlouhý život bez předepisování léků, s nulovými účty za platby lékařům, osvobození od bolesti a chronických chorob.

To ale nemá nic společného s tím, o čem vás chtějí přesvědčit výrobci léků. Velká lež výrobců léků: když do svého těla vpravíte dostatek chemikálií, váš život bude dokonalý. Všechno slibování průmyslu léčiv je podvodné. Když podle nich budete užívat všechny ty chemikálie, budete mít normální hladinu cholesterolu v krvi, správný krevní tlak, nikdy nebudete rozčilení při jednání s lidmi, nebudete mít deprese, budete se stále cítit šťastní, střevní činnost bude odpovídat vašim potřebám, budete chodit na záchod podle přání i vaše erekce nastane přesně tehdy, kdy chcete. Budete schopní být takovýmto nadčlověkem jen díky užívání všech těchto chemikálií – tak zní sliby výrobců léků.

Jsou to pouze prázdné sliby, protože kdokoliv začne užívat tolik léků, stane se ztroskotancem. Velmi pravděpodobně se tito lidé stanou velmi necitliví ke světu, protože jejich smysly byly otupeny takovými léky. Pravděpodobně začnou trpět stovkami různých vedlejších účinků, které se rozvinou v jejich těle jako následek užívání léků. Ztratí svou životní energii a zničí si své zdravé poměry v krvi. V podstatě budou jen záplatovat jeden příznak po druhém s pomocí těchto syntetických chemikálií. A to není cesta ke zdraví – stále to bude jen prázdný slib výrobců léků.

Obchod s nemocí je úspěšným podnikáním!
Už jste si uvědomili, že farmaceutický průmysl může ve svém růstu pokračovat jen s pomocí nalézání stále nových nemocí a s novými poznatky k již existujícím nemocem – jen aby stále více lidí mohlo být označováno za nemocné? To je jediný způsob, který může vést k bujení tohoto průmyslu: prodávat stále více léků stejnému počtu lidí. Populace se totiž u nás už nijak nerozšiřuje – takže jak jinak by mohli vydělat víc peněz? Je to opravdu prosté – stačí jen nalézat více zdravotních potíží.

Snaží se vás přimět, abyste užívali více a více pilulek. Lékový marketing v sobě skrývá jen snahy změnit vaše tělo na stroj, přinášející zisk; aby vytěžili z vašeho zdraví, bolesti, utrpení a aby výkonní ředitelé mohli dostávat ročně kolem 134 miliónů dolarů plus 120 miliónů v bonusech za prodej. Tvrdí, že vkládají své peníze do výzkumu, aby nalézali nové způsoby léčby, ale to je pitomost. Oni se pokouší nalézat především nové nemoci, které pak budou léčeny dalšími předepisovanými léky.

Můžete jmenovat jedinou nemoc, kterou by nějaká farmaceutická firma byla schopná vyléčit? Jen jedinou? Není takové. Nejsou žádné nemoci, které by byly vyléčeny farmaceutickými společnostmi. Avšak lidé jsou pořád stejně hloupí a nakupují zboží od tohoto podvodného průmyslu, který tvrdí, že kdyby měl k dispozici ještě několik miliard dolarů navíc a čas několik let, může vyléčit všechny nemoci.

Jak by vlastně mohla taková jejich léčba vypadat? Myslíte si, že by mohla být zdarma? Jestliže výrobce léků skutečně nalezne účinnou léčbu, bude ji poskytovat zadarmo, jen aby lidem pomáhal od nemocí? Samozřejmě, že ne. Nalézání nových léků je však jejich investice a není vaší povinností platit jim výzkum.

Skutečností však je, že vy stejně platíte jejich výzkum. Většina lidí to neví, ale převážná většina nových léků, schvalovaných FDA, pochází z výzkumů financovaných z našich daní a nikoliv výrobci léků. Takže vy stejně platíte tento výzkum jako daňový poplatník a pak jej platíte znovu, když si kupujete předepsané léky a platíte jej opět, když si musíte uhradit návaznou léčbu vedlejších účinků, způsobených předepsanými léky. Ve skutečnosti platíte za takové léky až třikrát, aniž by tyto zlepšovaly vaše zdraví z dlouhodobého hlediska. Možná, že se daří zakrývat příznaky tak dlouho, dokud užíváte tabletky. Jde zpravidla o léky, které jsou schopny znatelně snižovat některý z chemických ukazatelů, jako je např. LDL cholesterol nebo upravovat krevní tlak nebo mají schopnost zakrýt přechodně příznaky artritidy. Avšak žádný z těchto prostředků ve skutečnosti neléčí nemoc; nikdy nejsou zaměřeny na příčiny v pozadí. Nikdy nenapomáhají pacientovi k vyléčení. Ve skutečnosti poskytují pacientům špatnou službu, protože jim berou příležitost ke skutečnému uzdravení.

Výrobci léků vymýšlí nové nemoci a přibírají i ty dříve existující, jen aby změnili lidi na stroje na zisk. Uvědomte si, že záměrem současného lékového průmyslu je ve skutečnosti změnit lidské tělo na stroj na zisk. Způsob, jak se toho snaží dosáhnout, spočívá v rozšiřování počtu existujících nemocí tím, že doplňují patologické definice ke každému normálnímu lidskému způsobu života. Jednoho dne bude zřejmě i odpolední zdřímnutí označeno za chorobu. Každý nežádoucí moment denního života bude nazýván nemocí. Máte strach z výšek? To by mohla být nemoc. Neumíte plavat? Také to by mohli označit za nemoc. Přitahujete moskyty? Určitě byste měli užívat nějaké léky, které zamoří vaše tělo nějakým jedem, aby vás ochraňovaly před moskyty. To je stejné, jak se provádí u psů v rámci prevence před klíšťaty a blechami. Podáváte svému psovi jed, který pak koluje jeho celým tělem a skončí v kůži, kde má otrávit parazity.

Jak vidíte, mohou za vámi přijít s léky prakticky na všechno, ale pravda je taková, že často tu nejde o nemoc. Vy takové léky nepotřebujete a každodenní život nebývá vždy stoprocentní ani pro úplně zdravé lidi. Takový už je život, přátelé. To se stává. Naučte se to přijímat a buďte i přesto zdraví. Máme tu zpomalovací příčné pruhy a díry na cestách, ale co má být? Nikdo se ještě neuzdravil sezením v křesle a čekáním na výrobce léků, kteří vyléčí všechny jeho indispozice. To se nemůže podařit ani v našem životě, ani u nikoho jiného.

Pokud chcete být zdraví, převezměte odpovědnost za své zdraví už dnes. Prostě řekněte své NE lékům a své ANO zdravé dietě, zdravému životnímu stylu a výživě, vyhýbejte se jídlům a výrobkům, které ve skutečnosti vyvolávají chronické nemoci.

A nade vše – nenechte si od žádného výrobce léků, lékaře nebo vládní instituce namluvit, že jste nemocní, protože máte své emoce nebo myšlenky nebo svůj špatný den, kdy se necítíte dobře. Nejde přece o nemoc – takový je už život. Nenechte se od nich přesvědčit, že samotný váš život je nemocí…