Astma z pohledu informační medicíny MUDr. Jonáše

cm plice

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Astma je komplexní onemocnění, na kterém se podílí:

 1. Imunitní problém, nejčastěji alergie, někdy autoimunitní reakce.
 2. U astmatiků jsou vždy infekční ložiska v hlavových nervech. Bloudivý nerv vede z mozku až do bránice a má větve k orgánům uloženým v hrudním koši a dutině břišní (srdce, plíce, játra…). Vysoká dráždivost nervového systému astmatiků je dána infekčními ložisky a toxickými látkami především těžkými kovy v nervovém systému.
 3. Infekční ložiska v čelní dutině způsobují problémy průdušek.
 4. Špatný stav sliznic – za kvalitu sliznic zodpovídá slezina.
  Svůj podíl na nekvalitní sliznici má též nedostatek křemíku – ten je způsoben jeho špatným vstřebáváním, což signalizuje problém tenkého střeva.
 5. Potravinové alergie způsobené špatným metabolismem. Nejčastěji jde o špatné zpracování pšenice (pšeničného lepku). Metabolity nedokonalého zpracování se podílí na nervových problémech (roztroušená skleróza, astma). Problémem bývá také špatné zpracování mléka (mucin).
 6. Dalším problémem astmatiků je zanesený lymfatický systém. Je-li v lymfatické uzlině ložisko, uzlina nefunguje. Předpokladem k vytvoření ložiska je zahlenění uzlin. Zahlenění vzniká při konzumaci mléka a bílé mouky a devastuje lymfatický systém.
 7. Důležitou roli při vzniku astmatu má psychika. Astmatici mají pocit nesvobody, sevření (dýchacích cest), uvěznění ve svém těle.

Klasická medicína
Charakterizuje Astma jako zánětlivé onemocnění dýchacího ústrojí. Akutní stavy léčí pohotovostními preparáty ve formě sprejů. Chronické stavy řeší podáváním kortikoidů k utlumení zánětu. Nejde o skutečnou léčbu, ale o udržování. Komplikace: rozedma plic, plicní srdce (roztažené srdeční komory).

Informační a detoxikační medicína MUDr. Jonáše

Postup:

 1. Zjištění infekčních ložisek a volných toxinů ve všech výše zmíněných systémech (nervový, lymfatický, imunitní, dýchací cesty, dutiny, metabolismus, tenké střevo a všech hlavních orgánech metodou EAV. (elektroakupunkturní podle Vola)
 2. Cílené podávání informačních preparátů k odstranění zjištěných infekčních ložisek a toxinů a k úpravě metabolismu.
 3. Kontrola (opět metodou EAV), zda došlo k odstranění ložisek a toxinů.

Chronicky zanícená sliznice astmatiků se ztlušťuje, dochází k zužování dýchací trubice a k znesnadňování dýchání. Po vyčištění sliznic od infekčních ložisek a volných toxinů trvá 1-2 roky přestavba sliznic do své původní kvality

Léčba astmatu detoxikací podle MUDr. Jonáše je zdánlivě poněkud komplikovaná, dlouhodobá, avšak úspěšná.