Co dokáže hliník

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Lze přijít do styku s hliníkem? A jaké jsou problémy spojované s vyšším obsahem hliníku v tkáních? Možná se to týká velké části z vás…

Hliník je nejčastěji se vyskytující kov a zároveň třetí nejrozšířenější prvek na zemi. Jeho měrná hmotnost je 2,7 g/cm3, a nemůžeme ho proto řadit mezi takzvané těžké kovy. Ve formě sloučenin se běžně hliník vyskytuje v horninách. Proto není možné se mu vyhnout a každý den ho vstřebáváme v potravě či z nadýchaného vzduchu. Ovšem člověk ke svému životu hliník nepotřebuje.

Jako kov byl poprvé izolován v roce 1827. Užívaly se jeho soli, a to zejména jako jedy a oblíbené byly i masti se stahujícími účinky. Dnes má velké uplatnění v průmyslu a vyrábí se z bauxitu, což je energeticky velice náročné.

Hliník se v lidském organismu hromadí a biologický poločas jeho rozpadu z lidského organismu je odhadován na 7 let. Vylučování z těla zajišťují především ledviny. Jeho vysoký obsah v lidském těle má špatný vliv zejména na kvalitu kostí a souvisí také s pamětí. A jak lze s hliníkem přijít do styku? Velice jednoduše…

Přírodní zdroje

Sloučeniny hliníku obsažené v horninách se díky zvětrávání dostávají do půdy a kořenovým systémem rostlin do potravního řetězce

Nepřírodní zdroje:

 • některé vodní zdroje, nacházející se v blízkosti míst kontaminovaných hliníkem
 • hliníkové plechovky na nápoje, zvláště jsou-li v nich nápoje s kyselým pH
 • mikročásticemi hliníku může být kontaminován vzduch v blízkosti hutních závodů
 • hliníkové nádobí – hrnce, remosky, „ešusy“
 • antiperspiranty – zvláště ty, které obsahují antiperspirační soli na bázi aluminia-zirconia
 • některé zubní pasty a opalovací krémy
 • kypřící prášek do pečiva, některé dětské výživy
 • alobalové fólie
 • masti na otoky obsahující octan hlinitý, některé léky na hemoroidy, průjmy aj.

Problémy, které se pojí s vyšším obsahem hliníku v tkáních:

 • demence
 • svalové slabosti
 • poruchy mozku
 • obtížné učení a zapamatování si nových věcí
 • osteomalacie – bolest a křehnutí kostí
 • hyperkalcemie (nadměrrné množství vápníku v krvi)
 • oslabení až poškození funkce ledvin
 • působí zmatečně na replikaci DNA, přepis DNA na RNA a syntézu proteinů podle mRNA matrice

V některých studiích bývá hliník považován za jednu z příčin Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci..

Zaměřeno na mozek

Jednou z velmi důležitých tkání, kde se hliník kumuluje, je hippocampus. Dodnes se neurologové a psychologové dohadují, jaká je přesná úloha hippocampu, ale vesměs se shodují na tom, že je zásadní pro tvorbu paměťových vtisků při aktuálně prožívaných zkušenostech (pracovní paměť). Poškození hippocamcpu znamená zásadní problémy v tvorbě nových vzpomínek a obvykle také postihuje vybavování vzpomínek z doby předchozí. Bez plně funkčního hippocampu by si člověk patrně také nebyl schopen uvědomit, kde je a jak se dostat do potřebného místa. Při kontaminaci hliníkem dochází k problémům právě v oblasti středně dobé a dlouhodobé paměti, což má vliv na emocionální výbavu člověka.

 • Po úspěšné detoxikaci hippocampu získává člověk nový pohled na věci a je schopen propojit si různé události s jejich dopadem na současnost – stav lepšící se paměti.

A přestože k poškození hippocampu může také dojít následkem nedostatku kyslíku v tkáních nebo po prodělané encefalitidě, významnou roli hraje právě i množství nahromaděného hliníku.